Zo strijdt Plan International tegen corona

Plan International helpt zo veel mogelijk kinderen en hun families om deze coronacrisis gezond en veilig door te komen, zowel in de community’s als in de vluchtelingenkampen waar we werken. We zijn erg bezorgd over de verwoestende gevolgen van het virus in gebieden waar veel armoede heerst en waar geen sociaal vangnet is om verlies van werk en inkomsten door lockdowns op te vangen. Vooral de impact op meisjes en vrouwen is zorgwekkend, omdat voor hen de gevolgen het grootst zijn en dit uiteindelijk zal leiden tot nog meer ongelijkheid.

We maken ons met name zorgen om de volgende problemen:

 • Wereldwijd kunnen meer dan 850 miljoen kinderen en jongeren – ongeveer de helft van de wereldbevolking – een tijd lang niet naar school. Een deel daarvan zal nooit terugkeren naar school.
 • Door nationale lockdowns, maatregelen om sociale contacten te beperken en door ziekte verliezen veel mensen hun inkomen. Vooral de gevolgen voor de allerarmsten zullen groot zijn.
 • Meisjes en vrouwen worden extra hard getroffen door het virus. Zij hebben te maken met:

– meer huiselijk en seksueel geweld, kindhuwelijken en tienerzwangerschappen;
– een verhoogde werkdruk en verhoogde blootstelling aan het virus vanwege hun verzorgende rol in huishoudens en oververtegenwoordiging in de gezondheidszorg;
– weinig zeggenschap in het gezin waardoor hun toegang tot gezondheidszorg wordt beperkt.

 • In veel community’s waar we werken hebben veel mensen nauwelijks zeep of zelfs geen stromend water. Ook ontbreekt er een goede medische infrastructuur en zijn er geen IC’s.

Corona covid-19

Zo strijdt Plan International tegen corona

In bijna alle landen waar we werken heeft de overheid maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op ons werk. Van bijvoorbeeld een verbod op bijeenkomsten tot het sluiten van kantoren. We hebben onze activiteiten hier op aangepast en blijven dit aan de hand van de veranderende maatregelen doen.

We beoordelen steeds hoe we ons werk het beste kunnen blijven doen en hoe we de kinderen die het hard nodig hebben kunnen ondersteunen. Ook al verandert een deel van onze programma’s, onze missie blijft hetzelfde: bijdragen aan een wereld waarin alle kinderen en jongeren zich volledig kunnen ontwikkelen en waarin meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen hebben!

 

 

Gevolgen van de lockdowns nu en op de lange termijn

We bestrijden het coronavirus door de installatie van watertappunten, door zeep en antibacteriële gel uit te delen en voorlichting te geven over het voorkomen van coronabesmettingen. Maar we richten ons ook op de gevolgen van de lockdowns en de coronacrisis op de langere termijn.
We informeren gemeenschappen, ouders, leraren en leiders over de risico’s die kinderen – en vooral meisjes – lopen als de scholen dicht zijn en het leven zich grotendeels binnenshuis afspeelt. Dit doen we onder andere door voorlichting te geven via radio en social media, het opzetten van hulplijnen, jongeren, maar ook ouders te trainen om hun omgeving bewust te maken van de risico’s en ze te leren waar ze terecht kunnen voor hulp en door het bieden van financiële hulp.

Corona covid-19 Indonesië

Invloed op onderwijs

Deze crisis heeft grote invloed op de mogelijkheid om onderwijs te volgen. Scholen zijn in veel landen gesloten en niet iedereen heeft even goede toegang tot internet. Plan verzorgt daarom pakketten voor thuisonderwijs, zendt in samenwerking met lokale ministeries van onderwijs lessen uit via radio en tv en legt waar mogelijk huisbezoeken af. Daarnaast is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van onderwijs. Vooral meisjes lopen nu het risico om door huishoudelijke taken zoals de zorg voor zieken leerachterstanden op te lopen.

Meer kindhuwelijken en tienerzwangerschappen

Uit onderzoek blijkt dat meer stress in families het risico op huiselijk geweld kan verhogen. Wanneer een ouder ziek wordt of zelfs overlijdt, valt (een groot deel van) het inkomen van de familie weg. Een onzekere toekomst kan leiden tot bijvoorbeeld seksuele uitbuiting, kinderarbeid, maar ook het aantal kindhuwelijken neemt toe. Je dochter uithuwelijken betekent tenslotte dat je als ouder een mond minder te voeden hebt.
Het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) schat dat in de komende tien jaar dertien miljoen meisjes meer dan anders zullen worden uitgehuwelijkt voor hun achttiende jaar en dat twee miljoen meer meisjes besneden zullen worden. In landen waar meisjesbesnijdenis voorkomt, hangt dit vaak samen met een kindhuwelijk, omdat men denkt dat een meisje dan klaar is om te trouwen. Ook tienerzwangerschappen nemen toe als gevolg van lockdowns. Niet alleen door het toegenomen aantal kindhuwelijken, maar ook doordat de toegang tot anticonceptie en seksuele voorlichting verslechtert.

Voorbeelden van wat Plan tot nu toe heeft gedaan

Onze kantoren zetten zich over de hele wereld in tegen verspreiding van corona en de gevolgen van het virus en zullen dat de komende tijd blijven doen. Hier lees je een aantal voorbeelden van hoe we dat doen.

Zambia

 • Het bieden van cash transfers en steun aan jonge vrouwen, die daarmee in voedsel konden voorzien, maar ook producten en diensten voor seksuele en reproductieve gezondheid. Kinderen, vrouwen en mannen bewust maken van het gevaar op seksueel en gendergerelateerd geweld door middel van posters en flyers.
 • Het aanbieden van dignity kits. Dit zijn pakketten met onder andere ondergoed, herbruikbaar maandverband, emmers en zeep.
  Het produceren en uitdelen van onderwijsmateriaal voor thuisonderwijs.
 • Het produceren en uitdelen van onderwijsmateriaal voor thuisonderwijs.

Jordanië

 • Het (samen met vrijwilligers) verspreiden van handwerkpakketten met daarin de materialen voor het zelf maken van mondkapjes in vluchtelingenkamp Azraq.
 • Ondersteuning bieden aan leerkrachten en ouders van leerlingen van de kleuterschool. Via digitaal leermateriaal hebben de kinderen toegang tot onderwijs als de leercentra tijdelijk gesloten zijn.
 • Door sessies in kleine groepen ouders informeren over hoe ze hun kinderen kunnen beschermen tegen bijvoorbeeld kindhuwelijken en (seksuele) uitbuiting.

Bangladesh

 • Meer dan 9900 inwoners van vluchtelingenkamp Cox’s Bazar deden mee aan voorlichtingssessies over het coronavirus
 • Zorgen voor water-, hygiëne- en sanitaire voorzieningen in het vluchtelingenkamp Cox’s Bazar.
 • Het bieden van cash transfers (contant geld om te voorzien in eerste levensbehoeften) aan gezinnen wiens inkomen door de crisis is weg gevallen.
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.