Bescherming en training van jongeren in China

In China werkt Plan International met de Nederlandse ambassade samen aan twee projecten. In het project Ready for the Future integreren we loopbaanbegeleiding en vaardigheidstraining in zes middelbare scholen. Hierdoor worden meisjes en jongens beter toegerust op vervolgonderwijs en een loopbaan. Het doel van het tweede project Protect Children from Violence through Positive Discipline is scholieren van zes basis- en middelbare scholen in de Ningxia Hui-regio beter te beschermen tegen geweld, pesten en genderongelijkheid.

Kinderen in een klaslokaal.

Klaarstomen voor de toekomst

Het Ready for the Futureproject is erop gericht jongeren een beter toekomstperspectief te bieden op scholing en werk. De groep van 14.293 deelnemende meisjes en jongens (12-16 jaar oud) bestaat uit kinderen en jongeren met een beperkt dagelijks sociaal vangnet. Het zijn vaak kinderen van migrantenarbeiders die in de grote steden werken. Zij zien hun ouders maar één of twee keer per jaar en wonen bij grootouders, andere familieleden of gaan naar een kostschool.

Kansen vergroten

Deze omstandigheden werken pesten en geweld in de hand. De kinderen hebben weinig vertrouwen in een betere toekomst, doordat ze de dagelijkse ondersteuning van hun ouders missen. Veel scholieren stoppen met hun opleiding na de ‘junior’ middelbare school, waardoor ze geen vervolg- of beroepsonderwijs volgen.

Het gevolg is dat veel jongeren werkloos zijn en zich gedwongen voelen om ook migrantenarbeider te worden: een slecht betaalde baan, ver van huis, zonder de bescherming van familie. Door loopbaanbegeleiding en vaardigheidstraining te integreren in zes middelbare scholen, worden deze meisjes en jongens beter voorbereid op vervolgonderwijs en een loopbaan. Meisjes en etnische minderheden worden gestimuleerd om zelf hun kansen te vergroten op een betere toekomst.

Bescherming tegen geweld, pesten en onveiligheid

Het project Protect Children from Violence through Positive Discipline is gestart omdat scholieren op basis- en middelbare scholen te maken hadden met geweld, pesten en onveiligheid. Er was te weinig aandacht voor de bescherming van scholieren op en in de omgeving van de school. Bovendien hebben veel meisjes te maken met traditionele rolpatronen en vooroordelen. Ook besteedden de scholen weinig aandacht aan de actieve participatie van scholieren in het onderwijs en in schoolactiviteiten.

Het project heeft ervoor gezorgd dat:

  • Er een onderwijsmodel is ontworpen, getest en geïmplementeerd op zes scholen om geweld, pesten en genderongelijkheid tegen te gaan.
  • 400 leraren weten hoe ze in hun lessen rekening kunnen houden met bescherming, veiligheid en gendergelijkheid.
  • Alle zes scholen een eigen Child Protection Commitee van leerkrachten en een Child Advisory Committee van leerlingen hebben. Zij begeleiden en organiseren schoolactiviteiten om scholieren en leerkrachten bewuster te maken van de noodzaak om scholieren beter te beschermen.
  • 817 scholieren bereikt zijn door middel van educatie en activiteiten ter bevordering van hun bescherming.

Andere samenwerkingspartners naast de Nederlandse ambassade zijn de Ningxia Charity Promotion Association en de Wuzhong en Litong District Onderwijsbureaus. Het project liep van 1 september 2017 t/m 30 november 2019.

 
 
 
 
 

Kerstkaarten (mét voedzame schoolmaaltijd)

Ben jij nog op zoek naar kerstkaarten? Alleen nu: deze tien unieke kerstkaarten met enveloppen voor 19 euro.

Shop nu >
Gratis verzending

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.