Wereldmeisjesdag 2023

Sinds 2012 is het elk jaar op 11 oktober Wereldmeisjesdag. Deze dag werd uitgeroepen na een succesvolle lobby van Plan International bij de Verenigde Naties. Een belangrijke dag, want dagelijks worden nog miljoenen meisjes wereldwijd achtergesteld, uitgebuit en gediscrimineerd. Alleen omdat ze meisje zijn.

Het is hoog tijd dat meisjes zich net zo vrij als jongens kunnen ontwikkelen. Dat ze worden gehoord én van zich laten horen. Het is tijd voor échte verandering, tijd dat meisjes en jonge vrouwen dezelfde rechten en kansen krijgen als jongens. Het hele jaar strijden wij daarvoor, maar op Wereldmeisjesdag laten we nog nét iets harder van ons horen, samen met meisjes wereldwijd.

Op wereldmeisjesdag claimen meisjes hun plek

Wereldmeisjesdag 2023: meisjes claimen hun plek

Wereldmeisjesdag is ook in 2023 nog steeds hard nodig. Wereldwijd worden miljoenen meisjes achtergesteld, ze hebben niet dezelfde rechten als jongens. Door de klimaatcrisis en de vele conflicten in de wereld stokt de vooruitgang op het gebied van rechten voor meisjes en vrouwen. En soms wordt die vooruitgang zelfs teruggedraaid. Onlangs nog bracht Plan International een rapport uit waarin blijkt dat het doel van de Verenigde Naties, om in 2030 wereldwijd gelijkheid tussen meisjes en jongens te bereiken, nog heel ver weg is. In dit tempo gaan we dat pas over 130 jaar bereiken. Dat duurt veel te lang!

Daarom komen we op Wereldmeisjesdag in actie. En met ons vele meisjes wereldwijd. Wil je weten wat we allemaal doen op Wereldmeisjesdag? Je leest het hieronder!

Actie in het hele land

Meisjes komen in actie op 11 oktober. Zij claimen hun plek! Op heel veel plaatsen in het land nemen zij hun plek in. Hoe ze dat doen? Bekijk de video!

In het hele land zijn billboards te zien met namen van meisjes die hun plek claimen. Op heel veel plekken in Nederland hebben meisjes met blauwe tape hun plek afgebakend. Om te laten zien dat ze opstaan voor hun rechten! We doen een tape-over! Ook in diverse dagbladen kun je op 11 oktober niet om ons heen!

Meer weten over meisjes die hun plek claimen? Lees de verhalen van Blessing, Yoselin, Lynne, Fatoumata, Dung en Haifa.

Nieuw rapport: meisjesactivisten wereldwijd onder druk

Op 4 oktober presenteerden we een nieuw rapport over meisjesactivisme wereldwijd. Hoe ervaren meisjes hun activisme? Kunnen ze zich vrij uitspreken? Tegen welke problemen en gevaren lopen ze aan? Het staat allemaal in het rapport State of World’s Girls 2023. Diverse media besteedden aandacht aan het rapport, waaruit blijkt dat meisjes wereldwijd tegen obstakels aanlopen bij hun activisme. Het rapport is op 10 oktober door activist Natanim uit Ethiopië overhandigd aan een delegatie van de Tweede Kamer.

Natanim (m) uit Ethiopië overhandigt het rapport aan een delegatie van de Tweede Kamer © Marco De Swart

Nieuwe fans: spread the word!

Op 11 oktober, Wereldmeisjesdag, organiseren we diverse evenementen om bedrijven en influencers enthousiast te maken voor onze doelstellingen. We sporen ze aan om samen met ons te strijden voor gelijke rechten voor meisjes wereldwijd. We willen de (online) impact zo groot mogelijk maken, zodat iedereen weet dat het Wereldmeisjesdag is én waarom het nog steeds heel belangrijk is dat deze dag bestaat. Zo vertelt activist Natanim uit Ethiopië tijdens het evenement met influencers waarom het belangrijk is dat meisjes zich vrij kunnen uitspreken.

