Oorzaken & gevolgen van ongeregistreerde geboortes

Wereldwijd worden meer dan 50 miljoen kinderen onder de vijf jaar per jaar niet geregistreerd. De reden is vaak dat ouders er niet het belang van inzien of dat het registratieproces te ingewikkeld voor hen is. Voornamelijk meisjes krijgen met de gevolgen hiervan te maken, omdat zij volgens traditie, religie en cultuur vaak minder waard worden geacht dan jongens. Er wordt minder moeite gedaan om ze te registreren. Hierdoor ‘bestaan’ ze officieel niet en dat heeft grote gevolgen.

Meisjes kunnen zich niet inschrijven voor examens, halen dus geen diploma en kunnen zich niet aanmelden voor een vervolgopleiding. Ze kunnen geen aanspraak maken op wettelijke voorzieningen zoals een paspoort en sociale zekerheid. Ook lopen ze het risico slachtoffer te worden van kinderhandel en kindhuwelijken, omdat ze ‘niet bestaan’ en hun leeftijd niet aangetoond kan worden.
(Bron: Plan International Canada)

Waarom hebben veel kinderen geen geboortebewijs?

Verschillende factoren zorgen ervoor dat meisjes en jongens bij hun geboorte niet geregistreerd worden:

  • Onbekendheid van ouders met wetten en regels

Ouders weten vaak niet dat en waar ze hun kinderen na de geboorte kunnen registreren. Daarnaast realiseren ze zich ook niet hoe belangrijk het is voor hun kind om een geboortebewijs te hebben.

(Bron: UNICEF rapport, 2011)

  • Omgeving

Wereldwijd zijn kinderen die in stedelijke gebieden wonen anderhalf keer zo vaak geregistreerd als kinderen die in plattelandsgebieden wonen. Dit komt doordat het grootste deel van openbare diensten in de grote steden worden verleend. De afstand van het platteland naar de steden is vaak groot en het vervoer en registratiekosten kunnen voor arme gezinnen een grote financiële last zijn.

(Bron: UNICEF, 2019)

  • Discriminatie

In sommige landen is een vrouw wettelijk niet gemachtigd om aangifte te doen van de geboorte van haar kind. Er bestaat dus een groot risico dat het kind geen geboortebewijs krijgt. Kinderen die geboren worden als gevolg van seksueel geweld worden daarom vaak niet geregistreerd.

In veel landen zijn meisjes volgens de cultuur, traditie en religie minder waard en krijgen zij hierdoor minder kansen en mogelijkheden dan jongens. Een zoon wordt geacht beter in staat te zijn voor ouders te zorgen dan een meisje, die vaak na het trouwen bij de schoonfamilie gaat horen. Hierdoor zien ouders het belang er niet van in om hun dochter te registreren.

(Bron: Contribution received from University of Western Cape, South Africa)

  • Armoede

Ongeletterde mensen zijn vaak onbekend met de nationale wetgeving en bureaucratische procedures, zoals geboorteregistratie, en weten zich hier niet goed raad mee.
Ouders die ver van de stad wonen moeten lange afstanden reizen om hun kind te laten registreren. Dit kan voor arme gezinnen een financiële last zijn en ten koste gaan van werkdagen. Daarnaast is een geboortebewijs niet altijd gratis. Ouders die ervoor kiezen om hun kind op latere leeftijd toch te registreren ontvangen vaak hoge boetes.

(Bron: UNICEF, A Passport to Protection (see footnote 3), p. 88, UNICEF, Birth Registration (see footnote 34), p. 1.)

Betere toekomst voor meisjes met een geboortebewijs

Zonder een geboortebewijs hebben meisjes geen kans om een beroepsopleiding te volgen, en dus ook niet om een diploma te halen, met als gevolg dat ze bijna geen kans hebben op goed betaald werk. Jonge meisjes worden vaak het slachtoffer van kinderhandel of worden uitgehuwelijkt, omdat hun identiteit of leeftijd nergens bekend is. Daarnaast hebben ze later ook geen recht om deel te nemen aan het burgerleven door te stemmen, te erven, of andere burgerrechten na te streven. Daarom zet Plan zich in om deze meisjes toch te kunnen laten registreren.

Met een betere toegang tot geboortebewijzen krijgen meisjes een identiteit en het recht om te bestaan. Daarnaast worden ze beter beschermd tegen schendingen van hun rechten door kindhuwelijken en kinderhandel, want een geboortebewijs is een essentieel middel om leeftijd aan te tonen en het recht op bestaan te geven.

(Bron: Let Girls Be Born Factsheet, Planet)

Terug naar dossier 'Geboortebewijzen'

Geboorteregistratie is een simpele en effectieve manier om te investeren in de ontwikkeling en toekomst van een kind

Elk kind telt mee!

Doneer € 8 voor een geboortebewijs
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.