Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan International

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

Plan International vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Van elke euro besteedt Plan International 89 cent aan de doelstellingen van Plan, waarvan de voorbereiding, het beheer en de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden verreweg de belangrijkste is.

Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van sponsors en donateurs. Van elke euro die er binnenkomt, besteden we 89 cent aan onze doelstellingen om de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en het bewustzijn daarvoor te verhogen. In ons jaarverslag, via social media en op de website leggen we verantwoording af over de besteding van onze inkomsten.

Plan International streeft ernaar om donateurs, bedrijven die ons steunen en andere sponsoren duidelijk te vertellen wat wij met het geld doen. In ons online jaarmagazine van 2016-2017 staat meer over onze projecten en activiteiten en in het (financieel) jaarverslag staat de jaarrekening. Jaarverslagen van eerdere jaren zijn te vinden op onze website, alsook informatie over onze werkwijze en projecten.

Het bruto-salaris van de directeur staat elk jaar in de Jaarrekening. Je kunt het hier vinden (op pagina 36).
Op dezelfde pagina tref je informatie aan over auto die de directeur gebruikt: een auto van Plan International (Toyata Prius) waarbij privégebruik wordt doorbelast. De kosten van deze auto bedragen € 10.558 per jaar (2015/2016). Tijdens kantooruren kan deze auto ook gebruikt worden door andere medewerkers voor zakelijk verkeer.

Declaraties en dienstreizen: de directeur dient declaraties in voor de kosten die gemaakt zijn in verband met de werkzaamheden voor Plan International. De regeling daarvoor is opgenomen in het personeelshandboek. De declaraties worden beoordeeld en van een handtekening voorzien door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Bij dienstreizen wordt gebruik gemaakt van standaard accommodatie (vliegreizen economy class / treinreizen tweede klas).

Plan International Nederland is sinds 1998 een Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat Plan International Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder CBF. Plan International Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.

In haar bedrijfsvoering voldoet Plan International Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan International Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging.
De belastingdienst erkent Plan International Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor sponsors en voor Plan.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.