Plan International-ambassadeur Giovanca spreekt de aanwezige influencers toe. © Marinke Davelaar

Invloed op alle niveaus

Meer dan een jaar geleden kondigde de Nederlandse overheid het feministisch buitenlandbeleid aan. Dat betekent dat gelijke rechten voor vrouwen en mannen centraal komen te staan in al het buitenlandbeleid van Nederland. Klinkt mooi natuurlijk, maar hoe staan we ervoor? Deze en andere vragen stonden centraal op woensdagavond 4 oktober in cultureel centrum De Balie in Amsterdam, georganiseerd door Plan International.

Het werd een levendige discussie. Onder andere over hoe we dit beleid moeten zien in het licht van de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking. Jongerenactivist Nisreen uit Ghana droeg een gedicht voor en er was een lezing.

Tegen de grote groep aanwezige meisjesactivisten zei Ambassadeur Vrouwenrechten en Gendergelijkheid Peter Derrek Hof: “Feministisch Buitenlands Beleid gaat niet alleen over het opnemen van gendergelijkheid in ontwikkelingshulp, we moeten ook een genderlens toepassen op humanitaire hulp, veiligheid en consulaire zaken.”

In hun slotwoord kwamen coördinatoren Caroline uit Kenia en Hawa uit Sierra Leone van het She Leads-programma van Plan International met aanbevelingen voor de ambassadeur: “Ondersteun organisaties en biedt ruimte op internationale fora om regeringsleiders toe te spreken. Laten we de genderkloof op alle niveaus aanpakken.”

Caroline uit Kenia en Hawa uit Sierra Leone in gesprek met gespreksleider Jamila Aanzi – © Jan Boeve

 

Wil je ook iets betekenen? Doneer aan onze meisjesprojecten, waarmee we werken aan betere rechten en eerlijke kansen voor meisjes wereldwijd.

Wil jij ook dat meer meisjes hun plek claimen?

Steun meisjes wereldwijd

Kom in actie

Wereldmeisjesdag 2022: #GirlTheWorld

Het was dit jaar tien jaar geleden dat Wereldmeisjesdag door de Verenigde Naties in het leven werd geroepen. In die tien jaar is er veel bereikt, maar we hebben nog een lange weg te gaan. Want net als tien jaar geleden worden er wereldwijd nog steeds miljoenen meisjes mishandeld, achtergesteld en uitgebuit. Alleen omdat ze meisjes zijn. Wereldwijde problemen, zoals de COVID-19-pandemie, de klimaatcrisis en conflicten, hebben de vooruitgang stilgelegd en soms zelfs teruggedraaid. In de 144 landen die opgenomen zijn in de SDG Gender Index van de Verenigde Naties (samen goed voor 98% van alle meisjes en vrouwen ter wereld) is er niet één land waar meisjes en jongens gelijke rechten hebben.

Op Wereldmeisjesdag stonden we stil bij die miljoenen meisjes. Maar we stonden ook op. Voor al die moedige meisjes die het lef hebben om in actie te komen tegen alles wat hen ervan weerhoudt om te zijn wie ze willen zijn, te worden wie ze willen worden.

Meisjes die strijden voor gelijke rechten en betere kansen. Voor zeggenschap over hun eigen lichaam. Meisjes die het niet langer pikken, die verandering willen. Voor zichzelf, maar ook voor de volgende generatie. Samen veranderen we de wereld voor meisjes wereldwijd. #GirlTheWorld

Solea en Stecia – Foto: ©Paul Enkelaar

Youth Advocates

In de week van Wereldmeisjesdag zijn youth advocates Stecia (17) en Solea (23) uit Uganda in Nederland. Als onderdeel van het She Leads programma voeren zij actie en komen ze op voor de rechten van meisjes en vrouwen in Uganda. Ze laten hun stem horen op school en in hun eigen wijk, maar spreken ook met belangrijke nationale en internationale leiders. Zo sprak Stecia onlangs met António Gutteres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, en ging Solea in gesprek met de ambassadeurs van Nederland en Italië in Uganda. Op Wereldmeisjesdag vroegen zij aandacht voor de politieke participatie van meisjes en vrouwen en vertelden ze hun verhaal.

