Het Plan International Scholarship

Het Plan International Scholarship geeft een nieuwe generatie leiders uit Ecuador de kans zich te ontwikkelen. De talentvolle jongeren komen uit afgelegen gebieden, waar ze nog minder kansen hebben dan hun leeftijdgenoten in de steden. Ze doen het goed op school en willen iets van hun leven maken. Met het Scholarship kunnen zij een universitaire opleiding volgen en doen zij de vaardigheden op die ze nodig hebben om vol zelfvertrouwen hun plek in de maatschappij in te nemen.

Het basisonderwijs in Ecuador is redelijk op orde. Het gros van de kinderen – ook in de dorpjes – gaat naar school. Tot zo ver het goede nieuws. Want daarna gaat het snel bergafwaarts. Veel minder kinderen gaan door naar de middelbare school. En het percentage jongeren dat daarna doorstroomt naar het hoger onderwijs is al helemaal schrikbarend laag. Terwijl jongeren met een goede vervolgopleiding juist van grote toegevoegde waarde zijn voor Ecuador als land en samenleving.

Help een nieuwe generatie leiders op weg

Investeer in talent en onderwijs

Doneer nu

Meer dan alleen een beurs

Het Plan International Scholarship is meer dan alleen een studiebeurs. Naast benodigdheden voor hun lessen (studiegeld, laptops, studieboeken, reiskosten, eten, huisvesting) krijgen de studenten wekelijks coaching en training in allerlei levensvaardigheden. Zo leren ze wat hun rechten zijn en gaan zij zelfverzekerder hun toekomst in.

  • Communicatietrainingen;
  • Trainingen over gendergelijkheid en seksuele en reproductieve gezondheid en rechten;
  • Begeleiding op belangrijke thema’s; zoals hoe ga je om met het leven in de grote stad?
  • Praktische lessen over omgaan met geld, bijvoorbeeld leren budgetteren, planningen maken en bankrekeningen beheren;
  • Studenten die een eigen bedrijf willen opstarten, krijgen praktische lessen om te leren hoe zij dit doen.

Acht studenten vertellen wat het Plan International Scholarship voor hen heeft betekend

Voor wie is het Plan International Scholarship?

Bij het Plan International Scholarship worden gemotiveerde jongeren uit de dorpen waar Plan International werkt geselecteerd. Hun families hebben geen geld om hun kinderen een vervolgstudie te laten doen. Deze jongeren hebben veel potentie en willen zich graag inzetten. De selectiecriteria voor de studenten zijn streng. Plan International kijkt bijvoorbeeld naar de thuissituatie. Staan ouders, broers en zussen volledig achter de studie? Zijn de omstandigheden thuis goed genoeg om te kunnen studeren? Zo wordt de uitval van studenten steeds lager.

Het is belangrijk dat studenten door hun omgeving worden gesteund. We gaan daarom altijd op thuisbezoek. Vooral bij vrouwelijke studenten komt het huishouden en de zorg vaak op hun schouders terecht. Dat kan hun studie behoorlijk in de weg zitten.

“Vrouwen krijgen vaak geen kansen om door te leren”

Vooral meisjes krijgen vaak niet de kans om verder te studeren. Rocío begeleidt al zes jaar studenten bij het Plan International Scholarship naar een betere toekomst. Zij ziet met eigen ogen dat onderwijs voor meisjes niet vanzelfsprekend is: “In plattelandsgemeenschappen krijgen vrouwen vaak geen kansen krijgen om door te leren. De cultuur schrijft voor dat zij moeten trouwen, kinderen krijgen en voor het huishouden zorgen, terwijl mannen het geld verdienen. De studenten die ik begeleid, zijn vaak de eersten in hun familie die naar de universiteit gaan.”

Op de universiteit ontmoeten jonge vrouwen andere mondige en autonome vrouwen. “Dit verbreedt hun blik,” vertelt Rocío. “Ze bekijken hun leven opeens met andere ogen en nemen betere beslissingen voor hun toekomst.” Met het Plan International Scholarship krijgen de vrouwelijke studenten meer zelfvertrouwen en meer kans op financiële onafhankelijkheid.

Sandra Valeria, 23, laat haar medaille zien die ze kreeg voor spreken in het openbaar.

Terug naar de thuisbasis

De studenten zijn een rolmodel voor hun dorp. Ze delen hun kennis over financiën, gezondheid en rechten met hun gezin en gemeenschap en geven zelfs bijles in hun eigen dorp. Zo hebben niet alleen de studenten zelf baat bij het projecten, maar de hele gemeenschap. Plan International Ecuador doet daarnaast ook aan fondsenwerving bij lokale bedrijven. Ook zij profiteren van het project, omdat zij dankzij het programma hooggekwalificeerde jongeren in dienst kunnen nemen.

Hoe kun jij de Plan International Scholarships steunen?

Vindt jij het net zo belangrijk als wij dat jongeren in Ecuador de mogelijkheid krijgen om te kunnen gaan studeren, om zo een nieuwe generatie leiders de kans te bieden zich te ontwikkelen? Samen met jouw bijdrage kunnen we een nieuwe generatie leiders op weg helpen.

  • Een heel studiejaar kost 1.500 euro. Van dat bedrag worden boeken, transport, trainingen, toelatingsexamen, communicatietrainingen, eten, huisvesting en voorlichting aan ouders en student betaald.
  • Met 100 euro kunnen we deze talentvolle studenten op weg helpen met vervoersbewijzen en transportmiddelen.
  • Met 50 euro kunnen we een student van een hele stapel studieboeken voorzien.

Iedereen die het Plan International Scholarship steunt, krijgt updates over de studenten en hun studieontwikkeling. Dit maakt het tot een heel bijzonder en uniek project.

Steun een student met een universitaire studie

Geef talent een kans

Doneer nu

Schenkingsovereenkomst

Je kunt het Plan Scholarship ook met een schenkingsovereenkomst steunen. Zo krijg je belastingvoordeel over ongeveer de helft van je sponsoring. Maak je investering volledig aftrekbaar en zet ze om in een periodieke schenking.

De steun van onze donoren is essentieel. Daarmee veranderen we de levens van jongeren, gezinnen en hun gemeenschappen en bouwen we een meer rechtvaardige, tolerante en vreedzame samenleving op.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.