Opleiding en werk voor jongeren

Miljoenen jongeren in ontwikkelingslanden trekken naar de stad, maar vinden geen baan en blijven gevangen in de armoede.

Feiten over werkgelegenheid voor jongeren in Azië

  • In ontwikkelingslanden leven meer jongeren dan ooit en miljoenen van hen zitten zonder werk. Alleen al in Zuidoost-Azië zijn ruim 36 miljoen jongeren werkloos. Vaak komen ze van het platteland. Ze zijn naar de stad gekomen in de hoop op een beter leven, maar ze missen de kennis en vaardigheden om daar een baan te vinden.
  • Beroepsopleidingen sluiten onvoldoende aan bij de vraag op de arbeidsmarkt. En jonge ondernemers met een microkrediet krijgen moeilijk toegang tot de markt. Dat is zorgelijk, want werkloze jongeren zijn kwetsbaar voor uitbuiting.

Economische zekerheid voor jongeren in Azië

In Vietnam, India, de Filipijnen, Thailand en Indonesië helpt Plan jongeren, en vooral meisjes, aan een baan. Ze krijgen een beroepsopleiding van drie maanden in de horeca, marketing, sales, customer relations of naaien. Dit programma bestaat uit les in schrijf- en rekenvaardigheid, IT-cursussen en kennis van mensenrechten. Ook krijgen ze training in het vermogen om kritisch en creatief na te denken en vaardigheden om zich te kunnen handhaven in een werksituatie. De jongeren lopen stage bij lokale bedrijven en worden na hun stage begeleid naar vast werk. Het lokale bedrijfsleven is direct betrokken bij het programma, ook om ervoor te zorgen dat de opleidingen aansluiten bij de behoefte van de lokale markt.

Doel van het programma

  • Met de programma’s LABS (Livelihood Advanced Business School) en YEE (Youth Economic Empowerment) wil Plan zo’n 10.300 jongeren in Vietnam, India, de Filipijnen, Thailand en Indonesië de kans geven om een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten.
  • Van deze jongeren in de verschillende landen schrijft gemiddeld 100% zich in, slaagt ongeveer 85% en vindt 80% een baan.
  • Het vinden van een baan is een van de primaire doelstellingen van het programma.

Stand van zaken

  • Het LABS-programma ging in januari 2003 van start in Vietnam en India. In juni 2012 is in Indonesië en Thailand de aftrap gegeven voor opleidings- en werkgelegenheidsprogramma YEE, met het doel om daar 7.100 jongeren aan werk te helpen.

Plan, de Wereld Bank en Accenture hebben het initiatief genomen om een wereldwijde coalitie te ontwikkelen om jeugdwerkgelegenheid aan te pakken. Omdat het werkeloosheidsprobleem te groot is voor een enkele organisatie is onder de voorlopige titel ‘Global Coalition for Employment Solutions’ een model en actieplan uitgewerkt. Daarin moeten donoren, overheden, de private sector en niet gouvernementele organisaties gaan samenwerken om oplossingen te ontwikkelen, te testen en op grote schaal in te voeren. Op dit moment worden de organisatievorm, bestuur en beheer van deze coalitie onderzocht en de eerste donoren benaderd met de vraag om mee te doen.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.