Solea overhandigt het Girls Get Equal rapport – Foto: ©Paul Enkelaar

Meisjes, jonge vrouwen en politieke participatie

Zoals ieder jaar deed Plan International ook dit jaar grootschalig internationaal onderzoek naar de situatie van meisjes wereldwijd. Dit jaar richtte het onderzoek onder de noemer Equal Power Now zich op de politieke participatie van meisjes en vrouwen. Uit het onderzoek blijkt dat meisjes en vrouwen wereldwijd zich uitgesloten voelen van politieke participatie. Zij herkennen zich niet in hun politieke leiders en zien hun belangen nauwelijks vertegenwoordigd worden. Het State of the World’s Girls rapport dat naar aanleiding van dit onderzoek geschreven werd, werd op Wereldmeisjesdag aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Dit werd gedaan door youth activist Solea.

#EqualPowerNow

Het wordt tijd dat we naar meisjes gaan luisteren. Meisjes en vrouwen, in al hun diversiteit, moeten een plek krijgen in de politiek. Ze moeten betrokken worden bij keuzes die hen aangaan en de mogelijkheid hebben de wereld om hen heen te veranderen. Het is tijd voor actie! #EqualPowerNow.

Lees hier het manifest van onze jongerenactivisten wereldwijd.

Ambassadeurs, influencers en online activisten in actie

De strijd voor gelijke rechten is actueler dan ooit, overal ter wereld laten steeds meer moedige meisjes op verschillende manieren hun stem horen. Om meer reuring rondom Wereldmeisjesdag te creëren werd op initiatief van ambassadrice Giovanca een lunch georganiseerd in samenwerking met &KHO Agency. In het Spiegelatelier in Amsterdam kwamen inspirerende sprekers en influencers bij elkaar om awareness te creëren en de potentie van meisjes te vieren. De vraag ‘wat denk jij dat er gebeurt als we in meisjes gaan geloven?’ stond hierbij centraal.

Er werd gesproken over de kracht en het potentieel van meisjes om de uitgenodigde influencers en hun achterban te raken en te inspireren. We wilden hen aansporen om samen met Plan International een vuist te maken voor de rechten en kansen van meisjes in lage- en middeninkomenslanden. Verander de wereld van meisjes en zij veranderen de wereld!

Op deze middag gaven we het woord aan een aantal krachtige en inspirerende vrouwen, waaronder Yesim Candan (journalist en columniste voor RTL Nieuws), Stecia (youth activist) en Sameena van der Mijden (ultra-atleet en auteur van ‘Mijn ultrarun uit de gedwongen prostitutie’). De lunch werd gepresenteerd door ambassadrice Giovanca en muzikaal omlijst door Aïcha Gill.

Ambassadeurs Moïse en LAKSHMI bij Koffietijd – Foto: ©Koffietijd

Op bezoek bij Koffietijd

Op Wereldmeisjesdag waren onze ambassadeurs Moïse en LAKSHMI te zien bij ‘Koffietijd’. In hun gesprek met Loretta Schrijver en Quincy Trustfull vertelden zij over de onderwerpen waar zij zich als ambassadeur voor inzetten. En ze lieten duidelijk weten waarom Wereldmeisjesdag nu nog steeds even belangrijk is als tien jaar geleden!

Wereldmeisjesdag 2021

Ondanks alle vooruitgang is Wereldmeisjesdag ook in 2021 nog steeds hard nodig.
Vandaag staan we op voor al die moedige meisjes die wereldwijd in opstand komen tegen alles wat hen ervan weerhoudt te zijn wie ze willen zijn, te worden wat ze willen worden.

Sta ook op! Voor alle meisjes die strijden voor gelijke rechten en betere toekomstkansen. Voor zeggenschap over hun eigen lichaam. Voor alle meisjes die het niet langer pikken, die verandering willen. Voor zichzelf, maar ook voor de volgende generatie.

Verander de wereld van meisjes en meisjes veranderen de wereld.

Onderzoek naar de situatie van meisjes wereldwijd

Elk jaar voert Plan International in aanloop naar Wereldmeisjesdag onderzoek uit naar de situatie van meisjes wereldwijd. Dit jaar staan de gevolgen van online mis- en desinformatie voor meisjes centraal. Uit ons onderzoek ‘The Truth Gap’ blijkt dat meisjes en jonge vrouwen hier extra hard door worden geraakt. Zij durven zich niet meer uit te spreken, voelen zich angstig en gedeprimeerd en worden erdoor beperkt in hun ambities. Terwijl het internet juist een machtig middel kan zijn in de strijd voor gendergelijkheid nu steeds meer meisjes en jonge vrouwen toegang krijgen tot het internet.

