Vragen over een nalatenschap aan Plan

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

Als u Plan International opneemt in uw testament, dan geeft u Plan International recht op een door u vastgelegd deel van uw nalatenschap. Een testament wordt altijd door een notaris opgesteld en u kunt Plan International benoemen als enige erfgenaam, als één van de erfgenamen naast bijvoorbeeld familie of vrienden of als legataris.

De belastingdienst erkent Plan International Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een nalatenschap aan Plan International is daarmee vrijgesteld van successierecht en het volledige bedrag komt ten goede aan onze projecten en programma’s.

Voor persoonlijk advies neem contact op met Armand van Stralendorff via telefoonnummer 020 – 549 55 74 of mail naar armand.van.stralendorff@planinternational.nl

Plan International droomt van een beter leven voor kinderen in onze programmalanden. Door hen een kans te geven om naar school te gaan, voor zichzelf op te komen en door hen te beschermen. Plan International richt zich daarbij vooral op meisjes, die wereldwijd worden achtergesteld en gediscrimineerd.

Ook u kunt zich inzetten voor deze meisjes. Zelfs wanneer u er niet meer bent kunt u iets voor hen nalaten. Met een nalatenschap kunt u nog één keer opkomen voor wat u belangrijk vindt. Door Plan International in Nederland op te nemen in uw testament, kunt u uw idealen als erfenis laten voortleven. Zo draagt u bij aan onze projecten, waardoor meisjes de kans krijgen om uit te groeien tot sterke vrouwen die hun eigen beslissingen nemen.

Dat adviseren wij u zeker. U kunt zelf het beste uitleggen welke band u heeft met een goed doel, waarom u kwetsbare kinderen wereldwijd via Plan International wilt begunstigen en wat uw wensen precies zijn. Ook wij vinden het waardevol van u te vernemen waarom u juist Plan International kiest voor zo’n persoonlijke gift als een nalatenschap.

Wat u nalaat aan Plan International komt ten goede aan onze programma’s voor alle kinderen. Het is niet mogelijk om wat u nalaat aan Plan International alleen aan uw sponsorkind ten goede te laten komen. Wilt u uw sponsorschap als onderdeel van uw nalatenschap door laten lopen tot de achttiende verjaardag van het kind? Dat kan uiteraard en neem hiervoor contact op met onze  relatiemanager  Armand van Stralendorff via telefoonnummer 020 – 549 55 74 of mail naar armand.van.stralendorff@planinternational.nl.

Plan International werkt aan structurele verbetering van de leefomstandigheden
van gemeenschappen met doorlopende programma’s zoals kindsponsoring, maar ook speciale projecten. Uw nalatenschap wordt gebruikt om de kinderen naar school te laten gaan. Door meisjes te beschermen werken we aan gelijke kansen voor iedereen. Bovendien investeren we in schoon water en hygiëne voor de hele gemeenschap, want gezonde mensen kunnen de armoede doorbreken. Bij een ramp biedt Plan International noodhulp, indien nodig met extra bescherming voor de meest kwetsbare meisjes.

Ja, een testament is altijd weer aan te passen. Uiteindelijk geldt, nadat iemand is overleden, het laatste testament. Dit wordt bijgehouden in het Centraal Testament Register.

Dat is geheel aan u, er is geen maximum. Het is uiteraard wel zo dat de gift uit de nalatenschap meer impact kan hebben als deze over minder doelen wordt verdeeld, omdat het bedrag dan hoger is.

Onze adviseur Armand van Stralendorff helpt u graag verder als u vragen heeft over nalaten aan Plan International. Een gesprek over uw vragen of wensen is geheel vrijblijvend. Wilt u een afspraak maken of telefonisch advies? Bel 020 549 5574 of stuur uw e-mail naar:
armand.van.stralendorff@planinternational.nl.

Zonder een testament geldt in Nederland de ‘wettelijke verdeling’. De wet regelt precies wie er recht heeft op een erfenis als er iemand overlijdt die geen testament heeft laten opmaken. De wet onderscheidt vier groepen van erfgenamen: de partner samen met de kinderen, de ouders, broers en zussen, de grootouders en de overgrootouders.

