Privacy

Privacy Statement

Stichting Plan International Nederland is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Plan International beslist welke gegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Plan International verwerkt jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de AVG.

Gegevensverwerking

Plan International heeft uiteraard de financiële data en gegevens (IBAN en naam) nodig van alle kind- en projectsponsors om de donaties mogelijk te maken en uit te voeren. Daarnaast vraagt Plan International om de contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), zodat contact kan worden opgenomen in het kader van de sponsoring en om de sponsor op de hoogte te kunnen houden over de activiteiten, behaalde resultaten en eventuele nieuwe projecten van Plan International. Uiteraard kan elke sponsor zich hiervoor ook afmelden, indien dit niet gewenst is. Ook vraagt Plan International naar het geslacht en de leeftijd om de sponsor te kunnen identificeren in het geval van een inzageverzoek of verzoek tot verwijdering, maar uiteraard ook omdat Plan International graag gevoel houdt bij de samenstelling van zijn achterban. Laatstgenoemde gegevens zijn geen verplichte velden.

Sommige gegevens kan Plan International alleen met jouw toestemming verwerken. In die gevallen vraagt Plan International dan ook expliciet om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, denk aan het toesturen van onze nieuwsbrief. Uiteraard kan je een gegeven toestemming ook weer intrekken. Het verzamelen van je persoonsgegevens kan ook offline plaatsvinden via een werver op straat, een aanmeldformulier of een telefoongesprek.

Soms worden Persoonsgegevens door het Plan International gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houden wij onze database up-to-date.

Van onze zakelijke partners worden uitsluitend de contactgegevens van de opgegeven contactpersonen binnen de organisatie vastgelegd. Naast uiteraard de financiële data en gegevens met betrekking tot de organisatie.

Marketing

Plan International maakt gebruik van diverse marketingkanalen, binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij het versturen van post worden alle adressen ontdubbeld met de Postfilter. Indien je geen post van ons wilt ontvangen kun je dit uiteraard bij ons kenbaar maken.

Telemarketing

Plan International zet telemarketing in om sponsors vragen te stellen over hun donateurschap, te betrekken bij campagnes of om (extra) steun te vragen. Dit doen wij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het telefonisch werven van nieuwe sponsors en donateurs kan per 1 juli 2021 alleen nog voor zover je daarmee hebt ingestemd. Bestaande sponsors (per 1 juli 2021) en oud-sponsors (tot 3 jaar terug) mag Plan International nog wel telefonisch benaderen. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden, dan verwerken we dit in onze administratie en bellen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan je doorgeven aan ons team Sponsorservice (zie contactgegevens) hieronder. Het kan nog wel gebeuren dat Plan International je per telefoon informeert over noodzakelijke of service gerelateerde zaken.

Kinderen

Plan International richt zich niet op het verwerken van gegevens van kinderen onder de 16 jaar. Hoewel bezoekers van alle leeftijden onze website kunnen gebruiken, verzamelen of vragen we niet bewust om persoonsgegevens van kinderen onder de 16 zonder toestemming van de ouders/ verzorgers.

E-mail

Wanneer je je hebt inschreven voor onze nieuwsbrief per e-mail of als sponsor word je per e-mail geïnformeerd over onze projecten en behaalde resultaten. Plan International maakt voor het verzenden van e-mail gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden gelezen. Wil je minder of geen e-mail meer ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden voor deze e-mails via de afmeldlink onderaan elk bericht.

Sociale media

Plan International heeft in Nederland een Facebookpagina en Instagram en X (voorheen Twitter) account. Alle reacties, klachten, posts en tweets gericht aan of over Plan International worden vanuit onze klantenservice gemonitord (onze webcare).

Plan International maakt in sociale media campagnes in sommige gevallen gebruik van aangepaste doelgroepen. Deze doelgroepen worden aangemaakt binnen het sociale media platform of door middel van het uploaden van e-mailadressen en het ontdubbelen met gebruikers binnen het platform. Met aangepaste doelgroepen kunnen we bestaande sponsors en potentieel geïnteresseerden op basis van interesseprofielen in- of uitsluiten van onze advertentiecampagnes. Op deze manier kan Plan International haar sponsors gericht wel of juist niet benaderen binnen een sociale media campagne. Daarnaast meten we de effectiviteit van onze advertenties en acties op onze website wanneer bezoekers hier toestemming voor geven.

