Plan International en het coronavirus

  • 3 april 2020

Plan International maakt zich grote zorgen over de verdere verspreiding van het coronavirus. Hier in Nederland heeft het virus een enorme impact op iedereens leven. Het virus raakt mensen die er ziek van worden direct, maar ook indirect zijn de gevolgen groot. Veel mensen maken zich zorgen over hun gezondheid en inkomen en juist de mensen die kwetsbaar zijn kunnen we nu even geen knuffel geven. Het coronavirus veroorzaakt niet alleen hier een crisis, maar ook in de landen waar Plan werkzaam is. In de landen waar Plan werkt kan het virus verwoestende gevolgen hebben voor de bevolking, onder meer door het ontbreken van een goede medische infrastructuur en slechte hygiëne. Bovendien weten we dat vrouwen en kinderen in tijden van crises en rampspoed extra kwetsbaar zijn.

Kinderen minder vatbaar voor virus maar kwetsbaar voor gevolgen

Hoewel kinderen minder vatbaar voor het virus lijken te zijn, heeft het enorme impact op hun levens. Ouders kunnen ziek worden of door maatregelen hun inkomen verliezen, waardoor armoede toeneemt en de verantwoordelijkheid voor het inkomen bij kinderen kan komen te liggen.
Bij eerdere rampen zoals de ebola-uitbraak zagen we bovendien dat het aantal kindhuwelijken en tienerzwangerschappen toenam. Ouders kiezen er tijdens rampen vaker voor om hun dochter uit te huwelijken zodat ze een mond minder hoeven te voeden. Ook weten we dat vrouwen vaker voor (zieke) kinderen en ouderen zorgen.

Schoon water en goede hygiëne cruciaal

Plan richt zich, in de landen waar het kan, op Water, Sanitatie & Hygiene (WASH) en, omdat we in de meeste landen al tientallen jaren lokaal aanwezig zijn, maken we daarbij gebruik van de bestaande structuren in de community’s. Dat houdt in dat belangrijke influencers zoals voorzitters van jongerengroepen, traditionele leiders of leiders van een vrouwengroep waar we al mee samenwerken zich gaan inzetten om de juiste informatie te verspreiden. Op deze manier bereik je zoveel mogelijk mensen in de community, die voor informatie bij iemand terecht kunnen die ze kennen en vertrouwen. Veilig water, sanitatie en hygiëne zijn essentieel tijdens alle uitbraken van besmettelijke ziekten, ook bij de uitbraak van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het van groot belang dat mensen thuis, op school, op de markt en in de gezondheidszorg de juiste maatregelen voor goede hygiëne nemen, zoals het goed wassen van handen en fysieke afstand houden.

Dit doet Plan International

We informeren kinderen en hun families over de beste manier om besmetting te voorkomen door middel van informatiecampagnes over handen wassen en hygiëne. In veel landen moet zoveel mogelijk afstand worden gehouden en zijn grote bijeenkomsten verboden. We verspreiden daarom in de community’s informatie via de radio, posters, brochures en megafoons op auto’s. Daarnaast bieden we middelen voor goede hygiëne. In Kameroen bijvoorbeeld zorgt Plan International voor draagbare wastafels en voor hygiënepakketten. In landen waar we door een lock down niet meer de community’s in kunnen, verspreiden we zoveel mogelijk informatie via social media, zoals in de Filipijnen. Ook worden op het moment in verschillende landen (waaronder Egypte en Uganda) onderwijspakketten samengesteld voor kinderen die niet meer naar school kunnen. Om de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden, zoeken we de samenwerking met andere humanitaire organisaties en lokale overheden, zoals we dat ook deden bij eerdere medische noodsituaties zoals de ebola-uitbraak in West-Afrika in 2014. Bij alle activiteiten volgt Plan de richtlijnen voor de volksgezondheid zoals de betreffende nationale regeringen en gezondheidsautoriteiten die hanteren. In bijna alle landen waar we werken heeft de overheid inmiddels maatregelen genomen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben effect op ons werk. De effecten variëren van het beperken van grote bijeenkomsten tot het sluiten van kantoren, afhankelijk van de richtlijnen die nationale regeringen hanteren.

Plan-medewerkers van het kantoor in Amsterdam werken zoveel mogelijk vanuit huis. Uiteraard zijn we bereikbaar via de telefoon, mail en social media. Op https://www.planinternational.nl/contact ziet u hoe u ons kunt bereiken. Wij vragen begrip voor het feit dat een reactie misschien wat langer duurt dan u van ons gewend bent. We houden u via onze kanalen op de hoogte van ontwikkelingen.

Geef families en kinderen een hygiënekit

Red levens

Doneer nu
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.