Droogte in Hoorn van Afrika brengt miljoenen meisjes in gevaar

  • 7 juni 2022

De Hoorn van Afrika maakt de ergste droogte mee in meer dan veertig jaar tijd. Hierdoor kampen meer dan dertien miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië met tekorten aan voedsel en water. De crisis raakt kinderen en met name meisjes en jonge vrouwen het hardst.

Miljoenen mensen in Ethiopië, Kenia en Somalië hebben dringend voedsel en water nodig. Veel oogsten zijn mislukt en vee is uitgemergeld of dood, waardoor families niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud. De voedselprijzen stijgen in de door droogte getroffen gebieden. Ook staan waterpunten droog. Hierdoor moeten meisjes en vrouwen langere afstanden afleggen om water te halen en lopen zij een groter risico op misbruik en geweld.

Een paar ezeltjes met jerrycans op hun rug zoeken naar gras op te grazen
Door de droogte kunnen dieren nauwelijks gras vinden om te grazen

Humanitaire ramp

Tot overmaat van ramp hebben de inwoners van dit gebied niet alleen te maken met klimaatverandering en extreme droogte, maar ook met sprinkhanenplagen, conflicten in de regio en de gevolgen van de coronacrisis. Samen leidt dit tot een groeiend aantal ontheemde mensen.

Stephen Omollo, directeur van Plan International, waarschuwt voor een humanitaire ramp: “Er is dringend actie nog. Totdat er meer hulp komt, lopen meisjes en jonge vrouwen enorme risico’s. Niet alleen op honger en ondervoeding, maar ook op uithuwelijking, geweld en seksuele uitbuiting.”

Schooluitval en gedwongen huwelijken

Meisjes gaan niet meer naar school, worden thuis aan het werk gezet of moeten voedsel, water of werk zoeken. Dit maakt hen extreem kwetsbaar voor seksueel geweld, uitbuiting of misbruik. Door het voedsel- en watertekort bieden sommige meisjes seksuele diensten aan in ruil voor maandverband, eten of schoon water.

De crisis leidt behalve tot schooluitval ook tot een toename van gedwongen huwelijken omdat families wanhopig naar oplossingen zoeken om te kunnen overleven. Ze grijpen de bruidsschat aan als laatste redmiddel om hun gezin in leven te houden. Als ze hun dochter uithuwelijken betekent dat een mond minder om te voeden.

Vijf meisjes lopen over een droog veld in Somalië
Meisjes uit een vluchtelingkamp in Somalië lopen over het droge land

Dit doet Plan International

Plan International biedt noodhulp aan gemeenschappen in Kenia, Ethiopië en Somalië. We zorgen voor schoon water en sanitaire voorzieningen, we zetten ons in voor de bescherming van kinderen en zorgen voor maaltijden op scholen. Meer hulp is dringend nodig, want de crisis raakt verschillende generaties.

Voor adolescente meisjes, maar ook voor kinderen onder de vijf jaar, is ondervoeding extra gevaarlijk. Het voedseltekort remt hun hersenontwikkeling en heeft daarmee gevolgen voor de rest van hun leven. Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, lopen door ondervoeding meer risico op miskramen, kinder- of moedersterfte, lage geboortegewichten en groeiachterstanden. Zo werkt de voedsel- en watercrisis door op volgende generaties.

Miljoenen mensen hebben dringend voedsel en water nodig

Steun met jouw bijdrage

Doneer nu
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.