Inkomen en voedselzekerheid

In de strijd tegen ondervoeding en voedseltekort steunt Plan families met betere productietechnieken, betere gewassen, erosiebestrijding en voedingsvoorlichting. Om een beter inkomen mogelijk te maken, organiseert Plan voor jongeren beroepsopleidingen met baangarantie.

Voldoende inkomsten om te voorzien in de dagelijkse levensbehoeften is een voorwaarde voor ontwikkeling. Plan helpt mensen die onder de armoedegrens leven daarom om hun inkomen te verbeteren. Vrouwen en jongeren krijgen daarbij extra aandacht, omdat zij vaak veel minder kansen krijgen en veel minder verdienen. Plan zet zich ervoor in hun inkomen en zelfredzaamheid te verbeteren en daarmee ook hun levensomstandigheden en die van hun kinderen.

Dit doet Plan

Plan werkt aan inkomensverbetering van met name vrouwen door de toegang tot microfinanciering te verbeteren via spaar- en leengroepen of te bemiddelen bij lokale banken. Op basis van een marktanalyse organiseert Plan bovendien trainingen voor vrouwen en jongeren in onder meer business skills, financiën en life skills. Jongeren en vrouwen kunnen daardoor een eigen bedrijfje opzetten.

Plan zet zich ook in voor het ontwikkkelen van beroepsopleidingen voor jongeren die goed aansluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt en begeleidt jongeren via en training en een stage naar een baan met goede arbeidsomstandigheden.

Plan lobbyt bovendien voor meer aandacht voor jongeren en vrouwen in het (lokale) economische beleid.

In rurale gebieden, waar landbouw de belangrijkste bron van inkomsten is, introduceert Plan gewassen met een hogere marktwaarde en stimuleert de marktwerking, in samenwerking met de lokale overheid. Daardoor krijgen boeren en boerinnen een hogere marktprijs voor hun producten.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.