Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan International

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

Plan International vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Plan International besteedde in het afgelopen jaar (juli 2022 t/m juni 2023) 92,2 procent van de totale bestedingen aan het realiseren van een betere toekomst voor meisjes en jongens in lage- en middeninkomenslanden. Meer informatie over ons financiele beleid staat in ons meest recente jaarverslag.

Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan International wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van sponsors en donateurs. Van elke euro die er binnenkomt, besteden we 89 cent aan onze doelstellingen om de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en het bewustzijn daarvoor te verhogen. In ons jaarverslag, via social media en op de website leggen we verantwoording af over de besteding van onze inkomsten.

Plan International informeert donateurs, bedrijven die ons steunen en andere sponsoren duidelijk over de besteding van de inkomsten. In ons online jaarverslag staat meer over onze projecten en activiteiten en wie we hiermee bereikt hebben. Hierin is ook onze jaarrekening opgenomen. Jaarverslagen van eerdere jaren zijn ook te vinden op onze website, net als informatie over onze werkwijze en projecten.

De directeur van Plan International in Nederland, Garance Reus, verdient 126.230 euro bruto per jaar inclusief vakantiegeld. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt de zogeheten beloningsregeling voor directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland gevolgd. Het salaris van onze directeur is lager dan het maximum bruto jaarsalaris van 223.000 euro zoals vastgesteld in deze beloningsregeling.

Waarom verdient de directeur dit salaris? Plan International Nederland is een professionele organisatie en beschikt jaarlijks over een groot budget. Hiermee werken we aan een betere toekomst en gelijke rechten voor kinderen wereldwijd, met speciale aandacht voor meisjes. Garance Reus geeft leiding aan ruim 115 medewerkers en is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie gebeurt.

Een uitgebreide toelichting is te vinden in ons jaarverslag.

Plan International in Nederland is sinds 1998 een Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat Plan International Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder CBF. Plan International Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.

In haar bedrijfsvoering voldoet Plan International Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan International Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging.
De belastingdienst erkent Plan International Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor sponsors en voor Plan.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.