De noodhulp van Plan International focust op duurzame ontwikkeling

Sinds de oprichting van Plan International hebben kinderen altijd voorop gestaan in het werk dat we doen. Plan International staat bekend om kindsponsoring en onze donateurs weten dat hun steun niet alleen individuele kinderen, maar hele community‘s versterkt. Het werk van Plan International op het gebied van noodhulp is echter minder bekend. Daarom vertellen we graag hoe we dit aanpakken en wat hierbij onze drie belangrijkste kernwaarden zijn.

Hygiënekits worden klaargemaakt om uitgedeeld te worden aan gezondheidszorginstellingen in Liberia.

1. We blijven lang nadat anderen vertrokken zijn

Plan International doet het meeste werk in de 30 dagen na een noodsituatie. Wanneer er sprake is van een crisissituatie, worden onze medewerkers ingezet in het desbetreffende land. We werken nauw samen met lokale overheden, community’s en partners om te zorgen voor onderdak, sanitatie en hygiëne, de bescherming van kinderen en onderwijs. Zodra er voldaan is aan de directe behoeften, helpt Plan met de herstel- en overgangsfase. We bevinden ons in een unieke positie om projecten in samenwerking met lokale deskundigen uit te kunnen voeren omdat we in meer dan 70 landen werken. Nadat de noodhulp in gang is gezet, zorgt Plan ervoor dat de rechten van kinderen blijvend worden beschermd. Dit doen we door vervolgprojecten op te zetten en nauw contact te houden met lokale overheden en community’s.

Lees ook: Zo strijdt Plan International tegen corona

2. Al onze noodhulpprojecten promoten gendergelijkheid

In al onze projecten streven we ernaar om gelijke kansen en mogelijkheden voor meisjes en jongens te waarborgen. Juist in crisissituaties neemt genderongelijkheid vaak toe en zijn meisjes door de instabiele situatie en armoede extra kwetsbaar voor kindhuwelijken, (seksuele) uitbuiting en tienerzwangerschappen. Daarom is het ook bij noodhulp cruciaal om rekening te houden met de verschillende behoeften van jongens, meisjes, vrouwen en mannen. Om discriminatie van meisjes en vrouwen tegen te gaan stellen we ongelijke gendernormen en schadelijke tradities, zoals kindhuwelijken, ter discussie. Dit doen we bijvoorbeeld door (religieuze) leiders en andere invloedrijke personen in een community bewust te maken van de bestaande genderongelijkheid, door er voor te pleiten dat vrouwen meer betrokken worden bij besluitvorming over de aanpak van een crisis. Daarnaast trainen we jongeren om op te komen voor hun rechten en aan te geven wat het beste voor hen werkt. Hierdoor zorgt Plan voor structurele en blijvende verandering, op een manier waar jongens en meisjes gelijkwaardig worden beschermd en zich kunnen ontwikkelen.

Lees ook: Gendergelijkheid is essentieel in de strijd tegen het coronavirus

3. Ons werk gaat verder dan noodhulp

Het werk van Plan International gaat verder dan noodhulp. We hanteren een geïntegreerde aanpak van noodhulp in tijden van crises en hierbij is de continuïteit van onze steun ontzettend belangrijk. Noodhulp is vaak op een specifiek moment nodig, als er een ramp of crisis is. Maar Plan vindt ook de samenwerking met en de wederopbouw van community’s in de periode die daarop volgt essentieel. We willen een blijvende verandering garanderen. Onze projecten worden in samenwerking met lokale partners uitgevoerd om de waardigheid van de community’s te respecteren en hen tegelijkertijd te helpen veerkrachtiger te worden.

Kinderen wassen hun handen tijdens het uitdelen van voedselpakketten op een basisschool in Kameroen.
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.