ECHO Zuid-Sudan: noodhulp voor kwetsbare kinderen

De Europese Unie

De afdeling Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Unie is er op gericht noodhulp te bieden aan mensen die slachtoffer zijn van (natuur)rampen en conflicten binnen en buiten de Europese Unie. Zij doen dat als donor, door gecertificeerde organisaties financieel te steunen. Plan International is een partnerorganisatie van ECHO en ontvangt financiële steun voor noodhulp projecten in Ethiopië en Zuid-Sudan.

Zuid-Sudan

Zuid-Sudan kampt al jaren met een burgeroorlog en voedseltekorten. Als gevolg hiervan zijn veel kinderen in Yei, een stad in het zuiden van Zuid-Sudan, gescheiden van hun ouders. Dit komt bijvoorbeeld doordat ouders hun kinderen vanwege veiligheidsredenen naar de stad laten gaan terwijl zij thuis achterblijven om hun huis, bezittingen en land te beschermen. Weeskinderen en kinderen die gescheiden raken van hun ouders kunnen vaak niet naar school omdat ze de kosten niet kunnen betalen. Daarnaast zijn ze kwetsbaarder voor geweld. Ook hebben veel kinderen een trauma als gevolg van de humanitaire crisis, waar ze dringend psychische hulp voor nodig hebben. Zonder ouders of verzorgers lopen meisjes veel risico op seksueel geweld, met name kindhuwelijken. In humanitaire crises worden meisjes vaker uitgehuwelijkt, vanwege de moeilijke omstandigheden en het gevoel dat er geen ander alternatief is om uit de extreme armoede te ontsnappen.

Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) Zuid-Sudan

Plan International voert samen met Terre des Hommes een noodhulpproject uit in Yei voor kwetsbare kinderen en jongeren, met een focus op meisjes.  Naast het opzetten van een systeem van maatschappelijk werkers die kwetsbare kinderen ondersteunen, zijn er drie kindvriendelijke ruimten (child friendly spaces) om kinderen te helpen hun trauma’s te verwerken, waar getrainde vrijwilligers uit de gemeenschap bij helpen. Om kwetsbare meisjes te begeleiden zijn er ook veilige ruimten specifiek voor adolescente meisjes opgericht, waar onderwerpen als menstruatie, seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en kindhuwelijken worden besproken. Daarnaast wordt het onderwijs verbeterd door de huidige scholen en leerruimten te vernieuwen, lokale leerkrachten te trainen en ze te voorzien van lesmateriaal.

ECHO vlag NL

 
 
 
 
 

Kerstkaarten (mét voedzame schoolmaaltijd)

Ben jij nog op zoek naar kerstkaarten? Alleen nu: deze tien unieke kerstkaarten met enveloppen voor 19 euro.

Shop nu >
Gratis verzending

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.