Oorzaken & gevolgen WASH

Wat is het probleem?

De term WASH staat voor water, sanitatie en hygiëne. Het gebrek daaraan is een van de grote problemen in ontwikkelingslanden. Wereldwijd hebben 2,1 miljard mensen nog steeds geen veilig drinkwater. Dit getal is inclusief de 263 miljoen mensen die meer dan een half uur moeten lopen om überhaupt drinkwater te krijgen en de 159 miljoen mensen die nog steeds hun water uit beekjes en meertjes moeten halen. Er is ook goed nieuws: het aantal mensen zonder toegang tot schoon drinkwater is meer dan gehalveerd sinds 1990. We zijn dus goed op weg, maar er moet nog veel gebeuren.

Zes op de tien mensen (dat zijn er 4,5 miljard) hebben geen toegang tot goede en veilige sanitaire voorzieningen en een plek waar je met zeep je handen kunt wassen. Ook heeft een op de drie mensen helemaal geen toegang tot functionele sanitaire voorzieningen; dat zijn wereldwijd zo’n 2,3 miljard mensen. 892 miljoen mensen doen hun behoeften noodgedwongen ‘in het wild’.
Bron: WHO, 2017

Vervuild drinkwater, het ontbreken van goede sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne leiden tot ziektes zoals diarree, cholera, hepatitis B, difterie en tyfus. Zelfs als er wel veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen zijn, kan onhygiënisch gedrag ertoe leiden dat mensen alsnog ziek worden. Gedragsverandering is daarom cruciaal om mensen gezond te houden.

oorzaken en gevolgen WASHDe oorzaken

Armoede
Als gevolg van armoede hebben families, gemeenschappen en overheden onvoldoende middelen voor het aanleggen van drinkwatersystemen en goede sanitaire voorzieningen. Waterschaarste en gebrek aan kennis over het belang van goede hygiëne maken het probleem alleen maar groter.

Geen toegang tot (drink)water
In gebieden met waterschaarste zijn mensen vaak aangewezen op verafgelegen en onveilige waterbronnen. Ze drinken water uit poelen, oude waterputten of riviertjes waarin mensen en dieren ook hun behoeften doen. Ook op scholen is de watervoorziening vaak slecht of er is helemaal geen water. Kinderen kunnen hun handen niet wassen, waardoor ziektes meer kans hebben zich te verspreiden.

Gewoonte
Slechte hygiëne blijft ook bestaan uit gewoonte. Uit een onderzoek blijkt dat veel mensen wel weten wat de gevolgen hiervan zijn, maar gedragsverandering kost tijd. Ook als er wel sanitaire voorzieningen zijn, vergeten mensen hun handen te wassen met zeep of de wc’s schoon te houden. Het veranderen van gedrag is lastig, maar noodzakelijk om ervoor te zorgen dat mensen niet meer ziek worden.

WASH is vaak geen prioriteit van overheden
In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het overheden aan middelen, kennis en politieke wil om te investeren in goede drinkwatersystemen en sanitaire voorzieningen. Vaak zijn verschillende ministeries verantwoordelijk voor water en sanitatie, waardoor het regelmatig onduidelijk is bij wie de verantwoordelijkheid ligt. Daardoor blijven taken liggen, worden watersystemen en waterpunten niet onderhouden en moeten huishoudens zelf hun sanitaire voorzieningen aanleggen.

De gevolgen

Kindersterfte en slechte gezondheid
Iedere dag sterven wereldwijd meer dan 1.300 jonge kinderen als gevolg diarree, vaak veroorzaakt door vervuild water en gebrek aan hygiëne. Dat zijn bijna 480.000 kinderen per jaar. Diarree is wereldwijd één van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen onder de vijf jaar oud. Slechte hygiëne en vervuild water veroorzaken ook parasitaire ziektes als wormen, schurft en trachoom (een ontsteking in het bindvlies van het oog). Het dragen van zware emmers water over lange afstanden kan bij kinderen bovendien ernstige hoofd-, schouder- en nekblessures veroorzaken.
Bron: UNICEF, 2018

Schooluitval
Ziek thuis blijven of urenlang lopen voor het halen van water uit verafgelegen waterbronnen; het gaat allemaal ten koste van school. Door slechte wc’s op school en het ontbreken van aparte meisjestoiletten stoppen veel meisjes voortijdig met school. Vooral als ze in de puberteit komen en nergens op school en plek hebben om zich te wassen en verschonen als ze ongesteld zijn.

Gezondheidsrisico’s voor zwangere vrouwen
Het dragen van zware emmers water kan leiden tot problemen bij de zwangerschap en baarmoederverzakking. Als zwangere vrouwen vervuild water drinken, kan dit tot gevolg hebben dat de baby ondergewicht heeft, langzamer groeit of hepatitis krijgt.

Onveiligheid
Meisjes en vrouwen zijn kwetsbaar voor (seksueel) geweld als ze water halen, naar de gedeelde wc gaan op school of buiten hun behoeften doen. Uit schaamte houden meisjes en vrouwen hun behoeften vaak tot ’s avonds op, als er geen mensen meer buiten zijn. Dat vergroot het risico om te worden lastiggevallen en maakt bovendien de kans op (urineweg)infecties groter.

Hoge kosten
De problemen die ontstaan door slechte hygiëne, vervuild drinkwater en het ontbreken van sanitaire voorzieningen zorgen voor hoge kosten. Denk daarbij onder meer aan kosten voor medicijnen en gezondheidszorg, maar ook om de uitval van arbeidskrachten en gebrek aan scholing. In 2015 verloor India 5,2% van het bruto nationale product door de impact van slechte sanitaire voorzieningen op de bevolking. De helft van alle ziekenhuisbedden in ontwikkelingslanden is gevuld met mensen die lijden aan ziektes die veroorzaakt zijn door vervuild drinkwater, onveilige sanitaire voorzieningen en slechte hygiëne.
Bron: Lixil & Oxford Economics, 2016

Terug naar het dossier 'WASH'
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.