Veelgestelde vragen

Onder deze linken vind je specifieke vragen per onderwerp.
Vragen over:

Veelgestelde vragen over Plan International:

Plan International Nederland maakt deel uit van Plan International, een internationale, kindgerichte ontwikkelingsorganisatie. Plan werkt aan duurzame armoedebstrijding en betere levensomstandigheden van kinderen in 53 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Meer over de geschiedenis en organisatie van Plan vind je hier.

Plan zet zich in voor beter onderwijs, goede gezondheid, bescherming tegen geweld, werk en voedselzekerheid, toegang tot water en sanitatie en goede hygiëne (WASH) en noodhulp

In alle programma’s van Plan staan kinderen centraal en zijn duurzaamheid en gendergelijkheid geïntegreerd.

Meer informatie over de programma’s van Plan vind je hier.

Plan International werkt in ruim 53 landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika actief. Kijk hier voor een overzicht en projecten en resultaten per land.

In ontwikkelingslanden zijn meisjes vaak al bij hun geboorte veroordeeld tot een leven van armoede en discriminatie. Alleen omdat ze meisjes zijn. Want cultuur, traditie en religie bepalen nog steeds dat meisjes minder waard zijn dan jongens. Dat leidt tot ernstige schendingen van hun rechten. Ze worden als kind uitgehuwlijkt, verminkt door besnijdenis, ingeschakeld als werkkracht zodra ze kunnen lopen en gaan vaak niet naar school.

Plan International wil meisjes dezelfde rechten en kansen geven als jongens, want de stelselmatige discriminatie van meisjes is groot onrecht dat niet mag blijven bestaan. Maar het is ook een rem op ontwikkeling. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk, dat de armoedespiraal wordt doorbroken als meisjes dezelfde onderwijskansen krijgen als jongens.

Ieder jaar extra naar school, betekent dat meisjes later twintig procent meer verdienen, inkomsten die ze voor het grootste deel besteden aan hun gezin (mannen investeren zo’n 30-35 procent van hun inkomsten in hun gezin). Geschoolde moeders weten beter wat goed is voor hun kinderen; de kans is dus groter dat ze gezonde kinderen hebben. En ze zorgen ervoor dat hun kinderen – ook hun dochters – naar school gaan, omdat ze weten hoe belangrijk dat is. Daarmee ontstaat een sneeuwbaleffect, dat op termijn de armoedespiraal doorbreekt. Plan is ervan overtuigd dat meisjes én jongens een betere toekomst tegemoet gaan als meisjes dezelfde rechten en kansen krijgen en hun achterstand kunnen inlopen. Investeren in meisjes is dus niet alleen eerlijk, maar in het kader van duurzame armoedebestrijding ook de smartest investment.

Nee! Plan International zet zich in voor de rechten van alle kinderen, meisjes en jongens. Maar omdat meisjes in ontwikkelingslanden hun leven met een grote achterstand beginnen, moeten zij de kans krijgen die achterstand in te lopen. Uiteindelijk is dat goed voor iedereen, want een samenleving kan alleen in balans zijn als ook meisjes de kans krijgen zich te ontwikkelen. Plan is ervan overtuigd dat meisjes én jongens een betere toekomst tegemoet gaan als meisjes dezelfde rechten en kansen krijgen als jongens.

Ja. Hiermee willen we mensen bewust maken van de problematiek in ontwikkelingslanden en daarvoor betrokkenheid en steun creëren.

Dat klopt. Tot 2001 werkten de verschillende leden van Plan International met verschillende namen. In de Verenigde Staten heette Plan bijvoorbeeld Child Reach en in Nederland dus Foster Parents Plan. Dat werkte verwarrend en was bovendien niet efficiënt met het oog op herkenbaarheid, naamsbekendheid en wereldwijde samenwerking in campagnes. In 2001 is daarom internationaal besloten om overal dezelfde naam te gebruiken: Plan. Eén organisatie, één naam.

En vanaf september 2018 heet Plan Nederland: Plan International (Nederland). Met deze nieuwe naam weet iedereen direct dat we onderdeel zijn van Plan International. We gebruiken vanaf dit moment het blauwe Plan International-logo, zodat we bij de uitvoering van onze projecten ook herkenbaar zijn als één internationale organisatie.

Nee, Plan International verkoopt, ruilt of geeft nooit gegevens van donateurs aan derden. Lees hier onze Privacy Statement

Dat kan op vele manieren, zoals sponsor van een kind worden, eenmalig doneren (bijvoorbeeld voor noodhulp of aan een van de projecten van Plan International), een schenking doen, een cadeau kopen in de webshop of een eigen actie starten.

Plan International vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Van elke euro besteedt Plan International 89 cent aan de doelstellingen van Plan, waarvan de voorbereiding, het beheer en de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden verreweg de belangrijkste is.

Het bruto-salaris van de directeur staat elk jaar in de Jaarrekening. Je kunt het hier vinden (op pagina 37).

De directeur maakt gebruik van een auto van Plan International (Toyota Prius). Tijdens kantoortijden kan deze auto gebruikt worden door medewerkers voor zakelijk verkeer. In dit verslagjaar waren de kosten verbonden aan deze auto € 2.599 tegenover € 7.111 vorig verslagjaar.

Verder is in 2017/2018 een telefoonvergoeding van € 480 en een eindejaarsgratificatie van € 300 uitbetaald aan de directeur (deze eindejaarsgratificatie is uitgekeerd aan alle medewerkers van Plan International).

Declaraties en dienstreizen: de directeur dient declaraties in voor de kosten die gemaakt zijn in verband met de werkzaamheden voor Plan International. De regeling daarvoor is opgenomen in het personeelshandboek. De declaraties worden beoordeeld en van een handtekening voorzien door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij dienstreizen wordt gebruik gemaakt van standaard accommodatie (vliegreizen economy class / treinreizen tweede klas).

Plan International Nederland is sinds 1998 een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat Plan International Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder CBF. Plan International Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.

In haar bedrijfsvoering voldoet Plan International Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan International Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging.

De belastingdienst erkent Plan International Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor sponsors en voor Plan International Nederland.

Lees meer over de keurmerken.

Het Girls first magazine verschijnt drie keer per jaar. Sponsors ontvangen deze thuis of digitaal. Het magazine is hier digitaal te bekijken.

Ja, dat kan hier

Ja, werving op straat en aan de deur is voor Plan International een goede manier om trouwe donateurs te werven. Zo kunnen we de continuïteit van ons werk garanderen. Onze wervers zijn herkenbaar aan hun kleding en tablet en moeten zich altijd kunnen identificeren met een badge. Ze vragen nooit direct om geld; ze noteren alleen de gegevens van personen die donateur willen worden.

Werving & COVID-19
Het is essentieel dat de veiligheid van het Nederlandse publiek en onze wervers gewaarborgd wordt. Wervers dienen zich te houden aan de protocollen die zijn opgesteld door de brancheverenigingen, deze is hier te vinden: D2D protocol aangepast | Goede Doelen Nederland

Daarnaast zijn werfbureaus zoals gebruikelijk verplicht om de werving door middel van wijkreservering te reguleren.
Wilt u zien of uw wijk gereserveerd is? Kijk op: Geef gerust aan de deur | Geef Gerust
Wervers zullen met niet meer dan 2 personen tijdens de shift werken en om reisbeperking te stimuleren werken wervers veelal in hun eigen gemeente.

Plan aan de deur - werversVoor vragen betreft werving in een specifieke gemeente kun je contact opnemen met onze collega’s van team sponsorservice 020 – 549 55 20.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.