Er wordt eerst gekeken of er erfgenamen zijn in de eerste groep (partner en kinderen). Als dat het geval is, komen de volgende groepen niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Nederlandse Staat.

Met een testament bepaalt u zelf aan wie u wat wilt nalaten. Dat betekent dat je een goede vriend of een goed doel kunt opnemen, maar ook dat je iemand kunt onterven. Woon je alleen samen, dan kan je ervoor zorgen dat jouw partner toch goed achterblijft en niet ineens het huis uit moet. Je kunt erfbelasting besparen maar ook bijvoorbeeld je uitvaartwensen vastleggen.

Nee. Een testament heeft niets te maken met de grootte van een erfenis, maar met de wensen van degene die het testament opstelt.

Allereerst is het goed om na te denken wat u heeft na te laten en aan wie u dit wilt nalaten. Denk ook aan bijvoorbeeld kunst, een boekencollectie, uw huis en auto. Als u uw wensen op papier heeft gezet en hier tevreden over bent, kunt u een eerste gesprek hebben met een notaris, die u verder helpt. Uiteraard kunnen wij u tussendoor ook helpen om wat vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld over hoe u Plan International op zou kunnen nemen.

Als u zelf wilt bepalen wat er met uw bezittingen gebeurt en ook een goed doel wilt begunstigen, dan legt u dit vast in een testament. Maakt u geen testament, dan gelden na uw overlijden de wettelijke regels voor de verdeling. Voor het opstellen van een testament (of wijziging van een bestaand testament) maakt u een afspraak bij een notaris.

Ja, alleen dan is het testament rechtsgeldig en staat het geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Er is echter ook een mogelijkheid om bij een online notaris een testament te laten opmaken, dat scheelt tijd en geld..

Ja, dat kan en daarmee kunt u ook kosten besparen. Wij werken daarvoor samen met NuNotariaat. U betaalt hier geen uurprijs maar een vast bedrag van € 299,- inclusief de kosten van de notaris.

U draagt met uw nalatenschap bij aan iets wat u belangrijk vindt. Ook betaalt het goede doel als ANBI geen erfbelasting en komt het gehele bedrag ten goede aan het project van uw keuze.

Nee, alleen een testament is rechtsgeldig en staat geregistreerd bij het Centraal Testamenten Register. Met een handgeschreven codicil kunt u bijvoorbeeld vastleggen aan wie bepaalde specifiek omschreven sieraden, fotoboeken, meubels en dergelijke moeten toekomen. In een codicil kunt u ook uw uitvaartwensen vastleggen. Het document moet voorzien zijn van een datum en handtekening.

Een executeur kunt u zelf aanwijzen en benoemen in uw testament. Indien u niemand wilt of kunt aanwijzen, dan kunt u ook uw notaris vragen. Onder bepaalde voorwaarden kunt u ook Plan International vragen op te treden als executeur.

Als Plan International als legataris is opgenomen, bevestigen we schriftelijk de aanvaarding van het legaat. Als we tot erfgenaam zijn benoemd, zullen wij op grond van onze statuten de nalatenschap beneficiair aanvaarden. De beneficiaire aanvaarding wordt bij de rechtbank geregeld.

Naasten kunnen dan uw eigendommen blijven gebruiken tot een moment dat u gekozen heeft. Uw partner kan bijvoorbeeld in uw huis blijven wonen totdat hij of zij overlijdt. Zo steunt u Plan International via een nalatenschap en laat u ook uw dierbaren goed verzorgd achter. Dit regelt u allemaal bij de notaris, die u precies kan uitleggen wat de mogelijkheden zijn van een nalatenschap.

Beneficiair aanvaarden betekent dat de nalatenschap wordt aanvaardt als deze positief is. Verwerping van de nalatenschap kan plaatsvinden als het saldo van de nalatenschap niet positief is. Ook een legaat kan worden verworpen.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.