Break Free! – Jongeren pleiten voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) kunnen niet ontbreken in de gezonde ontwikkeling van jongeren. Maar veel jongeren moeten hun weg vinden zonder de juiste informatie en voorzieningen. Daarnaast worden met name meisjes geconfronteerd met schadelijke gendernormen en gebruiken waardoor ze geen zeggenschap krijgen over zwaarwegende beslissingen in hun leven. Het Break Free! programma streeft ernaar om de SRGR van jongeren te versterken en gendergelijkheid te bevorderen in negen Afrikaanse landen, met het doel om kindhuwelijken en tienerzwangerschappen tegen te gaan.

Break Free! is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International en de Afrikaanse organisaties SRHR Africa Trust (SAT) en Forum for African Women Educationalists (FAWE), in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarnaast werken we intensief samen met de Zimbabwaanse organisatie Rozaria Memorial Trust en het KIT Royal Tropical Institute. Het programma wordt uitgevoerd in negen Afrikaanse landen: Burkina Faso, Ethiopië, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Sudan en Zambia. Met behulp van lokaal gevestigde maatschappelijke organisaties en jongerengroepen zetten we ons in voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren.

Loveness uit Malawi komt op voor gelijke rechten voor meisjes en jonge vrouwen.
Loveness uit Malawi komt op voor gelijke rechten voor meisjes en jonge vrouwen.

Samenwerking met Afrikaanse partners en jongeren

Het Break Free! programma is een samenwerking tussen het internationaal opererende Plan International en de Afrikaanse organisaties SAT en FAWE. Deze drie organisaties vormen samen het Break Free! consortium, dat het programma gezamenlijk ontwikkelde en uitvoert.

Participatie van jongeren staat ook centraal in het Break Free! programma. Het zijn de jongeren die, met ondersteuning van maatschappelijke organisaties, zelf hun doelen opstellen. In de landen waar Break Free! wordt geïmplementeerd is seksuele en reproductieve gezondheidszorg vaak erg beperkt en hebben gezondheidswerkers en leerkrachten moeite om over seksualiteit te praten. Ook is er een gebrek aan de nodige voorzieningen; zo zijn voorbehoedsmiddelen vaak moeilijk te verkrijgen. Daarnaast hebben armoede, zwakke wetgeving en slechte implementatie hiervan impact op de gezondheid en rechten van jongeren. Via Break Free! organiseren jongerenactivisten activiteiten gericht op betere seksuele en reproductieve gezondheidszorg, onderwijs voor meisjes en de implementatie van effectieve wetgeving.

Drie doelstellingen van Break Free!

Het programma ondersteunt jongeren en maatschappelijke organisaties om zich beter te kunnen organiseren, uit te spreken en om deel te kunnen nemen aan het beïnvloeden van wetgeving en besluitvormingsprocessen.

De drie belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

  • Het versterken van SRGR van jongeren. Dat wil zeggen dat jongeren van correcte informatie over SRGR worden voorzien en dat ze gebruik kunnen maken van geschikte voorzieningen en gezondheidszorgdiensten;
  • Het bevorderen van betere besluitvorming en effectieve implementatie van wetten en beleid die tegemoetkomen aan de behoeften van jongeren;
  • En zorgen voor goed en veilig onderwijs voor meisjes die risico lopen op kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Hoe langer een meisje op school blijft, hoe kleiner de kans dat ze voor haar achttiende trouwt en kinderen krijgt tijdens haar tienerjaren.

meisjes op school

Onze aanpak

  • Een sociale beweging. We ondersteunen (bij het creëren van) een netwerk van pleitbezorgers en het mobiliseren van jongeren, maatschappelijke organisaties, religieuze of maatschappelijke leiders en autoriteiten. Door onze krachten te bundelen kunnen we effectiever lobbyen op grotere schaal, van lokaal tot internationaal niveau.
  • Lobby- en voorlichtingscampagnes. Jongeren voeren campagnes om positieve veranderingen te bevorderen op het gebied van gendergelijkheid, onderwijs voor meisjes en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. De jongeren geven zelf aan waar ze campagne over willen voeren en welke behoeften ze hebben.
  • Versterken van maatschappelijke organisaties op het gebied van lobby- en advocacy vaardigheden, beleid, wetgevingsprocessen en verantwoordingsmechanismen.
  • Toegang tot beleidsmakers We brengen jongeren en maatschappelijke organisaties in rechtstreeks contact met beleidsmakers en instanties op lokaal, nationaal en internationaal niveau, waaronder de Regionale Economische Gemeenschappen en de Afrikaanse Unie.
  • Onderzoek naar SRGR-gerelateerde problematiek. De onderzoeksresultaten dienen als ondersteunend materiaal voor lobby- en voorlichtingscampagnes en -acties.
  • Het uitwisselen van kennis stimuleren. Door onderling kennis uit te wisselen met de verschillende organisaties kunnen we de impact van het programma vergroten.

Dit is een samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, die tevens de programma activiteiten financiert.

Jouw steun is onmisbaar in de strijd voor een betere toekomst voor meisjes wereldwijd!

Help jij mee?

Doneer nu
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.