Feiten en cijfers over geboortebewijzen

Wereldwijd zijn 290 miljoen kinderen onder de vijf jaar niet geregistreerd. Maar wie zijn deze kinderen en waar komen ze vandaan? Hier lees je alle relevante feiten en cijfers over geboorteregistratie van kinderen en waarom dit van belang is voor de toekomst van meisjes en jonge vrouwen.

Van de 290 miljoen ongeregistreerde kinderen, komt meer dan de helft uit Sub-Sahara Afrika. In Oost- en Zuid-Afrika is maar 41 procent van de kinderen onder de vijf jaar geregistreerd. In West- en Centraal-Afrika ligt dit percentage iets hoger (45 procent).

West-Europa en Noord-Amerika hebben de hoogste niveaus van geboorteregistratie. Maar liefst 100 procent van alle kinderen is geregistreerd! Dit wordt gevolgd door Oost-Europa en Centraal-Azië (99 procent). In Latijns-Amerika en de Cariben is 94 procent van alle kinderen onder de vijf jaar geregistreerd.

(Bron: Unicef, Birth Registration, 2019)

Voordelen van geboorteregistratie

Elk jaar sterven miljoenen kinderen aan vermijdbare ziekten voordat ze vijf jaar worden. Dit komt onder meer doordat niet-geregistreerde kinderen vaak geen toegang krijgen tot gezondheidszorg of meer betalen voor die diensten dan een geregistreerd kind.

Een geboortebewijs betekent dat een kind toegang kan krijgen tot medische hulp en de vaccinaties die hij of zij nodig heeft om gezond te blijven. Ook heeft een kind dan de nodige documentatie om examens te doen en zich in te schrijven op een vervolgopleiding.

Een geboortebewijs kan ook bescherming bieden. Zonder identificatie heeft de overheid geen documentatie over het bestaan van een kind. Met een geboortebewijs kunnen meisjes beschermd worden tegen kindhuwelijken, mensenhandel en seksuele intimidatie, omdat ze rechten hebben en de staat hen beschermt. Een meisje met een geboortebewijs kan ook aantonen dat ze nog geen 18 is en dus te jong is om te trouwen.

Ook als er zich een ramp voordoet, is een geboortebewijs van belang. Als een kind wordt gescheiden van zijn of haar familie, is het vrijwel onmogelijk om hen zonder de juiste identificatie weer bij elkaar te brengen. Voornamelijk meisjes zijn tijdens een ramp extra kwetsbaar. Ze worden na een ramp vaak uitgehuwelijkt, ook als ze heel jong zijn. Hun ouders hoeven dan voor één kind minder te zorgen.

Daarnaast worden ze veel vaker het slachtoffer van seksuele intimidatie, geweld en misbruik. Helemaal als ze in de chaos hun familie zijn kwijtgeraakt. Als een kind een geboortebewijs heeft, kunnen overheidsfunctionarissen gezinnen veilig herenigen en voorkomen dat een kind alleen en stateloos achterblijft.

(Bron: Plan International Canada)

Verandering in de loop der jaren

Pas sinds 2000 is er een duidelijke stijging te zien van het aantal geboorteregistraties in Latijns-Amerika en in de Cariben. Begin 2000 lag het percentage geregistreerde kinderen op 74 procent. Tegenwoordig is dit gestegen naar 94 procent, dankzij de oprichting van instellingen en diensten in openbare ziekenhuizen, de afschaffing van vergoedingen en door het organiseren van grootschalige informatiecampagnes over het belang van geboortebewijzen. Als deze lijn doorzet, zullen kinderen uit verschillende regio’s vanaf 2020 allemaal geregistreerd zijn, net als in Noord-Amerika en West-Europa.

In Sub-Sahara Afrika zijn twee op de drie kinderen (twintig miljoen) niet geregistreerd en hebben drie op de vier kinderen (28 miljoen) geen geboortebewijs. Over het algemeen is er nog weinig verbetering te zien in het niveau van geboorteregistratie in Afrika. Iets meer dan vier op de tien kinderen onder de vijf jaar werden in 2000 geregistreerd en dit cijfer is helaas niet gestegen.

Regionale verschillen

Een belangrijke barrière voor geboorteregistratie is de afstand tot de dichtstbijzijnde registratiefaciliteit. Hoe groter de afstand, hoe hoger de kosten worden voor het gezin vanwege de reiskosten. Wereldwijd hebben kinderen uit stedelijke gebieden daarom anderhalf keer meer kans om geregistreerd te worden dan kinderen uit plattelandsgebieden.

Voornamelijk in Afrika zijn er grote verschillen te zien tussen geboorteregistraties in stedelijke- en landelijke gebieden. 50 tot 60 procent van de kinderen onder de vijf jaar uit de steden is geregistreerd en maar 30 tot 35 procent kinderen uit plattelandsgebieden.
In Oost-Europa en Centraal-Azië is dit verschil het minst groot. In de stedelijke gebieden is 99 procent van de kinderen onder de vijf geregistreerd en in de plattelandsgebieden 97 procent.

Verschillen tussen rijk en arm

Veel gezinnen hebben niet genoeg geld voor een geboortebewijs of kunnen de vervoerskosten naar een registratiefaciliteit niet betalen. In de meeste regio’s worden kinderen uit rijke gezinnen daarom anderhalf keer vaker geregistreerd dan kinderen uit arme gezinnen.

In West- en Centraal-Afrika is 70 procent van de kinderen onder de vijf in het rijkste gebied geregistreerd, vergeleken met slechts 28 procent kinderen uit het armste gebied. In Zuid-Azië is 78 procent van de kinderen onder de vijf in het rijkste gebied geregistreerd, tegenover slechts 45 procent in het armste gebied.

(Bron: Unicef, Birth Registration, 2019)

Terug naar dossier 'Geboortebewijzen'

Geboorteregistratie is een simpele en effectieve manier om te investeren in de ontwikkeling en toekomst van een kind

Elk kind telt mee!

Doneer € 8 voor een geboortebewijs
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.