Gendergelijkheid is essentieel in de strijd tegen het coronavirus

  • 13 april 2020

De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd ingrijpende gevolgen. De impact op meisjes en vrouwen is extra zorgwekkend want het leidt tot een grotere genderongelijkheid. Daarom is het ontzettend belangrijk dat de behoeften en de bescherming van meisjes en vrouwen prioriteit krijgen in de strijd tegen het coronavirus.

Meisjes en vrouwen worden extra hard geraakt door de coronacrisis. Zo kunnen quarantainemaatregelen leiden tot een verhoogd risico op huiselijk geweld. In deze situatie kunnen meisjes en vrouwen nu minder goed een beroep doen op externe hulp of sociale netwerken. Meisjes en vrouwen worstelen om voor zichzelf en hun gezinnen te zorgen. De economische gevolgen van de coronacrisis, zoals het verlies van banen, leiden tot een toename in seksueel geweld, mensenhandel, kindhuwelijken en kinderarbeid.

Situatie van meisjes en vrouwen verslechtert

De situatie van meisjes en vrouwen op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten verslechtert, doordat ze minder toegang hebben tot bijvoorbeeld anticonceptie, een veilige abortus en hiv-medicatie. Daarnaast zijn vrouwen oververtegenwoordigd in vitale beroepen en lopen zij een groter risico op besmetting.

In landen met slechte sanitaire voorzieningen hebben meisjes en vrouwen ook een grotere kans op besmetting, omdat zij vaak verantwoordelijk zijn voor huishoudelijke taken zoals het halen van water. Hiervoor moeten ze naar drukbezochte plekken, waar het virus makkelijk overgedragen kan worden.

Ellena (13) leert hoe ze haar handen moet wassen.

743 miljoen meisjes niet naar school

Nu de scholen in 185 landen gesloten zijn vanwege het coronavirus is de kans groot dat het aantal voortijdige schoolverlaters zal toenemen. Vooral het effect hiervan op tienermeisjes zal groot zijn. Van het totaal aantal kinderen en jongeren dat wereldwijd onderwijs volgt, schat UNESCO dat meer dan 89 procent momenteel niet naar school gaat. Dit komt neer op 1,54 miljard kinderen en jongeren, waaronder bijna 743 miljoen meisjes. Meer dan 111 miljoen van deze meisjes leven in een land waar de toegang tot onderwijs al een strijd op zich is.

Lees ook: 3 ingrijpende effecten van het coronavirus op kinderen

Kwetsbaar voor fysiek en seksueel misbruik

Uit onderzoek blijkt dat de sluiting van scholen de kwetsbaarheid van meisjes voor fysiek en seksueel misbruik door zowel hun leeftijdsgenoten als oudere mannen vergroot. Dit komt doordat meisjes dan vaak alleen thuis zijn zonder toezicht. Tijdens de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014 kwam kinderprostitutie op grote schaal voor als kwetsbare meisjes en hun families moeite hadden om rond te komen.

Stijging aantal tienerzwangerschappen

Daarnaast huwelijkten veel families hun dochters uit omdat de kostwinners van de familie overleden waren aan ebola. In Sierra Leone nam het aantal tienerzwangerschappen in sommige community’s tijdens de ebolacrisis met wel 65 procent toe. De meeste meisjes gaven toen aan dat dit een direct gevolg was van het feit dat ze zich niet meer in de beschermende omgeving van school bevonden. Veel van deze meisjes zijn nooit teruggekeerd naar school.

Hoewel veel meisjes hun opleiding hopelijk zullen voortzetten zodra de scholen weer opengaan, zullen anderen nooit meer naar school gaan als hier geen extra hulp voor komt. Daarom is het belangrijk om ook tijdens de coronacrisis aandacht te blijven besteden aan de toekomst van meisjes en jonge vrouwen.

Angel (13) met de hygiënekit die ze van Plan International heeft gekregen.

Ervaring met ebola-uitbraak

In de aanpak van het coronavirus maken we gebruik van onze ervaringen tijdens de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Plan International zet zich speciaal in om de meest kwetsbare meisjes en vrouwen te beschermen en te ondersteunen. Hierbij werken we nauw samen met community’s, nationale overheden en partners om de verspreiding van het coronavirus en de gevolgen daarvan voor meisjes en vrouwen aan te pakken.

Lees ook: Plan International en het coronavirus

Genderspecifieke aanpak

Dit doen we door er bij nationale overheden voor te pleiten dat de behoeften van meisjes en vrouwen tijdens de coronacrisis worden meegenomen in de corona-aanpak. We verspreiden in community’s informatie via de radio, posters, brochures en megafoons op auto’s. Daarnaast bieden we middelen voor goede hygiëne, zoals hygiënekits.

Bovendien zorgen we ervoor dat de toegang tot essentiële seksuele en reproductieve diensten voor meisjes en vrouwen in stand wordt gehouden, net zoals de gezondheidsdiensten voor moeders, pasgeborenen en kinderen.

Daarnaast werken we samen met leerkrachten, ouders, zorgverleners en projectpartners om ervoor te zorgen dat kwetsbare meisjes tijdens deze crisis de steun krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door scholen in te zetten als ruimte om hen een veilige haven te bieden.

Help meisjes en vrouwen te beschermen tegen het coronavirus

Red levens

doneer nu!
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.