Dominicaanse jongeren komen op voor hun rechten

*Dit project van Profamilia en Plan International is afgelopen. 

Begin 2020 is Plan International in de Dominicaanse Republiek samen met de Dominicaanse organisatie Profamilia, die de lead heeft, een project gestart met financiele steun van de Europese Unie. Het doel van het project is de vaardigheid en kennis van jongeren, met name van meisjes, over hun rechten te versterken zodat zij deel kunnen nemen aan besluitvorming over zaken die van grote invloed zijn op hun leven. Dit zijn onderwerpen als tienerzwangerschappen, kindhuwelijken, geweld en genderongelijkheid.

Tienerzwangerschappen en vroege huwelijken

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een enorm probleem in de Dominicaanse Republiek. In 2018 werden 165 vrouwenmoorden gerapporteerd (volgens gegevens van het Bureau van de procureur-generaal, 2019). Een kwart van deze moorden vond plaats in de provincies Azua, Barahona, Santuiago, Duarte en La Altagracia. Tienerzwangerschappen en kindhuwelijken komen veelvoor; bijna de helft van de vrouwen in deze provincies is voor haar 18e getrouwd. Vrouwen en jongeren kunnen slechts in beperkte mate opkomen voor hun rechten. Er is weinig interactie tussen lokale overheden en het maatschappelijk middenveld en al helemaal niet met jongerenorganisaties.

Marelin down to zero

Actieve rol voor jongeren

In het project van Plan International en Profamilia hebben de jongeren zelf een actieve rol, zodat zij hun rechten kunnen opeisen, met name op het gebied van seksuele en reproductieve rechten en gendergelijkheid. Ook pleiten ze ervoor dat deze eisen worden erkend en geaccepteerd door de regering en de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor het waarborgen hiervan.

Versterking van lobbycapaciteiten

Een ander doel van het project is dat de dialoog tussen beleidsmakers en de jongeren bevorderd wordt en dat er concreet beleid komt waarbij rekening gehouden wordt met hun rechten. Dit doen we door jongerenorganisaties te betrekken bij het formuleren, uitvoeren en controleren van overheidsbeleid, -programma’s en -projecten. Ook versterken we de lobbycapaciteit van 85 jongerenorganisaties zodat zij op kunnen komen voor hun rechten.

Het uiteindelijke doel van het project is om de situatie van de naar schatting 375.000 jongeren in de leeftijd van 15-24 jaar in de genoemde gebieden te verbeteren. Het project is gestart in januari 2020 en loopt tot juni 2022.

 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.