ISO 9001 normering

ISO 9001

De ISO 9001 is een internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Het gaat er hierbij om dat je zegt wat je doet, doet wat je zegt en dit bewijst.

Plan Nederland is ISO 9001:2008-gecertificeerd sinds februari 2006 en sinds december 2014 gecertificeerd voor de sectorspecifieke norm Partos 9001. De ISO 9001:2008 norm wordt herzien in de norm ISO 9001:2015. Plan Nederland streeft er bij de eerstvolgende hercertificering (in oktober 2017) ook weer naar om te voldoen aan deze nieuwe norm.

In het kader van lerende organisatie en continue verbetering is Plan Nederland in 2012 begonnen met een herziening van het kwaliteitssysteem, op basis van onderkende verbetermogelijkheden. Hierdoor zijn de volgende zaken opgepakt en gerealiseerd:

  • Herziening van het kwaliteitshandboek en procesbeschrijvingen in een ‘slankere’ vorm, die hanteerbaarder en toegankelijker is voor medewerkers en managers.
  • Herziening van kwaliteitsrapportages en integratie daarvan in de reguliere besturing van Plan Nederland. In het verlengde hiervan is de managementreview geïntegreerd in de reguliere kwartaalreviews en kwartaalrapportages van de planning- en controlcyclus van Plan Nederland. Hiermee beoogt Plan Nederland het kwaliteitssysteem en het kwaliteitsdenken verder te integreren in de dagelijkse besturing en meer recht te doen aan het principe van een continu lerende organisatie.
  • Implementatie van een risicomanagementsysteem, gebaseerd op het ISO 31000:2009 Risico Management Raamwerk.

In het vastgestelde kwaliteitsbeleid zet Plan Nederland in op het borgen van het kwaliteitsdenken in de lerende organisatie en verdere integratie van kwaliteitsmanagement en risicomanagement in de reguliere planning- en controlcyclus.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.