Het onderzoek van Plan International benadrukt hoe belangrijk online informatie en de rol van socialmediaplatformen zijn. Het verbindt meisjes en jonge vrouwen met gelijkgestemden overal ter wereld, geeft toegang tot informatie die in hun eigen omgeving als taboe wordt gezien en maakt participatie en activisme mogelijk. Helaas worden ze tegelijkertijd veelvuldig blootgesteld aan vooroordelen, vrouwenhaat en stereotypering.

Naar aanleiding van het onderzoek roepen meisjes overheden op om hen te betrekken bij beleidsvorming over dit onderwerp en om meer aandacht te besteden aan digitale geletterdheid op school. Daarnaast moeten onlineplatformen het probleem erkennen en er alles aan doen om mis- en desinformatie tegen te gaan.

Doe mee en ondersteun deze meisjes. Teken hier onze petitie die overheden oproept om meer aandacht te besteden aan digitale geletterdheid op school.

jaarlid

Wereldmeisjesdag 2020

Het is hoog tijd dat meisjes hun eigen leven mogen leiden, met dezelfde kansen en vrijheid als jongens. Zonder barrières die hun ontwikkeling in de weg staan, zoals gedwongen trouwen wanneer ze nog kind zijn. In de week van 11 oktober – Wereldmeisjesdag – vraagt Plan International extra aandacht voor een betere toekomst voor meisjes.

Acties op Wereldmeisjesdag

Een betere toekomst voor meisjes in ontwikkelingslanden; dat is waar we ons het hele jaar door voor inzetten. En op Wereldmeisjesdag vragen we op verschillende manieren nog eens extra aandacht voor de kansen en rechten van deze meisjes:

Girl Takeovers in 2020
Ook dit jaar zijn het de meisjes die het voor het zeggen hebben. In meer dan zestig landen nemen zij in de week van Wereldmeisjesdag voor één dag de macht over in de politiek, het bedrijfsleven, de journalistiek en de sport. Zo vragen ze aandacht voor het feit dat zij de kans moeten krijgen om mee te beslissen over hun eigen leven en de wereld waarin zij leven. En ze laten zien dat ze – als ze de kans krijgen – alles kunnen worden wat ze willen.

BN’ers nemen tijdelijke tattoo met een blijvende boodschap
Diverse BN’ers laten met een tattoo zien dat het tijd is voor gelijkheid tussen meisjes en jongens! Speciaal voor Wereldmeisjesdag werken Plan International en creatief platform MOAM samen aan deze tijdelijke tattoo met blijvende boodschap: meisjes verdienen dezelfde toekomstkansen als jongens.

Wereldwijd onderzoek naar online intimidatie van meisjes
Uit het grootschalige internationale onderzoek Free to be Online? van Plan International blijkt dat 58 procent van alle meisjes tussen de 15 en 25 jaar te maken krijgt met online intimidatie. De ervaringen van slachtoffers lopen uiteen van denigrerende opmerkingen tot het dreigen met verkrachting. Plan roept o.a. social mediabedrijven op online intimidatie serieus te nemen.

Wereldmeisjesdag 2019: #GirlsGetEqual

Op 11 oktober, Wereldmeisjesdag, vraagt Plan extra aandacht om meisjes en jonge vrouwen wereldwijd te steunen in hun strijd om gelijke rechten en kansen. Girls Get Equal!

Girl Takeovers in 2019!

Op 11 oktober hadden meisjes het voor het zeggen. 1.000 Girl Takeovers. Meer dan 60 landen. Meisjes over de hele wereld namen symbolisch belangrijke posities overnemen. In de politiek in het bedrijfsleven, in de journalistiek, in de sport, etc. In Nederland stonden onder anderen PvdA-partijleider Lodewijk Asscher, de burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch, de CEO van RTL Nederland Sven Sauvé en Chef Volkskrant Magazine Aimée Kiene hun positie tijdelijk af als steunbetuiging.

