She Leads: meisjes en jonge vrouwen nemen het voortouw

 • 15 juni 2021

Meisjes en jonge vrouwen moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Ze hebben een stem, maar die wordt niet altijd gehoord. She Leads is daarom een programma voor en door meisjes en jonge vrouwen. Zodat zij zelf kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben. Het doel van She Leads is om de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvorming op allerlei niveaus te vergroten zodat heersende gendernormen veranderen.

She Leads is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We voeren het programma uit in Oost-Afrika (Uganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië). De komende vijf jaar gaan we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten op besluitvorming en zaken die hen aangaan. Kortom, She Leads!

Krachten bundelen

Het unieke aan het programma is dat we in She Leads de krachten bundelen met verschillende internationale non-profit organisaties, kinderrechtenorganisaties, feministische vrouwenrechtenorganisaties en autonome jongerenorganisaties. Door een groot netwerk in te zetten, verspreid over negen landen, strijden we samen voor de rechten, het leiderschap en de zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

Elke partner voegt waarde toe aan de samenwerking, ongeacht het land, de omvang van de  organisatie en of de organisatie door volwassenen of door jongeren geleid wordt. Aan de basis van de samenwerking ligt de gemeenschappelijke overtuiging dat meisjes en jonge vrouwen zelf besluiten horen te nemen over zaken die nu en in de toekomst betrekking hebben op hun leven. She Leads neemt het voortouw door het goede voorbeeld te geven: de focus en de lobbydoelstellingen van het programma worden bepaald door meisjes en jonge vrouwen zelf. Bovendien staat in elk programmaland een jonge vrouw aan het roer als netwerkcoördinator.

She Leads besluitvorming

Jongerenactivisme

Wereldwijd is er de afgelopen jaren een flinke toename in activisme geleid door jongeren, en met name door meisjes en jonge vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan Malala Yousafzai of Greta Thunberg. Er wordt hard gestreden tegen genderongelijkheid, uitsluiting en onrechtvaardigheid. Toch is er steeds minder ruimte voor activisme en het maatschappelijk middenveld staat in steeds meer landen onder druk (shrinking civil society). Het is op veel plekken onveilig of zelfs verboden om de straat op te gaan om te protesteren. Er is een gebrek aan geld voor organisaties die zich hard maken voor gendergelijkheid en meisjes- en vrouwenrechten. Daardoor wordt het dus steeds moeilijker voor meisjes en jonge vrouwen om zich te organiseren en hun stem te laten horen. She Leads biedt hier een antwoord op.

She Leads meisjesactivist

Drie doelstellingen

Met She Leads willen we de invloed van meisjes en jonge vrouwen vergroten en het belang van gendergelijkheid in besluitvormingsprocessen benadrukken. Het programma richt zich op de gemeenschappen waar de meisjes in opgroeien, scholen, ministeries en nationale parlementen, maar ook regionale spelers zoals de Afrikaanse Unie en instellingen van de Verenigde Naties. Op alle niveaus werken we actief samen met meisjes en jonge vrouwen om invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving die effect heeft op hun leven. De drie belangrijkste doelstellingen van het programma zijn:

 • Het vergroten van de invloed van meisjes en jonge vrouwen op besluitvormingsprocessen. Gendergelijkheid, mensenrechten en sociale rechtvaardigheid vormen de kern.
 • Ervoor zorgen dat meisjes en jonge vrouwen de juiste middelen hebben, zowel financieel als qua capaciteit en veiligheid, om gezamenlijk in actie te komen. De internationale NGO’s achter She Leads maken dit mogelijk.
 • Het versterken van een positieve houding op allerlei besluitvormingsniveaus ten opzichte van:
  • vrouwelijk leiderschap
  • deelname van meisjes en jonge vrouwen aan het maatschappelijk debat

She Leads jonge vrouw in de VN

Onze aanpak

De organisaties achter She Leads zetten hun kennis, netwerken en financiële capaciteit in zodat de andere betrokken partners en organisaties hier gebruik van kunnen maken. Onze programma-aanpak bestaat uit zes onderdelen:

 • Financiering en ondersteuning van door meisjes geleide en jonge feministische organisaties.
 • Aanreiken van lobby en onderzoek; meisjes en jonge vrouwen kunnen door middel van data invloed uitoefenen.
 • Ondersteuning van en samenwerking met sociale bewegingen en collectieve acties voor meisjesrechten: partnerschappen opzetten met andere maatschappelijke organisaties en bewegingen die ook werken aan de verbetering van meisjesrechten.
 • Beïnvloeding van de media, door middel van (social media) campagnes.
 • Toegang verschaffen tot internationale instituten zoals de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de VN Mensenrechtenraad.
 • Capaciteits- en kennisuitwisseling tussen maatschappelijke organisaties, meisjesgroepen en jonge feministische organisaties door online en fysieke bijeenkomsten, workshops en webinars.

Door deze collectieve aanpak willen we met She Leads over vijf jaar de positie van meisjes en jonge vrouwen wereldwijd verbeterd hebben. Samen willen we ervoor zorgen dat zij overal zichtbaarder zijn en dat er naar ze geluisterd wordt. Zodat meisjes en jonge vrouwen op alle niveaus invloed kunnen uitoefenen en de leiding kunnen nemen!

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.