Yes I Do Alliantie

De Yes I Do Alliantie is een samenwerkingsverband tussen Plan International, Amref Flying Doctors, CHOICE for Youth and Sexuality, KIT Royal Tropical Institute, Rutgers en het ministerie van Buitenlandse Zaken. De alliantie zet zich in tegen kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen door onder meer jongeren te informeren over seksualiteit en rechten. Het programma loopt tot en met december 2020 en wordt uitgevoerd in Indonesië, Mozambique, Malawi, Zambia, Kenia en Ethiopië.

Zambia Senzeni

Trouwen voor je achttiende. Zwanger raken en een kind baren als je zelf nog een kind bent. Of als meisje besneden worden omdat het gebruikelijk is in je dorp. Het zijn stuk voor stuk situaties die de ontwikkeling van meisjes in de weg staan. Hun kansen op een betere toekomst zijn in één klap beperkt.

Deze schadelijke gebruiken vormen een ernstige bedreiging voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van meisjes. Als een meisje vóór haar achttiende trouwt, is de kans groter dat ze vroeg van school gaat, een tienermoeder wordt en vast komt te zitten in een armoedespiraal waardoor haar kinderen vaak ook geen betere kansen krijgen. Met het programma van de Yes I Do Alliantie willen we deze spiraal doorbreken.

Yes is Do

Zo doen we dat

Om kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen tegen te gaan, gaat de alliantie op de volgende manier te werk:

 1. Veranderde houding realiseren

Veranderingen beginnen met een andere houding ten opzichte van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis. Dit kost tijd en het is belangrijk om mensen bij het proces te betrekken die hier invloed op kunnen uitoefenen.

Zo doen we dat:

 • Bewustwording creëren bij ouders, leerkrachten, sociale hulpverleners, traditionele en religieuze leiders over de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis.
 • Maatschappelijke organisaties ondersteunen zodat ze zich beter in kunnen zetten voor meisjes en jongens als het gaat om deze thema’s.

2. Jongeren een stem geven

Zowel meisjes als jongens worden actief betrokken bij het opeisen van hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Zo doen we dat:

 • Jongeren leren door middel van lobby (pleitbezorging en beïnvloeding) op te komen voor hun rechten.
 • Autoriteiten en maatschappelijke organisaties trainen in hoe ze jongeren zinvol kunnen betrekken bij beleidsontwikkeling, uitvoering en verbetering van dienstverlening aan jongeren.

3. Jongeren informeren over hun gezondheid
Zowel jongens als meisjes voorlichten zodat ze geïnformeerde keuzes kunnen maken over hun seksuele gezondheid

Zo doen we dat:

 • Seksuele voorlichting geven aan jongeren en zorgen dat ze toegang hebben tot relevante informatie en bijvoorbeeld voorbehoedsmiddelen.
 • Jongeren ondersteunen bij het toegankelijker maken van gezondheidszorg voor jongeren.

4. Betere kansen bieden op onderwijs en werk
Door meisjes betere onderwijskansen en economische perspectieven te bieden, creëren we een alternatief voor kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenis. Onderwijs en economische versterking van meisjes zorgt ervoor dat ze weerbaarder, mondiger en zelfstandiger zijn waardoor ze beter op kunnen komen voor hun rechten.

Zo doen we dat:

 • Voorlichting geven aan ouders over het belang van onderwijs;
 • Meisjes stimuleren op school te blijven of weer terug te keren na een zwangerschap en dit ook gemakkelijker voor ze maken;
 • Beroepsonderwijs voor meisjes mogelijk maken en hiermee hun kansen op een fatsoenlijke baan vergroten;
 • Toegang bieden tot spaar- en leengroepen en krediet voor bijvoorbeeld het opzetten van eigen bedrijven.

5. Wetgeving en beleid verbeteren
Verbetering van wetgeving en beleid om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen tegen te gaan en te voorkomen. En vervolgens het naleven en handhaven van deze wetten.

Zo doen we dat:

 • Politici en beleidsmakers aansporen tot het aanpassen van wetten en beleid ten behoeve van de rechten van meisjes.
 • Lobby om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen hoog op de politieke agenda te krijgen en te houden.
 • Onderzoek doen naar de schadelijke gevolgen van kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen en deze ook met beleidsmakers delen.

YIDA Indonesia

Behaalde resultaten

De Yes I Do Alliantie (YIDA) heeft al mooie resultaten geboekt. Het aantal kindhuwelijken is in de gebieden waar we werken, verminderd, er zijn alternatieve ceremonies gehouden (in plaats van besnijdenissen) en 80.000 jongeren tussen de 10 – 24 jaar hebben deelgenomen aan seksuele voorlichtingscursussen en trainingen over seksuele en reproductieve rechten. Bovendien is er volop en met succes gelobbyd. Zo is de minimale trouwleeftijd voor meisjes in Indonesië in 2019 verhoogd van 16 naar 19 jaar en in Mozambique naar 18 jaar. Ook is er in Mozambique een wet aangenomen waardoor scholen verplicht worden om zwangere meisjes en jonge moeders toe te laten.

De gedragsverandering die nodig is om kindhuwelijken, meisjesbesnijdenis en tienerzwangerschappen te stoppen is een proces waarvoor een lange adem nodig is. Het aantal kindhuwelijken is sinds de start van het programma afgenomen, maar nog niet ten einde en het terugdringen van tienerzwangerschappen lijkt minder snel te gaan.

Yes I Do Alliance – Midterm Review 2016 to June 2018

Yes I Do Alliance - Midterm Review 2016 to June 2018

Yes I Do Alliance – Final Report

Yes I Do Alliance End Report

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.