ECHO Dominicaanse Republiek: Be Alert, Prepare to Respond

De Europese Unie

De afdeling Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Unie is er op gericht noodhulp te bieden aan mensen die slachtoffer zijn van (natuur)rampen en conflicten binnen en buiten de Europese Unie. Zij doen dat als donor, door gecertificeerde organisaties financieel te steunen. Plan International is een partnerorganisatie van ECHO en ontvangt financiële steun voor noodhulp projecten in Ethiopië, Zuid-Sudan, Peru en de Dominicaanse Republiek.

De Dominicaanse Republiek

De regio Santo Domingo Este in de Dominicaanse Republiek wordt regelmatig blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen, aardverschuivingen en tsunami’s. In de laaggelegen regio overweldigt hevige regenval vaak de afvoermogelijkheden. De Haïtiaanse en Venezolaanse immigranten die hier wonen zijn extra kwetsbaar in noodsituaties. Met deze groepen wordt vaak geen rekening gehouden in de bestrijding van en voorbereiding op dergelijke rampen.

collega met Plan International jasje overhandigt pakket aan familie
Een Plan International collega bezoekt kwetsbare gezinnen in de Dominicaanse Republiek.

Het project

Plan International voert samen met Oxfam, Habitat for Humanity en Ciudad Alternativa het project Be Alert: Prepare to Respond uit in de Dominicaanse Republiek. Gemeenschappen, nationale en lokale instellingen en andere belanghebbenden worden met dit project beter voorbereid op noodsituaties. We bieden aan wat er nodig is in de voorbereiding en de respons op (natuur)rampen, zoals humanitaire bescherming, onderwijs en weerbare bouw. Hierbij wordt extra aandacht  gegeven aan de kwetsbare groep immigranten in de Dominicaanse Republiek.

Ons werk richt zich op de gemeenschappen die blootgesteld worden aan meerdere gevaren en waar er op lokaal niveau weinig capaciteit is om in actie te komen tijdens een ramp. We ondersteunen bijvoorbeeld scholen en weeshuizen in het getroffen gebied met het opzetten van een noodplan, het doorlopen van oefeningen met leerlingen en het geven van trainingen in eerste hulp en brandbestrijding. 12,270 individuen en 17 lokale organisaties zijn bij het project betrokken.

Bovendien zijn de gemeenschappen die worden geholpen ook hard geraakt door de coronapandemie. Wij bieden daarom 500 families onvoorwaardelijke geldoverdrachten (cash transfers) en hygiënepakketten aan. Zo kunnen ze zich beter beschermen tegen het virus.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.