Mocht je hierop geen prijs stellen, laat het ons dan weten via privacy@planinternational.nl. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Wij maken gebruik van externe social media platformen, zoals Facebook, om leads te werven en om zodoende nieuwe relaties aan ons te binden. Via een formulier vragen wij toestemming om je te bellen en/ of te e-mailen. Als je toestemming hebt gegeven, dan mogen wij je via e-mail en telefonisch benaderen. Uiteraard kun je je hier ook op elk moment voor afmelden, zoals vermeld onder ‘E-mail’ en ‘Telemarketing’. Op deze verwerking van persoonsgegevens is ook het privacy statement van Facebook van toepassing.

Cookies

Plan International maakt ook gebruik van cookies. Wij vinden het belangrijk dat je begrijpt welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden wij dat doen. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken, vind je terug in ons cookie-statement.

Bekijk de cookie-statement van Plan International Nederland

Events

Voor crowdfunding wordt gebruikt gemaakt van het Kentaa platform www.voorplan.nl. De opbrengst van acties gaan naar het meisjesfonds van Plan International. Daaruit financieren we meisjesprojecten over de hele wereld, zoals programma’s om kindhuwelijken tegen te gaan.

De gegevens van actiestarters, deelnemers en donateurs worden alleen gebruikt in het kader van hun deelname aan de actie. De naam en e-mail gegevens van de donateurs worden tijdens de actie gedeeld met de betreffende actiestarter zodat er een bedankje kan worden verstuurd. Meer informatie over de cookies die Plan op deze websites plaatst, vind je terug in het cookie-statement. Daarnaast vind je meer informatie over de verwerking van jouw gegevens in het privacy statement.

Beeldmateriaal

Op onze evenementen, trainingen en tijdens onze reizen worden ter verslaglegging foto’s gemaakt voor op onze website en/of sociale media. Een deel van het beeldmateriaal blijft bewaard voor historische doeleinden. Aanwezigen, bezoekers/deelnemers worden vooraf door Plan International zo goed mogelijk geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, horen wij dit graag. Voor het beeldmateriaal dat wordt ingezet voor marketing op de website of andere marketing uitingen heeft Plan toestemming verkregen (quit claims).

Jouw persoonsgegevens en derde partijen

Plan International verkoopt je persoonsgegevens nooit door aan derde partijen. Wel kunnen we jouw persoonsgegevens delen met bureaus en leveranciers die ons ondersteunen met fondsenwervende en klantcontactactiviteiten. In sommige gevallen delen we onze systemen of diensten met leveranciers zoals callcenters, waarbij het mogelijk is dat zij toegang hebben tot gegevens van onze sponsors. Uiteraard zien wij erop toe dat deze leveranciers voldoende waarborg bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Beveiliging persoonsgegevens

Plan International neemt passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van je persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Zo worden de (persoons)gegevens die je online invult tijdens de verzending versleuteld en vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Plan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking.

Jouw privacy rechten

Je kunt Plan International vragen je (persoons)gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens van je Plan verwerkt, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. In een aantal gevallen kun je ook vragen om verwijdering of het wissen van je gegevens. Je kunt ook je (digitale) persoonsgegevens die Plan heeft, ontvangen in een vorm waarin je deze eenvoudig kunt doorgeven aan een andere organisatie.

Je kunt je verzoek onder vermelding van ‘Inzageverzoek (persoons)gegevens’ richten aan onze collega’s van team sponsorservice:
Plan International Nederland
Postbus 75454
1070 AL Amsterdam

Wijzigingen in privacy- en cookieverklaring

Plan International behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig onze privacy- en cookieverklaring, zodat je van eventuele veranderingen op de hoogte bent.

Keurmerken

Plan International in Nederland heeft een CBF-erkenning voor Goede doelen en draagt het ANBI-logo.

Bekijk alle keurmerken van Plan International Nederland

Vragen

Indien je nog vragen hebt over de wijze waarop Plan International omgaat met persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen t.a.v. onze Functionaris Gegevensbescherming (FG) via privacy@planinternational.nl. Heb je het idee dat Plan niet in overeenstemming met privacywetgeving handelt, horen wij dit uiteraard ook graag. Sinds 25 mei 2018 kan je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of je kunt de Autoriteit Persoonsgegevens tippen via dit formulier.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23 maart 2023.


Dit is het Privacy Statement van Stichting Plan Nederland gevestigd te (1072 AC) Amsterdam aan de Baarsjesweg 224, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41198890.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.