‘First steps’ programma in Jordanië met Bernard van Leer Foundation

Plan International werkt sinds 2017 samen met de Bernard van Leer Foundation aan een project om Syrische en Jordaanse moeders en vaders in Jordanië te ondersteunen bij het ouderschap. Hierbij richt het programma zich op moeders en vaders die als vluchteling naar Jordanië zijn gekomen en tot kwetsbare groepen behoren. De ouders komen wekelijks bij elkaar en bespreken onderwerpen als de gezondheid van hun kinderen, voeding en hygiëne. Maar er is ook aandacht voor genderdiscriminatie, huiselijk geweld en de rol van vaders in de opvoeding. Daarbij krijgen zowel ouders als kinderen psychosociale ondersteuning.

Het traject wordt uitgevoerd in zogenaamde Ouder- en Kindcentra van het ministerie van Gezondheid in Jordanië. Deze centra zijn voor alle ouders toegankelijk. Een selecte groep ouders wordt getraind om hun kennis over te dragen aan andere ouders. Tijdens de sessies voor de ouders kunnen de kinderen zich onder professionele begeleiding vermaken, zodat de ouders opvang voor hun kinderen hebben.

Kinderen tekenen aan een tafeltje

Kinderen in een humanitaire crisis

In Jordanië gaat slechts vijf procent van de kinderen tussen 0-6 jaar naar een voorschool. De meeste jonge kinderen blijven de eerste zes jaar van hun leven thuis. De aandacht voor vroegtijdige ontwikkeling van het kind is daarmee minimaal. Onderzoek bevestigt dat het stimuleren van sociale en emotionele vaardigheden en de ontwikkeling van vertrouwensvolle relaties bepalende factoren zijn voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Dit is met name belangrijk voor kinderen die een humanitaire crisis hebben meegemaakt en in een instabiele situatie opgroeien. Door ouders te leren hoe zij het beste met hun jonge kinderen kunnen praten, zingen en spelen over wat ze hebben meegemaakt, stimuleren ouders de ontwikkeling van de hersenen. Zo leggen ze de basis voor een leven lang leren en helpen ze hun kinderen de gevolgen van opgroeien in een situatie van armoede en geweld te overwinnen.

Veelbelovende resultaten

Het project liep van november 2017 tot eind februari 2019, en na een overbruggingsperiode start een driejarig vervolgprogramma begin 2020. De behaalde resultaten zijn veelbelovend: ouders vertellen dat de sessies hen enorm veel steun en kennis hebben gegeven over verschillende thema’s zoals (borst)voeding, gezondheid & hygiëne, veiligheid, gendergelijkheid en spelenderwijs leren. Ouders hebben andere ouders leren kennen, ze wisselen onderling informatie uit, hun bewustwording is vergroot en met name de vaders hebben het contact met hun kinderen verbeterd. Het ministerie van Gezondheid wil graag verder met het project en momenteel wordt verkend hoe het model van ouderschapscoaching kan worden uitgebreid naar meer Ouder- en Kindcentra in Jordanië. Het programma is uitgevoerd in Amman en het vluchtelingenkamp Azraq.

Dit project is tot stand gekomen met de steun van Bernard van Leer Foundation.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.