Accenture

Plan International Nederland heeft een wereldwijd partnerschap met Accenture. In dit partnerschap wordt Plan International Nederland’s ervaring en kennis over lokale gemeenschappen gecombineerd met de strategische en technologische expertise van Accenture. Samen hebben Plan en Accenture meer dan 60 projecten uitgevoerd in onder andere Vietnam, India, Indonesië, de Filipijnen, Brazilië en Colombia. Hier zijn ruim 30.000 jong volwassenen getraind in werknemersvaardigheden of het opzetten van een eigen onderneming.

Wat is Accenture?

Accenture is een wereldwijde organisatie die diensten levert op gebied van strategie, consulting, digital, technologie en operations. Skills to Succeed is één van de pijlers van Accenture’s MVO-beleid dat mensen aan de zijlijn van de economie helpt om vaardigheden te ontwikkelen waardoor ze hun kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Sinds 2011 heeft Accenture op die manier meer dan 2.4 miljoen mensen geholpen met het vinden van een baan of het starten van een eigen bedrijf.

Plan en Accenture samenwerking

Samenwerking Plan en Accenture

Sinds 2004 vindt er samenwerking plaats tussen Plan International Nederland en Accenture; in 2010 werd het wereldwijde partnerschap tussen Plan en Accenture gevormd. In de gezamenlijke programma’s die we uitvoeren, staan het trainen van jong volwassenen – met name vrouwen – en een betere aansluiting vinden tot de arbeidsmarkt, centraal. In ons partnerschap is er ruim aandacht voor vier Sustainable Development Goals voor duurzame ontwikkeling die in januari 2016 werden opgesteld door de Verenigde Naties: goed onderwijs (4), gelijkheid tussen mannen en vrouwen (5), fatsoenlijke banen en economische groei (8) en partnerschappen realiseren om deze doelen te bereiken (17).

Waarom werken Plan en Accenture samen?
De sterk toenemende jeugdwerkloosheid is een groot probleem, de zogeheten “youth bulge”. In 2016 verwacht de International Labor Organization (ILO) dat 71 miljoen jong volwassenen tussen de 15-24 jaar geen baan hebben of kunnen vinden. Jong volwassenen staan helaas voor complexe uitdagingen in het vinden van banen en wereldwijd is het de trend dat jeugdwerkloosheid blijft toenemen de komende jaren.

Door samen te werken en de expertisegebieden van Plan en Accenture te combineren, kunnen we de impact van onze missie, visie en doelen maximaliseren. Omdat de thematische focus van beide organisaties goed op elkaar aansluiten, kunnen we in dit partnerschap binnen onze programma’s meer jongeren voorzien van de vaardigheden die ze nodig hebben om later onderdeel te worden van de beroepsbevolking.

Youth Economic Empowerment en Skills to Succeed
Met hun Skills to Succeed-programma zorgt Accenture er via digitale innovatie voor dat jongeren vaardigheden leren om een baan te vinden of een eigen onderneming te starten. Plan’s Youth Economic Empowerment sluit hierbij aan. In dit programma traint en begeleidt Plan jongeren naar een baan bij een lokale werkgever of leidt ze op tot zelfstandig ondernemer. Het uitgangspunt is het verzekeren van een vast contract en arbeidsvoorwaarden met ten minste het lokale wettelijk vastgestelde minimum loon. Binnen die aanpak is speciale aandacht voor de kansen van meisjes. Want toegang tot de arbeidsmarkt is voor veel meisjes in ontwikkelingslanden nog zeer beperkt. Door de handen ineen te slaan, kunnen we met deze programma’s meer jongeren bereiken.

Beide partijen in hun kracht

“Om invulling te geven aan onze MVO-doelstellingen gericht op arbeidstoeleiding, is een langetermijnpartnerschap zoals met Plan cruciaal. We komen zelf niet op plekken waar de steun het meest nodig is. Om een duurzame en effectieve bijdrage te leveren, zorgt Plan binnen onze samenwerking voor het ontwikkelen en opzetten van trainingen en het bereiken van de doelgroep. Accenture zorgt voor de digitale mogelijkheden om de programma’s op te schalen en zo de impact te vergroten. Zo staan beide partijen in hun kracht. We zijn erg trots op de samenwerking, omdat deze niet alleen is doorgedrongen tot alle lagen van onze medewerkers die zich met hart en ziel inzetten, maar ook onze klanten een voorbeeld nemen aan de intensieve en duurzame MVO-aanpak van Accenture.” Savitri Groag, CSR Manager Accenture Nederland.

Vanuit het bedrijfsleven verschil maken

“Het belang van gelijkwaardige kansen voor vrouwen en meisjes moet voor iedereen duidelijk zijn. Het is cruciaal om te investeren in deze groep, want dit zorgt uiteindelijk voor een betere toekomst voor iedereen. Het partnerschap tussen Accenture en Plan International Nederland draagt bij aan het maken van dit verschil. Vanuit het bedrijfsleven helpen we – samen met ons netwerk  tienduizenden jongeren per jaar succesvol met scholing en zoeken van werk. We stellen hen zo in staat de situatie voor zichzelf en hun omgeving te verbeteren. Door het optimaal benutten van digitale oplossingen en het continue ambiëren van grootschalige programma’s, is deze additionele rol mij en collega’s van Accenture op het lijf geschreven. Een samenwerking die ons veel dankbaarheid en energie geeft.” Hans Boxem, Director Supply Chain Services.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.