Oorzaken & gevolgen van jongerenwerkloosheid

In ontwikkelingslanden is het gebrek aan kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt een groeiend probleem. Lees hier wat de oorzaken en gevolgen zijn van deze jongerenwerkloosheid.

Oorzaken

 • Gebrek aan opleiding.
  Veel jongeren zijn ongeschoold en hebben daardoor problemen met het vinden van werk.
 • Discriminatie van meisjes.
  Meisjes krijgen vaak niet de kans om hun schoolopleiding af te maken. Dit heeft grote invloed op hun kans op het vinden van fatsoenlijk werk. Veel adolescente meisjes gaan helemaal niet naar school en hebben ook geen baan. Van hen wordt verwacht dat ze meehelpen in het huishouden.
 • Opleidingen sluiten vaak niet aan bij de vraag op de arbeidsmarkt.
  Er is een mismatch tussen de vaardigheden van de jongeren en de vaardigheden die op de arbeidsmarkt worden gevraagd.
 • Gebrek aan goede informatie.
  Jongeren weten vaak niet hoe en waar ze informatie kunnen krijgen over het vinden van werk en de juiste opleidingen die hun kans op werk groter maken.
 • Gebrek aan financiën.
  Jongeren hebben geen toegang tot financiële diensten waardoor ze geen (starters)lening kunnen afsluiten om een bedrijf te beginnen.
 • Migratie naar de stad.
  Er is een gebrek aan juiste (overheids)investeringen in landelijke gebieden. Hierdoor is er buiten de stad minder toegang tot de markt en zijn er weinig banen voor jongeren. Veel jongeren uit de landelijke gebieden trekken onvoorbereid naar de stad om daar werk te vinden. Daar aangekomen, vervliegen hun dromen van een beter leven als ze ontdekken dat hun verwachtingen niet kunnen worden waargemaakt.
 • De overheid.
  De investeringen van de overheid sluiten (soms) niet aan bij de behoeften van de bevolking.

Oorzaken gevolgen jongeren en werkGevolgen

 • Veel te weinig banen voor jongeren de komende jaren, met alle gevolgen van dien voor de economische stabiliteit en de veiligheid van ontwikkelingslanden.
 • Meisjes en jonge vrouwen blijven economisch afhankelijk en kwetsbaar voor uitbuiting en schadelijke tradities als kindhuwelijken. Zonder mogelijkheden om zich te ontwikkelen en in hun eigen onderhoud te voorzien, blijven ze gevangen in een traditioneel en vaak onderdrukkend rollenpatroon, dat ze doorgeven aan een volgende generatie. De vicieuze cirkel van armoede blijft bestaan.
 • Jongeren worden uitgebuit. Ze hebben noodgedwongen een gevaarlijke of mensonterende baan en werken vaak hard voor een heel laag loon. Ze verdienen te weinig om in hun levensonderhoud te voorzien en vinden geen weg uit de armoede.
 • Door gebrek aan toekomstperspectief verliezen veel jongeren de hoop op een beter leven en belanden in de drugshandel, de prostitutie, in jeugdbendes of andere vormen van criminaliteit. Meer werkeloosheid in grote steden, betekent ook meer onveiligheid.

Terug naar dossier 'Jongeren en werk'

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.