Gender transformative WASH

WASH staat voor Water, Sanitatie en Hygiëne. In veel lage –en middeninkomenslanden ligt de verantwoordelijkheid voor zogenoemde WASH-taken in het huishouden voornamelijk bij meisjes en vrouwen. De afwezigheid van goede WASH-voorzieningen raakt hen het hardst, omdat zij de meeste huishoudelijke taken uitvoeren, maar ook omdat ze bij een gebrek aan voorzieningen niet naar school kunnen als ze ongesteld zijn. Hiernaast worden meisjes en vrouwen vaak niet betrokken bij besluitvorming rondom WASH waardoor voorzieningen en diensten niet of slecht aansluiten bij hun behoeften. Plan International hanteert daarom een gender transformative WASH aanpak, om iedereen toegang tot goede WASH- voorzieningen en diensten te bieden en om de rechten en kansen van meisjes en vrouwen te bevorderen.

Gezondheidsproblemen en kindersterfte

Slechte WASH leidt tot grootschalige gezondheidsproblemen en sterfte. Wereldwijd hebben meer dan 800 miljoen mensen nog altijd geen toegang tot veilig drinkwater en een derde van de mondiale bevolking heeft geen toegang tot een hygiënisch toilet. 3 miljoen mensen hebben geen toegang tot faciliteiten waar ze hun handen kunnen wassen. En elke twee minuten sterft er een kind jonger dan 5 jaar aan diarree veroorzaakt door de afwezigheid van schoon drinkwater en goede hygiëne.

Meeste kennis bij meisjes en vrouwen

Vrouwen en meisjes zijn verantwoordelijk voor het halen van water, moeten de toiletten schoonhouden en zorgdragen voor de hygiëne van de kinderen. Hierdoor hebben vrouwen en meisjes veel kennis over wat voor WASH voorzieningen en diensten nodig zijn in hun gemeenschap.  Zij zijn het namelijk die kinderen leren wanneer je je handen moet wassen en weten ook wat de gevolgen zijn als dit niet gebeurt. Toch worden zij nauwelijks betrokken bij de besluitvorming op het gebied van WASH. Mascha Singeling, Senior WASH Programma Manager van Plan International Nederland, vertelt hierover: “In  de landen waar Plan International WASH projecten uitvoert is de taakverdeling tussen mannen en vrouwen nog erg traditioneel. Vrouwen en meisjes runnen het huishouden en mannen zorgen voor het inkomen en maken de beslissingen. Deze rolverdeling is voor beide partijen vaak geen bewuste keuze en ook lang niet door iedereen gewenst, maar sociale druk houdt dit  in stand. We merken dat daardoor ook mannen en jongens vastzitten in rolpatronen waar ze zich niet altijd goed bij voelen.’’

In dialoog over de rolverdeling

Plan probeert ervoor te zorgen dat de kennis van meisjes en vrouwen benut wordt zodat de projecten de grootst mogelijk impact hebben en duurzaam zijn. Daarnaast is het van belang dat er voldaan wordt aan de specifieke behoeften van meisje en vrouwen, zoals maandverband en gescheiden wc’s. Om vrouwen en meisjes meer te kunnen betrekken bij WASH beslissingen in zowel het huishouden als in de gemeenschap moeten WASH taken in het huishouden anders bedeeld worden. Dit betekent dat mannen en jongens sommige taken over moeten nemen, zoals een deel van de zorg voor de kinderen. Door in dialoog te gaan met mannen, vrouwen, jongens en meisjes over de rolverdeling binnen huishoudens op het gebied van WASH, komen huishoudens tot een nieuwe verdeling van taken en een evenwichtigere verdeling van besluiten over waar bijvoorbeeld het geld naartoe gaat. Op gemeenschapsniveau worden de beslissingen genomen in WASH comité’s. Om er voor te zorgen dat vrouwen ook hier meer bij worden betrokken krijgen meisjes en vrouwen training over leiderschap en technische kennis, zodat ze de kennis en het zelfvertrouwen hebben om deel te nemen aan WASH comités en zich uit te spreken.

Lees hier hoe wij in het WASH SDG Consortium werken aan gendergelijkheid

Mannen en jongens betrekken

Het betrekken van jongens en mannen is cruciaal bij een gender transformative aanpak. Zo geeft Plan niet alleen voorlichting over menstruatie aan meisjes en vrouwen, maar krijgen jongens en mannen deze voorlichting ook. En niet alleen meisjes, maar ook jongens leren op school hoe ze herbruikbaar maandverband kunnen maken. Daarnaast voeren we gesprekken over bijvoorbeeld kindhuwelijken en het belang van onderwijs voor zowel jongens als meisjes, om andere onderliggende normen en waarden die genderongelijkheid creëren te veranderen. Door de onderliggende structuren van genderongelijkheid aan te pakken is de verandering die optreedt duurzamer. Een gender transformative aanpak van WASH draagt zo niet alleen bij aan betere WASH faciliteiten-en diensten, maar verbetert ook de positie van meisjes en vrouwen.

Terug naar het dossier 'WASH'
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.