Natanim (20) overhandigt Wereldmeisjesdagrapport aan ministerie en Kamerleden

  • 10 oktober 2023

Op Wereldmeisjesdag, 11 oktober, vraagt Plan International extra aandacht voor de rechten en kansen van meisjes en jonge vrouwen wereldwijd. Dit jaar overhandigde Natanim (20), een jonge activiste uit Ethiopië, het jaarlijkse State of the World’s Girls rapport, aan Kamerleden in Den Haag.

In het rapport wordt aandacht besteed aan de gevaren die meisjes en jonge vrouwen lopen wanneer ze opkomen voor hun rechten. Ook Natanim, die in Ethiopië met het Break Free!-programma in actie komt voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en de rechten van meisjes in het algemeen, weet daar alles van. Ook zij kreeg te maken met intimidatie en seksistisch commentaar toen ze opkwam voor de rechten van meisjes.

Een groep mensen poseert voor de camera, ze lachen en houden een rapport vast.
Van links naar rechts: Sanne Nagelhout (Plan International), Natanim, Garance Reus-Deelder (Plan International), Jorien Wuite (D66), Marieke Koekkoek (Volt), Jan Klink (VVD), Jasper van Dijk (SP), Edson Olf (Bij1) en Tigist Fekadu (Plan International) – ©Marco de Swart

SRGR

Toch laat ze zich daardoor niet tegenhouden. In Den Haag kaartte Natanim nogmaals aan hoe belangrijk het is om te blijven praten over SRGR. “Pas als meisjes voldoende kennis hebben over SRGR kunnen ze weloverwogen beslissingen maken over hun eigen lichaam.”

Ze blijft daarom in gesprek gaan met gezondheidswerkers, religieuze leiders en andere invloedrijke personen in haar gemeenschap. Maar, om echt een verschil te maken is er nog veel meer samenwerking nodig. “Jongeren, en meisjes in het bijzonder, moeten de kans krijgen om op hoog niveau mee te praten over beslissingen die hen aangaan”, vertelde Natanim de aanwezige kamerleden, Jorien Wuite (D66), Jan Klink (VVD), Marieke Koekoek (Volt), Jasper van Dijk (SP) en Edson Olf (Bij1). “Om dat te realiseren moet er op de lange termijn flexibele financiering beschikbaar zijn, zodat door jongeren geleide organisaties de kans krijgen verandering teweeg te brengen.”

Jongeren, en meisjes in het bijzonder, moeten de kans krijgen om op hoog niveau mee te praten over beslissingen die hen aangaan

Een meisje staat voor de hofvijver in Den Haag. Ze staat in een vlak dat is gemarkeerd met blauwe tape, in het vak staat haar naam: Natanim. In haar handen houdt ze een microfoon en een rapport.
Natanim claimt haar plek in Den Haag – ©Marco De Swart

Voorloper

In het realiseren van die verandering speelt ook Nederland volgens Natanim een belangrijke rol. “Nederland is een voorloper op het gebied van SRGR, maar dat betekent niet dat het werk nu klaar is. Nederland moet zich blijven inzetten voor verbeterde SRGR en zich blijven verzetten tegen de groeiende antirechtenbeweging.” Het Break Free!-programma, waar Natanim onderdeel van uitmaakt, is een programma dat samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken is opgezet om SRGR in negen landen, waaronder Ethiopië, te bevorderen.

Jorien Wuite, voorzitter van de Tweede Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, reageerde zeer positief op het vlammende betoog van Natanim: “Het is belangrijk dat we dit soort onderzoeken blijven uitvoeren en dat de meiden die dit belangrijke werk doen het woord krijgen. En het is inderdaad cruciaal dat we, ook in Nederland, onze aandacht op dit gebied niet laten verslappen. Want er zijn wereldwijd verschillende ontwikkelingen gaande die kwetsbare groepen, waaronder inderdaad meisjes, negatief raken.”

Een meisje en een man kijken in een rapport.
Natanim en Peter Derrek Hof – ©Marco De Swart

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verder ging Natanim in gesprek met afgevaardigden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder Jim Monkel, jongerenambassadeur SRGR en Peter Derrek Hof, ambassadeur Vrouwenrechten en Gendergelijkheid. Met hen sprak ze voornamelijk over het belang van gelijkheid voor meisjes en vrouwen. “In Ethiopië worden mannen nog altijd gezien als het hoofd van het gezin”, vertelt ze. “Daar komt wel verandering in, maar dat gaat langzaam.” Datzelfde geldt voor de inspraak van jongeren. “Het zou heel goed zijn als er in Ethiopië ook een jongerenambassadeur komt die kan meepraten in de politiek.”

Break Free!

Break Free! is een vijfjarig programma (2021-2025) van Plan International en de Afrikaanse organisaties SRHR Africa Trust (SAT) en Forum for African Women Educationalists (FAWE). Het Break Free! programma wordt uitgevoerd in negen Afrikaanse landen: Burkina Faso, Ethiopië, Kenia, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Sudan en Zambia, in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met de steun van plaatselijke maatschappelijke organisaties en jongerengroepen zetten we ons in voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren.

Meisjesactivisten moeten veilig op kunnen komen voor hun rechten

Steun activisten wereldwijd

Doneer nu
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.