ECHO Peru: gemeenschappen versterken in voorbereiding op rampen

De Europese Unie

De afdeling Europese Civiele Bescherming en Humanitaire Hulp (ECHO) van de Europese Unie is er op gericht noodhulp te bieden aan mensen die slachtoffer zijn van (natuur)rampen en conflicten binnen en buiten de Europese Unie. Zij doen dat als donor, door gecertificeerde organisaties financieel te steunen. Plan International is een partnerorganisatie van ECHO en ontvangt financiële steun voor noodhulp projecten in Ethiopië, Zuid-Sudan, de Dominicaanse Republiek en Peru.

Peru

De oorspronkelijke bewoners van Peru worden vaak achtergesteld in het land en zijn een van de meest kwetsbare groepen van de bevolking. Essentiële informatie over de voorbereiding op extreme weersomstandigheden en andere rampen is niet makkelijk beschikbaar voor deze groep. Daarnaast zijn hulpmiddelen vaak niet aangepast op hun behoeften. Hun culturele praktijken worden bijvoorbeeld niet meegenomen in het opzetten van noodplannen. Ook zijn deze plannen vaak niet inclusief en gendertransformatief: er wordt niet gelet op de onderliggende genderstructuren die genderongelijkheid veroorzaken. Deze samenkomst van factoren maakt de oorspronkelijke bewoners van Peru extra kwetsbaar tijdens een ramp.

meisje wast handen Peru

Het project

Plan International werkt samen met Handicap International en Cooperazione Internazionale (COOPI) om de oorspronkelijke bewoners en Mestizo gemeenschappen te versterken in hun respons op noodsituaties. Deze actie richt zich op de regio’s Cantagallo (grootstedelijk Lima), Dan Juan Bautista en Belen (Iquitos, Loreto). Dit zijn gebieden waar het risico op rampen en extreme weersomstandigheden zeer hoog is. Daarnaast worden deze regio’s het hardst geraakt door de coronapandemie in Peru.

Onze aanpak is tweevoudig:

  • Op gemeenschapsniveau worden commissies opgezet om de voorbereiding op rampen te verbeteren. Deze commissies maken risicoanalyses, ontwerpen en voeren noodplannen uit en zetten brigades op. Deze brigades worden getraind in voorbereiding op rampen met een genderbewuste en inclusieve aanpak.
  • Op bestuursniveau versterkt het project de voorbereidingscapaciteit van lokale, regionale en nationale autoriteiten door de coördinatie van Bescherming en Rampenrisicobeheer aan elkaar te linken. Door onze kennis te delen kunnen bestaande noodplannen en hulpmiddelen worden herzien en verbeterd. In dit proces worden gemeenschapsleiders en vertegenwoordigers van kwetsbare groepen actief betrokken.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.