ANBI-status

ANBI stichting Plan International

ANBI

Plan International in Nederland beschikt sinds de invoering in januari 2008 over een ANBI-registratie. Deze registratie garandeert dat de Belastingdienst Plan International erkent als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit biedt fiscale voordelen voor zowel sponsors als voor Plan International.

Wat is een ANBI-stichting?

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat de instelling op een of andere wijze bijdraagt aan het algemeen nut. De Belastingdienst stelt bepaalde voorwaarden aan een organisatie met een ANBI-status. Wanneer hieraan voldaan wordt, hoeft de ANBI geen erf- of schenkbelasting te betalen en kunnen donateurs wanneer zij een gift doen profiteren van belastingvoordeel.

Fiscale voordelen

Omdat Plan International in Nederland over de ANBI-verklaring beschikt, kunnen éénmalige giften en giften via schenkingsovereenkomsten volledig worden afgetrokken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Er zijn drie regelingen waarmee je kunt profiteren van belastingvoordeel:

1. Schenken met belastingvoordeel

Sponsor je al een kind of ben je dat van plan? Dan kan je eenvoudig profiteren van belastingvoordeel. Je kunt je donaties aan Plan International verhogen zonder dat het je geld kost. Door je giften om te zetten in een periodieke schenking kun je deze volledig aftrekbaar maken. Dit scheelt vaak zoveel dat je voor hetzelfde bedrag niet één, maar twee kinderen kunt ondersteunen.

Lees meer over schenken met belastingvoordeel

2. Fonds op naam

Je kunt de naam van je bedrijf, van een dierbare of je eigen naam verbinden aan het bijzondere dat Plan International doet voor kinderen in haar programmalanden. Met zo’n fonds kan je een specifiek thema van Plan International ondersteunen. Bijvoorbeeld beter onderwijs, gelijke rechten en kansen voor meisjes of de strijd tegen kindhuwelijken.

Lees meer hierover op onze pagina ‘Fonds op naam’

3. Plan International en uw Belastingaangifte

Als sponsor van Plan International heb je mogelijk recht op een belastingvoordeel. Helemaal wanneer je een schenkingsovereenkomst of notariële akte bij Plan International hebt afgesloten.

Lees meer over giften aan Plan International en uw belastingaangifte

Voorwaarden ANBI-verklaring

De Belastingdienst stelt strenge voorwaarden aan een stichting of andere instelling die wil worden aangewezen als ANBI-stichting. Zo moet Plan International in Nederland onder andere voldoen aan doelstellingen voor het algemeen belang, mag er geen winstoogmerk zijn en is het een vereiste dat Plan International en de medewerkers voldoen aan bepaalde integriteitseisen.

Lees meer over deze verplichtingen

ANBI verklaring – Plan International Nederland

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.