Klimaattop in Dubai moet ook gaan over meisjesrechten

  • 29 november 2023

Op de COP28, de klimaatconferentie die op 30 november 2023 van start gaat in Dubai, moet het ook gaan over meisjesrechten. De gevolgen van klimaatverandering raken meisjes en vrouwen het hardst en daarom moeten juist zij betrokken worden bij de aanpak van klimaatverandering.

Plan International grijpt de COP28 aan om opnieuw aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor meisjes en jonge vrouwen. Het lijkt misschien vreemd, maar de harde waarheid is dat klimaatverandering leidt tot meer kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en geweld tegen meisjes en jonge vrouwen. Kinderen en in het bijzonder meisjes worden het hardst geraakt door droogte, orkanen, overstromingen en ander extreem weer. Plan International roept daarom alle partijen van de klimaattop in Dubai op om bij het ontwikkelen van klimaatbeleid oog te hebben voor positie van meisjes en jonge vrouwen en hen te betrekken bij besluitvorming.

Jonge activisten aan het woord

Rondom de klimaatconferentie in Dubai zijn we op allerlei manieren actief. Zo hebben we een nieuw rapport uitgebracht over de impact van klimaatverandering op meisjesonderwijs, behartigen we de belangen van meisjes en jonge vrouwen bij de ontwikkeling van klimaatbeleid en ondersteunen we jonge activisten.

Namens de Nederlandse organisatie van Plan International gaan de jonge activisten Farah (25) uit Jordanië en Esther (24) uit Sierra Leone naar de klimaattop in Dubai. Zij zijn actief in het She Leads-programma van Plan International, waarin meisjes en jonge vrouwen worden ondersteund om zich uit te spreken voor hun idealen. In Dubai gaan de twee meiden onder meer in gesprek met Britse en Nederlandse overheidsvertegenwoordigers, spreken ze op een jongerenbijeenkomst en nemen ze actief deel aan allerlei side-events en conferenties. De activisten hebben een jeugdmanifest opgesteld met alle onderwerpen die ze ter sprake gaan brengen in Dubai.

COP 28 klimaattop in Dubai

De actiepunten

Plan International roept alle partijen op de klimaattop in Dubai op tot klimaatrechtvaardigheid. Er moeten concrete oplossingen komen om de klimaatcrisis aan te pakken. Om te beginnen moeten alle partijen erkennen dat kinderen en in het bijzonder meisjes en jonge vrouwen het hardst worden geraakt door klimaatverandering. Toekomstig beleid moet hierop gebaseerd zijn en dat kan alleen door jonge vrouwen tot op het hoogste niveau te betrekken bij besluitvorming over het klimaatprobleem.

Daarnaast moet er extra geld en aandacht komen voor klimaatbeleid dat inclusief, dat rekening houdt met de belangen van meisjes, vrouwen en andere groepen die hard door klimaatverandering worden geraakt.  Verder moet er geïnvesteerd worden in maatregelen die ervoor zorgen dat gezinnen in lage- en middeninkomenslanden weerbaarder worden tegen klimaatverandering. Dat kan onder meer door  (mogelijke) klimaatrampen in kaart te brengen, waardoor gemeenschappen zich beter kunnen voorbereiden.

Het rapport: meisjesonderwijs onder druk door klimaatverandering

Plan International presenteert naar aanleiding van de COP28 in Dubai het rapport: Klimaatverandering en onderwijs voor meisjes: obstakels, gendernormen en de weg naar weerbaarheid. Uit dit nieuwe rapport blijkt dat klimaatverandering leidt tot meer obstakels voor meisjes voor het volgen van onderwijs. Door orkanen en overstromingen worden scholen en wegen vernield, waardoor kinderen tijdelijk niet naar school kunnen. Dat heeft voor meisjes grotere gevolgen dan voor jongens, want meisjes die thuis zitten worden eerder uitgehuwelijkt, aan het werk gezet, misbruikt, mishandeld of raken vroegtijdig zwanger.

Eén van de landen waar meisjes naar hun ervaringen werd gevraagd is de Filipijnen. De zestienjarige Reyna vertelt over haar situatie na extreem weer door klimaatverandering: “Ik kon niet meer naar school en soms was er geen eten omdat onze oogst was mislukt.” Reyna is niet de enige, naar schatting kunnen in 2025 maar liefst 12,5 miljoen meisjes wereldwijd hun school niet afmaken als gevolg van rampen die worden veroorzaakt door klimaatverandering. En dat terwijl juist onderwijs zo belangrijk is, want op school leren kinderen over klimaatverandering en hoe ze daarmee om kunnen gaan.

Luisteren naar meisjes

Keya Khandaker is nauw betrokken bij het onderzoek vanuit Plan International en legt uit waarom we moeten luisteren naar meisjes: “De ervaringen van meisjes zijn onmisbaar om te begrijpen hoe onderwijs wordt bedreigd door klimaatverandering. Dit rapport laat duidelijk zien waarom het belangrijk is dat meisjes en jonge vrouwen gehoord worden bij het ontwikkelen van klimaatbeleid. Juist omdat zij het hardst worden geraakt, moeten ze een belangrijke rol krijgen.”

We kunnen het niet genoeg herhalen: meisjes en jonge vrouwen moeten gehoord worden, betrokken worden bij besluitvorming en een leidende rol hebben bij de aanpak van klimaatverandering.

 

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.