Plan-ambassadeurs in actie

Met een krachtig beeld van de gekleurde ‘equal stripes’ op hun gezicht vroegen ook Plan-ambassadeurs om aandacht voor de gelijkheid van meisjes. Naast Giovanca en de nieuwe gezichten Sarina Wiegman en Moïse Trustfull, laat Plan in aanloop naar Wereldmeisjesdag weten ook Simone Kleinsma te mogen noemen in het rijtje krachtige vrouwen.

Wereldmeisjesdag 2018: #GirlsGetEqual

Wereldmeisjesdag stond in het teken van gelijke kansen en rechten voor meisjes wereldwijd. Dat is hard nodig, want wereldwijd worden miljoenen meisjes miskend, mishandeld en misbruikt. #GirlsGetEqual

Girl Takeovers

Op 11 oktober hadden meisjes het voor het zeggen. Duizend meisjes (14-24 jaar) namen op deze dag belangrijke posities over in de politiek, het bedrijfsleven, de sport en de media. Meisjes uit meer dan zeventig landen waren voor één dag Vice-President van Uganda, CEO van Ethiopian Airlines, en in Nederland voorzitter van de Eerste Kamer, minister van Defensie en Kinderombudsman. Diverse grote bedrijven waaronder Google, Facebook, Spotify, Coca-Cola en L’Oréal deden ook mee aan de actie.

#GirlsGetEqual

Naast de Girl Takeovers werd er opgeroepen om equal stripes te zetten. Ook Plan ambassadeur Giovanca ging op de foto met de equal stripes: “Wereldwijd kunnen ruim 130 miljoen meisjes niet naar school. Ze trouwen vaak al op zeer jonge leeftijd. Daarmee blijven ze levenslang afhankelijk. Goed onderwijs is de sleutel tot verbetering. Want juist meisjes en vrouwen kunnen bijdragen aan het oplossen van armoede. We moeten hier samen meer aandacht voor hebben en zorgen voor verandering. Daarom hoop ik dat heel Nederland op 11 oktober samen met Plan meisjes steunt in hun strijd: Girls Get Equal!”

Op 11 oktober namen meisjes wereldwijd de macht over. Vijfhonderd meisjes in zestig landen kregen voor één dag een belangrijke maatschappelijke of politieke positie. In 2016 was deze actie een groot succes, de 11-jarige Tyra zat op de plek van de opperrechter in het Hooggerechtshof in Uganda, in Paraguay was een meisje vicepremier voor een dag. In 2017 stond de burgemeester van Parijs haar plek af aan een meisje. In Nederland werd de Filipijnse Deborah even de baas van adviesbureau Accenture Nederland. Deborah overleefde orkaan Haiyan, volgde daarna via Plan een beroepsopleiding en is nu de kostwinnaar van haar gezin. Haar verhaal laat zien hoe belangrijk het is om te investeren in opleidingen voor meisjes. Bij DLA Piper wordt de functie van de Pro Bono Director Europe overgenomen en in Den Haag doen Isabelle Diks van Groen Links en Kirsten van den Hul van de PvdA symbolisch afstand van hun functie.

Giovanca

Exclusief Plan-concert Giovanca

Plan-ambassadeur Giovanca gaf op 11 oktober een exclusief concert in Paradiso in Amsterdam, samen met haar vrienden Claudia de Breij, Sabrina Starke, Diggy Dex en Lakshmi. De swingende show was een bedankje voor alle mensen die zich inzetten om meisjes wereldwijd kracht te geven. Voor dit concert waren op Wereldmeisjesdag kaarten te winnen via diverse acties.

Een dosis GirlPower

Ook was er een oproep om voor 5 euro meisjes steunen met een dosis GirlPower. Een dosis GirlPower wordt gebruikt om gelijke kansen voor meisjes te creëren en barrières voor onderwijs tegen te gaan, zoals gedwongen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen.

Klap op de gong

Wereldmeisjesdag werd in 2017 ingeluid op de beursvloer. Dunya van de Girls Rights Watch en Plan International Nederland-directeur Monique van ’t Hek gaven een klap op de gong, samen met Plan’s corporate partner AkzoNobel, die zich ook al jaren samen met Plan inzet voor betere toekomstkansen voor meisjes in ontwikkelingslanden.

