Inspraak van jonge vrouwen is cruciaal voor vrede in Zuid-Sudan

  • 21 juni 2023

Hoewel er jaren geleden al een vredesakkoord werd getekend in Zuid-Sudan, wordt het land nog altijd geteisterd door conflict. Miljoenen inwoners ontvluchtten de geweldsuitbarstingen en staken de grens over, onder andere naar buurland Sudan. Nu tienduizenden Zuid-Sudanezen noodgedwongen uit Sudan terugkeren en het aantal mensen dat van noodhulp afhankelijk is nog meer toeneemt, klinkt de roep om vrede en stabiliteit steeds luider. Om dit op een duurzame manier te realiseren moeten ook jongeren meepraten over de oplossing, zo pleit een jongerennetwerk van Plan International in de hoofdstad Juba.

Een van de jongeren die deel uitmaakt van het netwerk is de negentienjarige Lina. Als jongerenactivist organiseert ze debatten op scholen, waar kinderen en jongeren kunnen discussiëren over de toekomst van Zuid-Sudan. “We leren hier dat jongeren verschillen kunnen overbruggen en verzoening kunnen
brengen bij confrontaties tussen bevolkingsgroepen. Wij kunnen de sociale cohesie versterken,” vertelt Lina.

Jongerenparlementen

Het netwerk, opgezet door Plan International, heeft als doel de inspraak van jongeren in het vredesproces te bevorderen. Jongeren leren in verschillende trainingssessies over leiderschap en zetten in hun eigen gemeenschappen en op scholen projecten op om de vredesopbouw te ondersteunen. Ook richt Plan
International in verschillende staten jongerenparlementen op, waar jongeren kunnen meepraten over het vredesproces.

Lina (19) strijdt voor vrede en meisjesrechten in Zuid-Sudan. ©Plan International

En dat is heel belangrijk, benadrukt ook Agnes Comfort-Daru, programmamanager bij Plan
International in Zuid-Sudan: “Ruim zeventig procent van alle Zuid- Sudanezen is onder de dertig jaar.
Inclusief politiek beleid waarbij jongeren meedenken over vredesopbouw en verzoening tussen gemeenschappen is cruciaal. Alleen als hun belangen ook gehoord worden kan er duurzame vrede
bereikt worden.”

Inclusief politiek beleid waarbij jongeren meedenken over vredesopbouw en verzoening tussen gemeenschappen is cruciaal.

Inspraak meisjes en vrouwen

Nog essentiëler is de inspraak van jonge vrouwen. Hoewel meisjes en vrouwen formeel mogen deelnemen aan de politiek, worden ze door diepgewortelde gendernormen vaak niet serieus genomen of gerespecteerd. Comfort-Daru: “Diezelfde normen dragen eraan bij dat het merendeel van de Zuid-
Sudanese meisjes en vrouwen nog slachtoffer wordt van uithuwelijking en fysiek of seksueel geweld. Dit schaadt niet alleen hun rechten en gezondheid maar minimaliseert ook de kans op een inclusieve samenleving en duurzame vrede.”

Lina (19) draagt een t-shirt met daarop de tekst: ‘My voice counts, my future counts: protect me’ – Foto: ©Peter Caton
Lees meer: In Zuid-Sudan groeien meisjes en vrouwen uit tot Leaders of Peace

Je uitspreken over vrede is niet makkelijk, maar Lina kijkt uit naar de dag waarop de situatie in Zuid-Sudan zal verbeteren. “Mijn werk is enorm belangrijk, want door het gesprek aan te gaan over vrede en gelijkheid kan ik anderen motiveren. De meisjes die we lesgeven willen ook politieke inspraak hebben en opkomen voor hun rechten. Samen zullen we ook volwassenen overtuigen om meisjes en jonge vrouwen te laten meepraten, zodat we kunnen werken aan een beter Zuid-Sudan.”

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.