Accenture

Plan International heeft een wereldwijd partnerschap met Accenture. In dit partnerschap wordt Plan International ervaring en kennis over lokale gemeenschappen gecombineerd met de strategische en technologische expertise van Accenture. Samen hebben Plan International en Accenture projecten uitgevoerd in onder andere Vietnam, India, Indonesië, de Filipijnen, Brazilië en Colombia. In totaal hebben we meer dan 53.000 jong volwassenen getraind om hun arbeidskansen te vergroten.

Wat is Accenture?

Accenture is een wereldwijde organisatie die diensten levert op gebied van bedrijfstrategie, IT advies en digitale ontwikkelingen. Skills to Succeed is één van de pijlers van Accenture’s MVO-beleid dat mensen aan de zijlijn van de economie helpt om vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Met dit werledwijde Skills to Succeed initiatief heeft Accenture in totaal ruim 5.8 miljoen mensen over de hele wereld getraind in de vaardigheden die ze nodig hebben om hun kansen op werk te vergroten.

Samenwerking Plan International en Accenture

Sinds 2004 vindt er samenwerking plaats tussen Plan International Nederland en Accenture; in 2010 werd het wereldwijde partnerschap tussen Plan International en Accenture gevormd. In de gezamenlijke programma’s die we uitvoeren, staan het trainen van jong volwassenen – met name vrouwen – en een betere aansluiting vinden tot de arbeidsmarkt, centraal. In ons partnerschap is er ruim aandacht voor vier Sustainable Development Goals voor duurzame ontwikkeling die in januari 2016 werden opgesteld door de Verenigde Naties: goed onderwijs (4), gelijkheid tussen mannen en vrouwen (5), fatsoenlijke banen en economische groei (8) en partnerschappen realiseren om deze doelen te bereiken (17).

Waarom werken Plan International en Accenture samen?
De sterk toenemende jeugdwerkloosheid is een groot probleem, de zogeheten “youth bulge”. Volgens de International Labor Organization (ILO) valt meer dan de helft van alle jongeren – zo’n 776 miljoen – buiten de arbeidmarkt. De schatting is dat ongeveer 68 miljoen jong volwassenen tussen de 15-24 jaar geen baan hebben of kunnen vinden. Jong volwassenen staan helaas voor complexe uitdagingen in het vinden van banen en wereldwijd is het de trend dat jeugdwerkloosheid blijft toenemen de komende jaren.

Door samen te werken en de expertisegebieden van Plan Interational en Accenture te combineren, kunnen we de impact van onze missie, visie en doelen maximaliseren. Omdat de thematische focus van beide organisaties goed op elkaar aansluiten, kunnen we in dit partnerschap binnen onze programma’s meer jongeren voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om later onderdeel te worden van de beroepsbevolking.

Youth Economic Empowerment en Skills to Succeed
Met hun Skills to Succeed– programma zorgt Accenture er via digitale innovatie voor dat jongeren vaardigheden leren om een baan te vinden of een eigen onderneming te starten. Plan International’s Youth Economic Empowerment sluit hierbij aan. In dit programma traint en begeleidt Plan International jongeren naar een baan bij een lokale werkgever of leidt ze op tot zelfstandig ondernemer. Het uitgangspunt is het verzekeren van een vast contract en arbeidsvoorwaarden met ten minste het lokale wettelijk vastgestelde minimum loon. Binnen die aanpak is speciale aandacht voor de kansen van meisjes. Want toegang tot de arbeidsmarkt is voor veel meisjes in ontwikkelingslanden nog zeer beperkt. Door de handen ineen te slaan, kunnen we met deze programma’s meer jongeren bereiken.

Beide partijen in hun kracht

“Om invulling te geven aan onze MVO-doelstellingen gericht op arbeidstoeleiding, is een lange termijn partnerschap zoals met Plan International cruciaal. We komen zelf niet op plekken waar de steun het meest nodig is. Om een duurzame en effectieve bijdrage te leveren, zorgt Plan International binnen onze samenwerking voor het ontwikkelen en opzetten van trainingen en het bereiken van de doelgroep. Accenture zorgt voor de digitale mogelijkheden om de programma’s op te schalen en zo de impact te vergroten. Zo staan beide partijen in hun kracht. We zijn erg trots op de samenwerking, omdat deze niet alleen is doorgedrongen tot alle lagen van onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten, maar ook onze klanten een voorbeeld nemen aan de intensieve en duurzame MVO-aanpak van Accenture.”

Laura van den Hurk, CSR Manager Accenture Nederland.

Vanuit het bedrijfsleven verschil maken

“Het belang van gelijkwaardige kansen voor vrouwen en meisjes moet voor iedereen duidelijk zijn. Het is cruciaal om te investeren in deze groep, want dit zorgt uiteindelijk voor een betere toekomst voor iedereen. Het partnerschap tussen Accenture en Plan International Nederland draagt bij aan het maken van dit verschil.

Daarbij zijn de juiste vaardigheden om succesvol te zijn bepalend. Om ervoor te zorgen dat meisjes gelijkwaardige carrièrekansen krijgen is het belangrijk dat zij hun weg ook vinden in de digitale wereld. Tijdens de Girls in ICT Day hebben we meisjes uitgenodigd voor technische workshops op onze Accenture kantoren. Zo maken ze al vroeg kennis met de wereld van IT.

Strategie consultants, IT professionals en Change experts – bijna elke afdeling binnen Accenture zet zich in voor Plan International Nederland. Ik ben dankbaar dat ik en mijn collega’s Plan International Nederland mogen helpen met deze missie. Let there be change!”

Tim van Deenen, accountmanager Plan International Nederland.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.