ASML Foundation

De ASML Foundation is een onafhankelijke stichting die in 2001 werd opgericht door hightechbedrijf ASML, wereldleider in de productie van machines voor de semiconductor industries. Aansluitend op ASML’s internationale en innovatieve werkzaamheden, ligt de focus bij de ASML Foundation op het ondersteunen van educatieve projecten waarbij diversiteit en technologie een belangrijke rol spelen. De stichting wil kwetsbare jongeren uit kansarme gemeenschappen met beperkte toegang tot onderwijs of behoefte aan speciaal onderwijs een betere toekomst geven.

De samenwerking met Plan International Nederland ligt dan ook voor de hand. Op dit moment werken ASML Foundation en Plan International Nederland samen in twee projecten : Youth Employment Solutions for You (YES4U) en Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) – Girls Can Do IT!. 

YES4U

In Chengdu, China trekken veel jongeren van het platteland naar de stad in de hoop op een baan en inkomen. Maar door gebrek aan een passende opleiding maken zij weinig tot geen kans op fatsoenlijk werk. Het YES4U-project pakt dit probleem aan, Achthonderd jongeren, waarvan minimaal 60 procent meisjes, krijgen een korte, marktgerichte beroeps- en life skills training. Daarnaast helpen we de jongeren na de opleiding ook bij het vinden van een fatsoenlijke baan.
Vanaf de start van het project in 2016 tot en met 2018 hebben achthonderdtachtig jongeren deelgenomen aan een beroepstraining, waarvan er zo’n vijfhonderdvijfentwintig succesvol opgeleid zijn tot o.a. voedingsdeskundige, babyverzorgster, bakker, en schoonheidsspecialist. In het laatste jaar van het project wordt hard gewerkt om de overige jongeren hun training af te laten ronden en ondersteuning te bieden bij het vinden van fatsoenlijk werk.

Youth Employment Solution for You

Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) – Girls Can Do IT!

In het Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) – Girls Can Do IT! -project maken leerlingen van scholen op het platteland kennis met informatietechnologie tijdens naschoolse clubs. Het –project richt zich op het promoten van STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics )-onderwijs waarin meisjes en jongens gelijke kansen krijgen. Aandacht voor STEM-onderwijs is belangrijk. De technologie in China ontwikkelt zich razendsnel en er is in de toekomst een enorme vraag naar goed-opgeleide medewerkers voor de ICT- en technologiesector.Naast les in robotics programming, waarin technologie, wiskunde en bouwkunde aan bod komen, richt het programma zich op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het krijgen van interesse in de STEM sector, met name bij meisjes. De kinderen krijgen training in gendergelijkheid en levensvaardigheden. En er wordt bijvoorbeeld een campagne gelanceerd op de scholen om brede aandacht te vragen voor genderongelijkheid, ook in het nastreven van een carrière door meiden.

STEM project ASML Foundation

Gender gap

Er liggen veel kansen in deze sector in China, maar er is sprake van een grote gender gap. Dat wil zeggen dat er een groot verschil is tussen het aantal mannen en vrouwen dat werkzaam is in deze sector én in hoeveel ze verdienen. Daarnaast is het voor meisjes op het platteland nog moeilijker om zich te ontwikkelen op het gebied van ICT dan voor meisjes in steden, omdat hun omgeving vaak conservatiever is en er weinig middelen zijn om ze te ondersteunen. Het programma richt zich op meisjes en jongens tussen de 10 en 14 jaar, met als uiteindelijke doel dat zij later het zelfvertrouwen hebben om zelf te kunnen kiezen wat ze voor werk gaan doen. Het project duurt drie jaar en zal 1200 kinderen bereiken door de naschoolse STEM clubs, waarvan 65 procent meisjes en 35 procent jongens.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.