Zo strijdt Plan International tegen corona

Plan International helpt zo veel mogelijk kinderen en hun families om deze coronacrisis door te komen, zowel in de community’s als in de vluchtelingenkampen waar we werken. We zijn erg bezorgd over de verwoestende gevolgen die het virus kan hebben in gebieden waar veel armoede heerst en waar de gezondheidsvoorzieningen slecht zijn. Vooral de impact op meisjes en vrouwen is zorgwekkend, omdat voor hen de gevolgen het grootst zijn en dit zal uiteindelijk alleen maar leiden tot nog meer ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

We maken ons vooral zorgen om de volgende problemen:

 • Wereldwijd zullen meer dan 850 miljoen kinderen en jongeren – ongeveer de helft van de wereldbevolking – een tijd lang niet naar school kunnen. Een deel daarvan zal nooit terugkeren naar school door bijvoorbeeld kindhuwelijken, kinderarbeid en tienerzwangerschappen.
 • Door lockdowns kunnen we bepaalde kwetsbare bevolkingsgroepen niet meer bereiken.
 • Door nationale lockdowns, sociale afstandsmaatregelen en ziekte verliezen veel mensen hun inkomen. Vooral de gevolgen voor de allerarmsten zullen groot zijn.
 • Meisjes en vrouwen worden extra hard getroffen door het virus. Zij hebben te maken met
  – meer huiselijk en seksueel geweld, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen;
  – een verhoogde werkdruk en verhoogde blootstelling aan het virus vanwege hun verzorgende rol in huishoudens en oververtegenwoordiging in de gezondheidszorg;
  – verminderde beslissingsbevoegdheid binnen huishoudens waardoor hun toegang tot gezondheidszorg wordt beperkt.
 • In veel community’s waar we werken hebben veel mensen nauwelijks zeep of zelfs geen water. Ook ontbreekt er een goede medische infrastructuur en zijn er geen IC’s.

Corona covid-19

Zo strijdt Plan International tegen corona

In bijna alle landen waar we werken heeft de overheid inmiddels maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op ons werk. Van bijvoorbeeld een verbod op bijeenkomsten tot het sluiten van kantoren. We hebben onze activiteiten hier op aangepast en blijven dit aan de hand van de veranderende maatregelen doen. We onderzoeken continu hoe we dit het beste kunnen doen en hoe we de kinderen die het hard nodig hebben kunnen ondersteunen. Ook al verandert een deel van de activiteiten binnen onze programma’s, onze missie blijft hetzelfde: bijdragen aan een wereld waarin alle kinderen en jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben!

We geven voorlichting aan kinderen en hun families in de community’s over het voorkomen van besmetting met het virus. Ook informeren we gemeenschappen, ouders, leraren en leiders over de risico’s die kinderen – en vooral meisjes – lopen als de scholen dicht zijn en het leven zich vooral binnenshuis afspeelt. Dit doen we onder andere door: voorlichting te geven via radio en social media, het opzetten van hulplijnen, jongeren, maar ook ouders te trainen om hun omgeving bewust te maken van de risico’s en ze te leren waar ze terecht kunnen voor hulp en door het bieden van financiële hulp. Uit onderzoek is gebleken dat meer stress in families het risico op huiselijk geweld kan verhogen. Wanneer een ouder ziek wordt of zelfs overlijdt, valt (een groot deel van) het inkomen van de familie weg. Een onzekere toekomst kan leiden tot bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, kinderarbeid, maar ook het aantal kindhuwelijken neemt toe. Je dochter uithuwelijken betekent tenslotte dat je als ouder een mond minder te voeden hebt. Tijdens de ebolacrisis in West-Afrika in 2014 zagen we ook dat door verlies aan inkomsten en verminderde toegang tot anticonceptie en voorlichting het aantal tienerzwangerschappen en kindhuwelijken toenam.

Corona covid-19 KeniaDeze crisis heeft grote invloed op de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Scholen zijn gesloten en niet iedereen heeft even goede toegang tot internet. Plan verzorgt daarom pakketten voor thuisonderwijs, zendt in samenwerking met lokale ministeries van Onderwijs lessen uit via radio en tv en legt waar mogelijk huisbezoeken af. Naast het bieden van directe toegang is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van onderwijs. Vooral meisjes lopen nu het risico om door huishoudelijke taken zoals de zorg voor zieken leerachterstanden op te lopen.

Corona covid-19 Indonesië

Een aantal landen waar we helpen

Onze kantoren zetten zich over de hele wereld in tegen verspreiding van corona en de gevolgen van het virus.

Zambia

 • Zorgen voor handenwaspunten, wateropslag en zeep in gezondheidscentra, communitycentra en lokale markten.
 • Kinderen, vrouwen en mannen bewust maken van het gevaar op seksueel en gendergerelateerd geweld door middel van posters en flyers.
 • Het aanbieden van dignity kits. Dit zijn pakketten met onder andere ondergoed, herbruikbaar maandverband, emmers en zeep.
 • Het produceren en uitdelen van onderwijsmateriaal voor thuisonderwijs.

Jordanië

 • Het (samen met vrijwilligers) verspreiden van handwerkpakketten met daarin de materialen voor het zelf maken van mondkapjes in vluchtelingenkamp Azraq.
 • Ondersteuning bieden aan leerkrachten en ouders van leerlingen van de kleuterschool. Via digitaal leermateriaal hebben de kinderen toegang tot onderwijs nu de leercentra tijdelijk gesloten zijn.
 • Door sessies in kleine groepen ouders informeren over hoe ze hun kinderen kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld kindhuwelijken en (seksuele) uitbuiting.

Bangladesh

 • In vluchtelingenkamp Cox’s Bazar in Bangladesh hebben 1.000 personeelsleden, leraren en vrijwilligers een training gekregen op het gebied van hygiëne. Zij worden ingezet om het bewustzijn rond hygiëne en gezondheid in hun eigen community te vergroten.
 • Zorgen voor water-, hygiëne- en sanitaire voorzieningen in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.
 • Het bieden van cash transfers (contant geld om te voorzien in eerste levensbehoeften) aan gezinnen wiens inkomen door de crisis is weg gevallen.
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.