Shomotay Tarunno: stereotypen doorbreken in Bangladesh

In Bangladesh zijn meisjes en jonge vrouwen amper in de media te zien. En waar ze dat wel zijn, worden ze met regelmaat neergezet in stereotype rollen, zoals die van moeders en huisvrouwen. Deze negatieve stereotypering houdt de ongelijkheid tussen meisjes en jongens in Bangladesh in stand, en brengt grote risico’s met zich mee. Meisjes en vrouwen, maar ook jongens en mannen, worden door deze stereotypen beperkt en worden afgestraft als ze niet handelen zoals de maatschappij op basis van deze beelden van ze verwacht.

Om deze negatieve stereotypen te bestrijden is het Shomotay Tarunno-programma (Bengaals voor jongeren voor gelijkheid) opgezet. Binnen dit project slaan Plan International en jongerenorganisatie JAAGO Foundation, met steun van de Nederlandse Ambassade in Dhaka, Bangladesh, de handen ineen om samen met jongeren, media en de overheid de positie van jongeren, in al hun diversiteit, te versterken. Daarbij focussen we op meisjes en jonge vrouwen, maar bijvoorbeeld ook op jongeren met een beperking of een andere genderidentiteit. Zo zetten we ons gezamenlijk, zowel op lokaal als op nationaal niveau, in om schadelijke stereotypen te bestrijden.

Jongeren staan aan het roer

Binnen het programma krijgen jongeren de handvatten aangereikt om genderstereotypen in de media, het onderwijs en in wet- en regelgeving te doorbreken en een correcter en positiever beeld van jongeren neer te zetten. Dit stimuleren we door hen een podium te bieden waarop ze hun stem kunnen laten horen, door hen onderdeel te maken van belangrijke besluitvorming en door ze in contact te brengen met besluitvormers in de media, het onderwijs en de overheid. Ook geven we jongeren training op het gebied van vrouwenrechten, mediaveiligheid en stereotypen.

Het programma wordt vormgegeven en geleid door jongeren en hun organisaties. Samen met de jongeren worden de partners bepaald en benaderd en wordt de aanpak afgestemd en uitgerold. Het doel van het project is om samen met de jongeren  de media, overheid en onderwijsinstellingen te overtuigen om gender stereotypering een halt toe te roepen en ervoor te zorgen dat hun media-uitingen, beleid en curricula inclusiever en positiever worden en genderdiscriminatie tegengaan.

Meisjes en jonge vrouwen worden nauwelijks betrokken

Want, zo blijkt uit recent onderzoek, de negatieve stereotypen die door onder andere de media en beleidsmakers worden uitgedragen zorgen er nog altijd in grote mate voor dat met name meisjes en jonge vrouwen in Bangladesh worden achtergesteld en gediscrimineerd. Meisjes en jonge vrouwen krijgen geen gelijke kansen. Sociale normen zorgen ervoor dat meisjes en vrouwen minder kans krijgen om zich maatschappelijk en economisch te ontplooien en leiderschapsposities in te nemen. Omdat meisjes en vrouwen nauwelijks bij besluitvorming betrokken worden, krijgen ze ook niet de kans om oplossingen aan te dragen voor de problemen waar ze tegenaan lopen. Door de bewustwording van deze stereotypen te vergroten, bij jongeren zelf, maar ook bij ouders, onderwijsinstellingen, de overheid en de media, hopen we deze barrières te doorbreken. Meisjes en jonge vrouwen krijgen daardoor meer kansen om hun stem te laten horen en lopen minder risico slachtoffer te worden van onder andere (seksueel) geweld en andere vormen van misbruik.

Shomotay Tarunno is een vierjarig project (december 2023 – november 2027) van Plan International in samenwerking met jongerenstichting JAAGO. Het project wordt uitgevoerd in acht districten in Bangladesh, met financiering van de Nederlandse ambassade in Dhaka, Bangladesh (Ministerie van Buitenlandse Zaken).

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.