Het Healthy Village-programma in Ethiopië

Plan International en de Max Foundation zijn samen het Healthy Village-programma gestart in Ethiopië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft via de ambassade in Ethiopië een bedrag van € 12,9 miljoen toegekend aan dit project. Hiermee werken we samen aan de duurzame verbetering van WASH-voorzieningen en voedselzekerheid, en aan het voorkomen van groeiachterstand bij kinderen en ziekten die leiden tot kindersterfte. Het programma geeft ook extra aandacht aan gendergelijkheid.

Healthy Village Ethiopië WASH

Groei en gezondheid van kinderen

Ethiopië heeft een hoog percentage chronische ondervoeding bij kinderen, kindersterfte onder het vijfde levensjaar en onvoldoende Water, Sanitatie en Hygiëne (WASH)-voorzieningen. Landelijk heeft 37 procent van kinderen een chronische groeiachterstand (stunting). In Amhara is het zelfs 46 procent van de kinderen. In deze regio zijn er ook problemen op het gebied van hygiëne, sanitaire voorzieningen en beschikbare gezonde voeding. De beschikbaarheid van schoon water is beter, maar wordt negatief beïnvloed door seizoenswisselingen en klimaatverandering. Deze factoren, gecombineerd met armoede, onzekerheid over eten, en de lage sociale status van meisjes en vrouwen hebben een schadelijk effect op de groei en gezondheid van kinderen.

Verbetering van WASH-voorzieningen en voedselzekerheid

Plan International en de Max Foundation zijn in 2020 van start gegaan met een bijzonder nieuw project: het Healthy Village-programma in Ethiopië. Het programma is ontwikkeld om stunting en voorkombare ziekten als diarree en dysenterie tegen te gaan op een effectieve en duurzame manier. Dergelijke ziekten vormen een groot deel van de oorzaak van kindersterfte onder het vijfde levensjaar. Het programma wordt in samenwerking met de Ethiopische regering vijf jaar uitgevoerd. We willen hiermee verbetering aanbrengen in de WASH-voorzieningen  en voeding van de meest kwetsbaren in vier geselecteerde districten in de Seqota regio.

WASH Healthy Village Ethiopië

Aandacht voor gendergelijkheid

Het Healthy Village-programma bevat veel elementen die te maken hebben met de gezondheid van moeders en kinderen. Zo besteden we aandacht aan de zorg voor moeders voor en na de bevalling, en aan het stimuleren van het geven van enkel borstvoeding tijdens de eerste 6 maanden. Het programma heeft een gender transformative aanpak. Dit houdt in dat we een stap verder gaan door ook de onderliggende structuren van genderongelijkheid aan te pakken. Werken aan het verkleinen van ongelijkheid en discriminatie is noodzakelijk voor het verbeteren van de gezondheid van kinderen. Op breder vlak is deze kennis ook nodig om de invloed van meisjes en jonge vrouwen te vergroten in de maatschappij.

Lees hier meer over gender transformative WASH

Positie van vrouwen versterken en mannen betrekken

Vrouwen betrekken bij het maken van besluiten verbetert het resultaat van het Healthy Village- programma. Ook wordt de positie van vrouwen in hun eigen community op deze manier versterkt. Invloedrijke leden van de community’s zoals traditionele leiders worden bij het programma betrokken om genderongelijkheid aan te kaarten. Vaders worden actief betrokken bij de zorg van kinderen om de gezondheid van kinderen duurzaam te verbeteren.

Samenwerking met lokale en nationale overheid

We werken in het Healthy Village-programma samen met lokale overheidsinstanties om duurzame vooruitgang te realiseren. Het programma is naast gedragsverandering ook gericht op verandering in politiek beleid en de economische markt. We werken samen met de overheid van Ethiopië aan de ontwikkeling van nationale richtlijnen om groeiachterstand bij kinderen tegen te gaan en om WASH- en voedingsdoelen te halen. Een belangrijk onderdeel van het programma is daarom het onderzoek naar de impact van het programma op stunting en naar wat de beste aanpak is. Plan International en de Max Foundation ondersteunen op deze manier de toewijding van de Ethiopische overheid en de doelstellingen die de overheid zichzelf gesteld heeft op het gebied van stunting.

Dit is een samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.