Vitens Evides International

Plan Nederland en Vitens Evides International (VEI) werken samen op het gebied van water, sanitatie en hygiëne (WASH). Plan Nederland en VEI zijn elk op hun eigen manier betrokken bij het verbeteren van de leefomstandigheden van de allerarmsten in de wereld.

VEI en Plan Nederland

VEI ondersteunt, met behulp van kennis uit de Nederlandse drinkwatersector, waterbedrijven in ontwikkelingslanden om hun operationele en financiële prestaties op een duurzame manier te verbeteren. Hierbij richt VEI zich op de centrale watervoorziening in stedelijk gebied. Plan heeft ruime ervaring op het vlak van water- en sanitatieprojecten, trainingen in gemeenschappen op het gebied van hygiëne en het versterken van de positie van kinderen en vrouwen. Plan werkt op haar beurt nauw samen met lokale gemeenschappen om voorlichting te geven over het belang van goede hygiëne en sanitatie en geeft samen met de gemeente voorlichting aan instituties en de stedelijke bevolking hoe je waterverspilling kan voorkomen

Samen werken aan water in Mzuzu

Sinds 2013 werken Plan en VEI samen in Malawi in een publiek-privaat partnerschap. VEI heeft in Mzuzu, samen met het lokale drinkwater bedrijf, in kaart gebracht hoeveel water er verloren gaat door lekkages, en zorgt dat het lokale drinkwaterbedrijf deze repareert. Tevens worden er in samenwerking met Plan waterkiosken gebouwd in arme wijken zodat de toegang tot water in deze wijken verbetert. Het doel van het project is onder andere om te zorgen dat het waterverlies door lekken wordt gehalveerd, dat meer huishoudens toegang hebben tot watervoorzieningen en de verbetering van de capaciteit van het waterbedrijf en de gemeente van Mzuzu waardoor hun dienstverlening efficiënter en effectiever wordt. De bouw van minstens tien nieuwe waterkiosken, als ook het zorgen voor het goed functioneren van alle bestaande waterkiosken in lage-inkomenswijken behoren ook tot de doelstellingen.

Waterproject meisjes

Langdurig partnerschap

In 2014 gingen beide organisaties een langdurig partnerschap aan: tot en met 2020 zullen ze gezamenlijk WASH-projecten opzetten en uitvoeren. “Bij Vitens Evides International beschouwen we dit partnerschap als uniek, complementair en succesvol. Succesvol wat betreft onze eigen missie; maar belangrijker nog: succesvol in het voldoen aan de vraag van de begunstigde waterbedrijven en consumenten waarop we ons richten met onze inspanningen.”  Marco Schouten, directeur VEI.

 

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.