Kogel door de kerk: kabinet komt met feministisch buitenlandbeleid

  • 16 mei 2022

Nederland gaat inzetten op een feministisch buitenlandbeleid. Dat schrijven ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een brief aan de Tweede Kamer. Beide bewindslieden zien de noodzaak om meer werk te maken van gendergelijkheid en willen nog meer rekening houden met gevolgen van defensie, handel, diplomatie en internationale samenwerking voor vrouwen en meisjes.

Dat klinkt ons als muziek in de oren. Plan International riep hier in december 2021 al toe op in een reactie op het coalitieakkoord. Het besluit kan een enorm positieve impact hebben in het leven van talloze meisjes en vrouwen -waar ook ter wereld- die niet vanzelfsprekend zeggenschap hebben in maatschappelijke kwesties, discriminatie ondervinden enkel en alleen omdat ze vrouw zijn, vaak geen gelijke kansen krijgen op onderwijs of werk en disproportioneel worden getroffen door ontwrichtende gebeurtenissen zoals natuurrampen, humanitaire crises, gewapend conflict of een pandemie.

Meer aandacht voor gelijkheid

Dat meisjes en vrouwen gelijkwaardig meebeslissen, hun rechten gerespecteerd zien en over dezelfde middelen beschikken als jongens en mannen zou eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn. Deze uitgangspunten worden gezien als de basis van feministisch buitenlandbeleid. Dat Nederland hier nu daadwerkelijk mee aan de slag gaat is erg goed nieuws. Plan International kijkt uit naar de uitwerking van de voornemens van Hoekstra en Schreinemacher, met name ook hoe zij van gendergelijkheid een politieke en programmatische prioriteit gaan maken.

Concreet doet Plan International de volgende aanbevelingen (die voor een deel bestaand beleid zijn):

  • Werk aan verandering van bestaande patronen en structuren die ongelijkheid in stand houden, met andere woorden: gendertransformatieve aanpak;
  • Blijf inzetten op verhoogde participatie van vrouwen en jongeren, in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen, zoals wij promoten in bijvoorbeeld het She Leads programma;
  • Blijf het doorstromen van vrouwen naar leiderschapsposities in fragiele contexten bevorderen zodat vrouwen en jongeren dwars door etnische, religieuze en partijpolitieke scheidslijnen en op verschillende niveaus de Vrouwen Vrede Veiligheid (WPS) Agenda kunnen vormgeven en beïnvloeden, conform de VNVR resolutie 1325;
  • Zorg voor consultatie van het (lokale) maatschappelijk middenveld, waaronder vrouwenrechten- en feministische organisaties, en bevorder dit in contact met andere overheden;
  • Stel gendertransformatieve eisen aan alle financieringsmechanismen en zorg dat dit zwaar meeweegt in de beoordeling van projectvoorstellen.

 

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.