Wereldmeisjesdag 2016: #LoudAboutGirls

Wereldmeisjesdag stond in het teken van gelijke kansen en rechten voor meisjes wereldwijd. Dat is hard nodig, want wereldwijd worden miljoenen meisjes miskend, mishandeld en misbruikt.

Loud About Girls

Plan Nederland zette zich samen met ambassadeurs Giovanca, Sabrina Starke, Elske DeWall en Krystl in voor meisjes. Met hun muziek waren zij ‘Loud about Girls’. Op 4 oktober gaven zij bij de ochtendshow van Jeroen van Inkel op radio Veronica de aftrap voor de campagne met een speciale medley van hun favoriete girlpower songs. Ook gaven zij die middag een speciaal optreden op de NS-stations in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Niels Geusebroek riep luisteraars op Sky Radio op om de campagne te steunen. Daarmee maakten ze kans op een huiskamerconcert.

Naast deze optredens vonden er – net als in vijftig andere landen waar Plan werkt – Girl Takeovers plaats. Hier in Nederland namen de meiden van de Girls Rights Watch diverse topposities over. Zo deed Sophie een dag lang het werk van PvdA Tweede Kamerlid Roelof van Laar en vroeg daarmee aandacht voor hoe weinig politieke inspraak vrouwen in ontwikkelingslanden hebben. Verder werd Monique Dekker (Managing Director Communications, Media & Technology) van Accenture overgenomen door Wayra. Zij spraken over hoe vrouwen meer toegang kunnen krijgen tot de technologische sector. Tot slot namen Danielle en Elise de redactie van Oneworld.nl over.

Plan vroeg met deze campagne aandacht voor meisjes. Want elke 2 seconden wordt er een meisje gedwongen te trouwen voordat ze 18 jaar oud is. De gevolgen zijn dramatisch: zij moeten van school en worden op veel te jonge leeftijd zwanger. Dit moet stoppen!

Plan Nederland en de Nationale Postcode Loterij

Sinds 1998 is Plan Nederland beneficiënt van de Nationale Postcode Loterij. Dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij worden duizenden meisjes in ontwikkelingslanden geholpen. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en een beter leven voor kinderen in ontwikkelingslanden, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. De campagne Loud about Girls werd mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Wereldmeisjesdag 2015: de problematiek van kindhuwelijken

Dit jaar vroeg Plan Nederland aandacht voor de problematiek van kindhuwelijken. Elk jaar worden 14 miljoen meisjes gedwongen te trouwen als ze nog kind zijn. Kindhuwelijken hebben levenslange consequenties voor de meisjes die er slachtoffer van zijn. Ze worden als kind meegegeven aan een vaak wildvreemde man en moeten meestal van school. Bovendien zijn ze vaak slachtoffer van huiselijk geweld en krijgen kinderen, als hun lichaam nog helemaal niet klaar is voor een zwangerschap en een bevalling. Een kindhuwelijk vernielt in één klap een onbezorgde jeugd én de toekomst van miljoenen meisjes.

Plan Nederland organiseerde de volgende activiteiten rondom Wereldmeisjesdag 2015

 • Filmfestival rond kindhuwelijken in De Hallen (Amsterdam) in samenwerking met Movies that Matter
  Op zondag 11 oktober (Wereldmeisjesdag) sloot het filmprogramma af met om 19.00 uur een vertoning van de speelfilm Difret, gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Na afloop was er een gesprek met Monique van ’t Hek, directeur van Plan Nederland en Chief Kalasa Lukangaba uit Zambia. Hij strijdt in Zambia voor kinderrechten en het beëindigen van kindhuwelijken. De avond werd gepresenteerd door Daphne Bunskoek, ambassadeur van Plan Nederland.
 • Sta stil bij kindhuwelijken: trouwen is voor boven de 18!
  Plan Nederland gaf vrouwen in Nederland een goede reden om een bruidsjurk aan te trekken. Op 11 oktober stonden ze samen letterlijk stil bij de meisjes die gedwongen worden op zeer jonge leeftijd te trouwen. Als levend standbeeld maakten zij op het Museumplein in Amsterdam een statement: trouwen is voor boven de 18. Een bruidsjurk trek je pas aan als je die leeftijdgrens gepasseerd bent.
 • Zondag 4 oktober: 1 tegen 100
  Op zondag 4 oktober stond het programma Eén tegen 100 in het teken van Plan Nederland en Wereldmeisjesdag.
 • Woensdag 7 oktober: Symposium tegen kindhuwelijken
  Plan Nederland nam deel aan een symposium tegen kindhuwelijken op woensdag 7 oktober in Den Haag, in aanwezigheid van minister Ploumen en prinses Mabel van Oranje. Een delegatie van Plan Nederland presenteerde de uitkomsten van het programma ‘Nee, ik wil’ dat Plan Nederland samen met CHOICE for Youth and Sexuality uitvoert in Zuidelijk Afrika.

