Vragen over inkomsten en uitgaven van Plan International

Terug naar algemene Veelgestelde vragen

Plan International vindt het heel belangrijk om efficiënt en doelmatig om te gaan met de bijdragen van sponsors. Van elke euro besteedt Plan International 89 cent aan de doelstellingen van Plan, waarvan de voorbereiding, het beheer en de uitvoering van projecten in ontwikkelingslanden verreweg de belangrijkste is.

Wij zijn weliswaar geen commercieel bedrijf, maar moeten net zo goed investeren in de organisatie, bijvoorbeeld in goed personeel, een betrouwbare donateursregistratie en een financieel systeem. Plan wil natuurlijk op een efficiënte en doelmatige manier omgaan met geld van sponsors en donateurs. Van elke euro die er binnenkomt, besteden we 89 cent aan onze doelstellingen om de situatie van kinderen in ontwikkelingslanden te verbeteren en het bewustzijn daarvoor te verhogen. In ons jaarverslag, via social media en op de website leggen we verantwoording af over de besteding van onze inkomsten.

Plan International informeert donateurs, bedrijven die ons steunen en andere sponsoren duidelijk over de besteding van de inkomsten. In ons online jaarverslag staat meer over onze projecten en activiteiten en wie we hiermee bereikt hebben. Hierin is ook onze jaarrekening opgenomen. Jaarverslagen van eerdere jaren zijn ook te vinden op onze website, net als informatie over onze werkwijze en projecten.

De directeur van Plan International Nederland, Garance Reus, verdient € 120.563 euro bruto per jaar inclusief vakantiegeld. De hoogte van het salaris wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en wordt jaarlijks geactualiseerd. Hierbij wordt de zogeheten beloningsregeling voor directeuren van goededoelenorganisaties van Goede Doelen Nederland gevolgd. Het salaris van onze directeur is lager dan het maximum bruto jaarsalaris van 173.960 euro zoals vastgesteld in deze beloningsregeling.

Waarom verdient de directeur dit salaris? Plan International Nederland is een professionele organisatie en beschikt jaarlijks over een groot budget. Hiermee werken we aan een betere toekomst en gelijke rechten voor kinderen wereldwijd, met speciale aandacht voor meisjes. Garance Reus geeft leiding aan ruim 120 medewerkers en is eindverantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie gebeurt.

Een uitgebreide toelichting is te vinden in ons jaarverslag.

Plan International Nederland is sinds 1998 een Erkend Goed Doel en lid van Goede Doelen Nederland. Dat betekent dat Plan International Nederland voldoet aan strenge kwaliteitseisen die zijn erkend en worden getoetst door toezichthouder CBF. Plan International Nederland werft fondsen op basis van de gedragscodes van Goeden Doelen Nederland en het CBF.

In haar bedrijfsvoering voldoet Plan International Nederland aan de Code voor Goed Bestuur, conform de richtlijnen van de commissie-Wijffels uit 2005. Plan International Nederland is bovendien ISO:9001-2008 gecertificeerd en voldoet daarmee aan de ISO richtlijnen voor kwaliteitsborging.
De belastingdienst erkent Plan International Nederland als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat fiscale voordelen oplevert voor sponsors en voor Plan.

 
 
 
 
 

Kerstkaarten (mét voedzame schoolmaaltijd)

Ben jij nog op zoek naar kerstkaarten? Alleen nu: deze tien unieke kerstkaarten met enveloppen voor 19 euro.

Shop nu >
Gratis verzending

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.