Netwerkbijeenkomst ‘Investing in girls: a good business!’- 2015

Gezamenlijk doel

Op 26 november 2015 organiseerde Plan Nederland de tweede netwerkbijeenkomst ‘Investing in Girls: a good business!’. Want dat is wat we willen en wat dit netwerk zich ten doel heeft gesteld: meer en beter werk voor meisjes en jonge vrouwen (16-24 jaar) in ontwikkelingslanden. Op 9 oktober 2014 ondertekende 8 corporate partners de ARENA Declaration om deze commitment met Plan aan te gaan.

Plan Nederland wil graag benadrukken waarom het zo belangrijk is om jonge vrouwen aan het werk te helpen. Wereldwijd neemt 48% van de vrouwen niet deel aan de arbeidsmarkt. Vooral jongeren, en weer specifiek jonge vrouwen, hebben moeite met het vinden van een baan: de jeugdwerkloosheid en jongeren out-of-school in ontwikkelingslanden is exponentieel: het wordt geschat op 290 miljoen waarvan 2/3 vrouw is. Een opleiding en een baan zijn zo ontzettend belangrijk omdat jonge vrouwen die deze kans krijgen niet alleen zichzelf uit de armoede werken maar hun hele omgeving daarin meenemen.

Met onze Youth Economic Empowerment programma’s helpen we daarom aan gerichte beroepsopleidingen die uitmonden in een ‘decent job’ of het zelfstandig ondernemerschap. De doelstelling die wij voor ogen hebben en samen met corporate partners willen realiseren: 100.000 jongeren, voornamelijk jonge vrouwen, aan het werk in 2020!

Netwerkbijeenkomst Investing in girls: a good business!

Het programma zat vol interessante sprekers: corporate partners Accenture en AkzoNobel , keynotes van KPMG en IKEA en een paneldiscussie met de ASN Bank, Basic Water Needs, Team Relocations en TUI Benelux. Na afloop was er een netwerkborrel waar nog druk werd nagepraat en ideeën werden uitgewisseld. Sommige al in uitvoering, andere in de nabije toekomst.

Download hier het verslag van de netwerkbijeenkomst (Nederlands)

Youth Economic Empowerment – YEE

De jeugdwerkloosheid in ontwikkelingslanden groeit exponentieel. Naar verwachting zijn er in 2016 maar liefst 95 miljoen werkloze jongeren en daarom heeft Plan een aanpak ontwikkeld om de werkloosheid onder achtergestelde jongeren aan te pakken.
Plan traint en begeleidt deze jongeren, vooral jonge vrouwen, naar een baan bij een lokale werkgever. De jongeren krijgen een beroepsopleiding van drie maanden voor banen in Marketing, Sales, Customer Relations, Hospitality en Retail. De training bestaat uit de combinatie van technica en soft skills waarbij ze leren hoe ze moeten zichzelf moeten presenteren, solliciteren en werken in teamverband. Ook computervaardigheden en Engels komen aan bod. Tevens leren ze alles over geldzaken en hun rechten. De jongeren lopen stage bij lokale bedrijven en worden na hun stage begeleid naar een vaste baan. Daarna worden ze nog een half jaar begeleidt en ontmoeten jongeren elkaar via alumni groepen. Het lokale bedrijfsleven is direct betrokken bij het programma zodat de opleidingen goed aansluiten bij de behoefte van de lokale markt. Die combinatie maakt deze programma’s succesvol.

Commitments ARENA Declaration

Op 9 oktober 2014 hebben 8 internationale bedrijven de ARENA Declaration ondertekend en zij gaan zich 3 jaar inzetten voor meer en beter werk voor meisjes en jonge vrouwen (16-24 jaar) in ontwikkelingslanden. Hoe gaan ze dat doen?

Download hier de commitments van de ARENA Declaration (NL)

Bedrijvennetwerk Plan Nederland

Het primaire doel van het netwerk is het creëren van werkgelegenheid voor jonge vrouwen in ontwikkelingslanden in samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven en met steun van de Nederlandse overheid. Tevens is het netwerk opgericht om kennis en best practices te delen, krachten te bundelen en bewustwording te creëren over de economische achterstand van vrouwen in ontwikkelingslanden en de mogelijkheden om hun positie te verbeteren.

Meerwaarde

Los van de kennisdeling en krachtenbundeling op het gebied van economische zekerheid, biedt het bedrijvennetwerk meerwaarde door netwerkmogelijkheden. Plan Nederland heeft toegang tot een wereldwijd netwerk van 72 Plan kantoren en 51 ontwikkelingslanden, lokale en internationale netwerken, NGO’s en overheden. Plan is ook lid van UN Global Compact en partner van S4YE (Solutions for Youth Employment), een mondiaal netwerk van de Wereldbank, Accenture en internationale NGO’s.

Partnerschap

Bedrijven en geïnteresseerde organisaties kunnen zich aansluiten bij het netwerk. Een individueel partnerschap met Plan Nederland behoort ook tot de mogelijkheden. Momenteel heeft Plan 12 partners en streeft naar 30 partnerschappen met internationale bedrijven in 2020. Plan bouwt graag aan duurzame relaties met haar partners. Zo heeft Plan Nederland al ruim 20 jaar een partnerschap met AkzoNobel.

Voor meer informatie of een persoonlijk gesprek kunt u contact opnemen met
Davina Verkuyl-Feeléus, Corporate Partnerships Officer, via +31 (0) 20 549 55 32 of een mail sturen naar Davina.Verkuyl-Feeleus@plannederland.nl.

English version

Links & Downloads

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.