Wereldmeisjesdag 2014: voorkom een leerachterstand met echt maandverband

Met Wereldmeisjesdag vroeg Plan dit jaar aandacht voor de situatie van meisjes in Uganda. Een gezonde vrouw is ongeveer 1.600 dagen in haar leven ongesteld. Dagen van ongemak, want ongesteld zijn is geen pretje. Maar in Uganda is het meer dan alleen ongemak. 28%* van de meisjes in Uganda blijft door het gebrek aan maandverband en sanitaire voorzieningen tijdens hun menstruatie thuis van school. Dat leidt tot grote leerachterstanden en vroegtijdig schooluitval, met alle gevolgen van dien. Gebrekkige hygiëne leidt bovendien tot gezondheidsrisico’s. Menstruatieproblematiek is een groot, maar onderschat probleem met verstrekkende gevolgen voor een meisje en haar omgeving.

Menstrual Hygiene Management in Uganda

Met het project ‘Menstrual Hygiene Management in Uganda’ stelt Plan zich ten doel om 150.000 adolescente meisjes en jonge vrouwen in Uganda de mogelijkheid te geven volledig deel te nemen aan onderwijs en werk, zonder dat menstruatie daarbij een beperkende factor is. Op scholen worden daarnaast leraren getraind en school health clubs opgericht om kennis over hygiëne en menstruatie te verspreiden en fabels en taboes tegen te gaan. Ook komen er op scholen goede sanitaire voorzieningen die moeten bijdragen aan een verbeterde hygiëne en minder schooluitval bij meisjes.

Bekijk de video reportage van Viva uit Uganda:

* Bron:“Baseline Study Report: Menstrual Hygiene Management among rural women and adolescent girls in Lira, Alebtong and Tororo Districts”.

Wereldmeisjesdag 2013

In New York, Melbourne, Bern, Londen én Amsterdam vroeg Plan het publiek op Wereldmeisjesdag de obstakels letterlijk uit het leven van meisjes in ontwikkelingslanden te gummen. Zo verdween de oorspronkelijke tekening van jonge, werkende meisjes en verscheen een tekening van dezelfde meisjes in de schoolbanken.

Ook bekend Nederland zette zich in voor de actie. Onder andere Mika, Zarayda Groenhart, Vivienne van den Assem, Jasmine Sendar, Anna Alicia en Daphne Bunskoek kwamen gummen. Plan Nederland directeur Monique van ‘t Hek en wethouder Maarten van der Poelgeest van Amsterdam openden de actie. Radio Decibel volgden de ontwikkelingen de gehele dag live. Geïnteresseerden die niet in de gelegenheid waren de actie te bezoeken, konden op plannederland.nl een digitale gum kopen en zo een bijdrage leveren aan de toekomst van de meisjes.

En dat was niet alles. Op 10 en 11 oktober 2013 kleurde de Beurs van Berlage in Amsterdam vanaf 19.00 uur roze om aandacht te vragen voor de meisjes in ontwikkelingslanden. Wereldwijd gebeurden hetzelfde met diverse gebouwen roze o in Australië, Canada, Duitsland, Hong Kong, Noorwegen, Spanje en Amerika.

Because I am a Girl-rapport

Ook in 2013 bracht Plan weer een speciaal Because I am a Girl-rapport uit. Het zevende rapport getiteld ‘Because I am a Girl – The State of the Worlds Girls 2013, In Double Jeopardy: Adolescent Girls and Disasters’ verscheen op 11 oktober 2013.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.