“Meisjes en jonge vrouwen zijn de leiders van nu!”

  • 17 juni 2021

De net gestarte She Leads alliantie is een programma voor en door meisjes en jonge vrouwen. Zij moeten voor zichzelf kunnen spreken en beslissen. Het doel is om hun invloed op besluitvorming te vergroten zodat heersende gendernormen op allerlei niveaus verbeteren. Dit doen we door met een groot netwerk van organisaties samen te werken. Zoë Nussy (Plan International) en Esther Nyawira (FEMNET – African Women’s Development and Communication Network) vertellen er meer over!

Zoë Nussy is Consortiummanager van She Leads bij Plan International en legt uit: “Met het She Leads-programma bouwen we voort op de kennis en ervaring die we hebben opgedaan tijdens de Girls Advocacy Alliance maar She Leads is echt een ander programma. Het heeft een scherpere, feministische insteek en meisjes en jonge vrouwen spelen een nog belangrijkere rol. We werken samen met een groot netwerk van organisaties, geleid door meisjes en jonge vrouwen in Uganda, Ethiopië, Kenia, Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia, Libanon en Jordanië. Zij worden ook op alle fronten betrokken bij het programma, van het ontwerp tot en met besluitvorming. Zo zorgen we ervoor dat ze zoveel mogelijk invloed en zeggenschap hebben op allerlei niveaus: in hun eigen omgeving maar bijvoorbeeld ook bij de Verenigde Naties.”

Zoë Nussy, Consortiummanager She Leads

“Ik herken de uitdagingen die meisjes en jonge vrouwen tegenkomen”

Esther Nyawira ondersteunt She Leads als Girls and Young Women Project Lead bij FEMNET (African Women’s Development and Communication Network): “Ik ben zelf opgegroeid op het platteland in Kenia en ik herken de uitdagingen die meisjes en jonge vrouwen tegenkomen. Ik vind het belangrijk dat hun stemmen meegenomen worden en geïnstitutionaliseerd worden. We werken in het programma bijvoorbeeld samen met de African Union. En door mee te doen aan de Generation Equality-campagne van de Verenigde Naties vragen we aandacht voor gendergelijkheid. Ons doel is dat meisjes en jonge vrouwen zichtbaarder worden en dat er naar ze geluisterd wordt. Zodat ze zelf kunnen aangeven wat ze belangrijk vinden en wat ze nodig hebben.”

Esther Nyawira ondersteunt She Leads als Girls and Young Women Project Lead bij FEMNET

Jongeren zien als gelijkwaardige partners

Zoë: “We zien jongeren in dit programma als gelijkwaardige partners om gendergelijkheid te bereiken. Zij weten zelf het beste hoe hun realiteit eruitziet en wat ze zouden willen veranderen. Dat is heel waardevol voor het programma. Welke stappen kunnen wij, de grotere organisaties, zetten om hen tegemoet te komen en hierbij te ondersteunen? Want ze weten zelf het beste wat ze willen veranderen.”

Esther: “Het idee heerst vaak dat jonge mensen nog niet genoeg ervaring hebben, maar ik denk dat oudere mensen juist veel van hen kunnen leren. Daar zou een goede balans in moeten komen. Nu wordt er meestal voor de jongeren bepaald in plaats van dat ze betrokken worden bij besluitvorming.”

Samenwerking met kleinere organisaties

Esther: “We willen ervoor zorgen dat meisjes vertegenwoordigd zijn op alle fronten. We gaan bijvoorbeeld in gesprek met de African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child. Meisjes en jonge vrouwen moeten hun zegje kunnen doen tijdens belangrijke bijeenkomsten en summits. Hierbij zullen we ze ondersteunen. We werken daarbij samen met een groot netwerk van verschillende kinderrechtenorganisaties, feministische en vrouwenrechtenorganisaties, en groepen die door meisjes en jonge vrouwen geleid worden. De uitdaging hierbij is dat grotere organisaties die al langer bestaan en een professionelere structuur hebben, samenwerken met kleinere organisaties die dat nog niet hebben. Daar zullen we flexibel en geduldig in moeten zijn. Want ze hebben dan misschien nog niet die structuur, maar ze hebben wel een groot publiek! Wij bieden ze daarom ondersteuning: op financieel vlak, maar ook door ons netwerk te gebruiken en deuren te openen die anders dicht blijven voor deze kleinere organisaties.”

Vrouwelijk leiderschap

Zoë: “De uitdaging is vooral hoe de grotere, gerenommeerde, organisaties aansluiting vinden bij kleinschalige of door jongeren geleide organisaties. Sommige organisaties bestaan bijvoorbeeld uit vrijwilligers of de leden studeren nog. Dus we analyseren hoe we dat het beste kunnen samenbrengen, in een co-creatieproces. Dat gaat onder meer over aspecten zoals budget en financiën, maar ook over bescherming en veiligheid. Want het belangrijkste is dat we vertrouwen creëren. We bieden ondersteuning en we zorgen ervoor dat iedereen onder veilige omstandigheden kan werken. We zorgen voor een plek waar meisjes en jonge vrouwen kunnen groeien en de kans krijgen om te laten zien wat ze kunnen. In elk van de negen landen waar we met het programma werken, staat een jonge vrouw aan het roer als netwerkcoördinator. Vrouwelijk leiderschap dus!”

Foto door Ilvy Njiokiktjien

“We moeten geloven in de kracht van jongeren”

Esther: “Jongerenparticipatie is zo belangrijk. We praten veel over inclusiviteit en diversiteit, maar nu gaat het om ‘practice what we preach’: we moeten het doen en toepassen. Iedereen moet mee kunnen praten en mee kunnen doen. Een goed voorbeeld vind ik deYellow Movement in Ethiopië, waar we mee samenwerken, een initiatief van studenten dat door meisjes en jonge vrouwen geleid wordt. Juist zulke kleinere, jongere organisaties zorgen voor frisse, nieuwe ideeën.”

Zoë: “Meisjes en jonge vrouwen staan vaak 1-0 achter door hun leeftijd en gender. Terwijl zij zoveel waardevolle ervaring met zich meebrengen. We moeten geloven in hun kracht en in het leiderschap van jonge vrouwen.”

Bepalende stem

Zoë: “Ik hoop dat we over vijf jaar zien dat meisjes en jonge vrouwen een bepalende stem hebben, zowel in het programma als in de maatschappij, dat ze worden gezien en gehoord.” Esther: “Meisjes en jonge vrouwen zijn niet de leiders van de toekomst, maar van nu, van het heden! Ik hoop dat we met het programma over vijf jaar hebben bereikt dat zij overal zichtbaarder zijn, dat ze op de voorgrond treden. Zodat iedereen ze ziet en naar ze luistert! Wij ondersteunen hen hierbij, zodat ze op eigen benen kunnen staan en zich gesterkt voelen om het zelf te doen.”

She Leads is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International, Defence for Children-ECPAT, African Women’s Development and Communication Network (FEMNET) en Terre des Hommes, in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We voeren het programma uit in Oost-Afrika (Uganda, Ethiopië, Kenia), West-Afrika (Ghana, Mali, Sierra Leone, Liberia) en het Midden-Oosten (Libanon, Jordanië). Door samen te werken met een groot netwerk van organisaties, verspreid over deze negen landen, strijden we voor de rechten, het leiderschap en de zelfbeschikking van meisjes en jonge vrouwen.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.