Gelijke rechten voor meisjes? Misschien over 131 jaar

  • 19 september 2023

Wereldwijd is er de afgelopen jaren nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de levenssituatie van meisjes en jonge vrouwen. Sterker nog, als we nu niet in actie komen dreigen meisjesrechten wereldwijd alleen maar verder onder druk te komen te staan.

Uit Plan Internationals nieuwste rapport, Goals Off Target: Accelerating the SDGs with girls and young women, blijkt dat de levens van meisjes en jonge vrouwen amper verbeterd zijn sinds de Verenigde Naties in 2015 nieuwe doelen voor duurzame ontwikkeling opstelden. Zo krijgen meisjes en jonge vrouwen nog altijd veel te maken met bijvoorbeeld fysiek en seksueel geweld en blijft het aantal meisjes dat slachtoffer wordt van meisjesbesnijdenis hoog. Bovendien is in geen van de onderzochte landen voldoende wetgeving opgesteld om gelijke rechten voor meisjes te bevorderen.

Ayesha (21) uit Sierra Leone spreekt op het High Level Political Forum van de Verenigde Naties, hét platform waar de voortgang op de SDG’s wordt besproken. – Foto: ©Plan International/Joel Sheakoski

Traag en fragiel

In 2030 zou gelijkheid tussen meisjes en jongens wereldwijd volgens de VN-doelen gerealiseerd moeten zijn. Maar in het huidige tempo gaan we dat nooit halen. Sterker nog, op dit tempo duurt het nog 131 jaar voordat we gendergelijkheid bereiken. En hoewel er belangrijke overwinningen geboekt zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs voor meisjes en kindhuwelijken bestrijden, is er nog een wereld te winnen. “Het gaat echt veel te langzaam”, vertelt directeur Garance Reus-Deelder, “en de vooruitgang die bereikt wordt is heel broos.”

Anti-rechten

De wereldwijde anti-rechtenbeweging verzet zich namelijk luidkeels tegen de rechten van meisjes en vrouwen. In landen als Nicaragua, Polen en de Verenigde staten worden overwinningen op het gebied van seksuele en reproductieve rechten tenietgedaan door anti-abortuswetgeving. En hoewel meisjesbesnijdenis in Nigeria inmiddels strafbaar is, nam het aantal meisjes dat slachtoffer werd van genitale verminking de afgelopen jaren alsnog toe.

Honger en klimaat

Daarnaast komen meisjesrechten ook door honger en klimaatverandering in gevaar. Klimaatrampen, stijgende voedselprijzen en wereldwijde conflicten zorgen ervoor dat een steeds groter aantal mensen honger lijdt. Wereldwijd leven dit jaar 345 miljoen mensen op de rand van hongersnood. Zeventig procent van hen is meisje of vrouw.

Dat meisjes harder geraakt worden door honger, was al langer duidelijk. Wanneer armoede en voedselonzekerheid dreigen zijn het vaak de meisjes die van school worden gehaald om te helpen in het huishouden of hun gezin te ondersteunen door te werken. Ook neemt het risico op een (gedwongen) kindhuwelijk toe, omdat ouders dan een mond minder te voeden hebben. Dat zorgt ook voor een groter risico op een vroege zwangerschap, met alle gezondheidsrisico’s van dien. De vooruitgang van meisjesrechten en het tegengaan van honger en klimaatverandering zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Blijven luisteren

Plan International roept politici en beleidsmakers op om nog meer werk te maken van meisjesrechten. “We kunnen de doelstellingen nog halen, maar daar is nog wel heel veel voor nodig”, aldus Reus-Deelder. “Denk aan investeringen op het gebied van onderwijs en seksuele gelijkheid. Daarbij moeten we vooral blijven luisteren naar de ervaringen van vrouwen en meisjes.”

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.