Jaarverslag 2020 – 2021

Please find an English version of the annual report below

We blikken terug op een jaar dat nog steeds overschaduwd werd door de coronapandemie. Een crisis met ingrijpende gevolgen, met name in de landen waar wij werken.

Om coronabesmettingen te voorkomen hebben we met onder meer het WASH First-programma beschermingsmiddelen en hygiënepakketten uitgedeeld, handwasfaciliteiten opgezet en voorlichting over goede hygiënemaatregelen gegeven. Plan International richt zich vooral op de langeretermijngevolgen van de coronacrisis en de lockdowns. Want voor miljoenen kinderen, vooral meisjes, in lage- en middeninkomenslanden betekent deze crisis schooluitval en een toename van misbruik en armoede.

Plan International zet alles op alles om juist hen tijdens deze crisis te blijven bereiken en ervoor te zorgen dat de veelbelovende resultaten die we geboekt hebben in onze strijd tegen kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en meisjesbesnijdenissen niet tenietgedaan worden.

De coronapandemie leidt behalve tot veel leed ook tot ongekende complexe werkomstandigheden. “Daar komen in landen in de Sahel-regio en in Ethiopië en Mozambique nog heftige binnenlandse conflicten bij”, zegt Garance Reus, directeur van Plan International. “In het besef van het grote voorrecht dat ik heb om te leven in een veilig land waar vaccinaties ruim voorhanden zijn, maak ik een diepe buiging voor alle mensen waar wij mee en voor werken die zich in een andere situatie bevinden en pleit ik opnieuw voor een eerlijke verdeling van vaccins wereldwijd.”

Jaarverslag 2020-2021 Plan International

Indrukwekkende online bijeenkomsten

Het afgelopen jaar hebben we drie allianties mogen opstarten: She Leads, Break Free! en Leaders of Peace. We werken in deze allianties samen met verschillende partnerorganisaties en met het ministerie van Buitenlandse Zaken als strategisch partner. In twaalf landen bouwen we samen met meisjes en jonge vrouwen aan een wereld waarin zij gelijke rechten hebben en hun stem kunnen laten horen. De gedrevenheid en kennis spatte ervan af in de eerste online bijeenkomsten.

Een ander hoogtepunt was de vijftienjarige Stecia uit Uganda die als jongerenactiviste namens de Girls Advocacy Alliance online in gesprek mocht met de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, António Guterres. Zij legde hem uit wat er nodig is in haar dorpsgemeenschap, waar veel meisjes kampen met armoede, tienerzwangerschappen en schooluitval als gevolg van corona.

Lees in ons jaarverslag 2020-2021 hoe we, mede dankzij de steun van onze donateurs en partners, 678.973 jongeren (52 procent meisjes en 48 procent jongens) hebben bereikt met onze programma’s. Dat is ongeveer negen procent meer dan in het jaar ervoor. De meeste meisjes en jongens hebben we bereikt met onze water-, sanitatie- en hygiëne- (WASH)-programma’s door extra COVID-19-interventies en met het Yes I Do-programma tegen kindhuwelijken en tienerzwangerschappen. Hierbij kon een groot aantal door corona uitgestelde activiteiten gelukkig alsnog plaatsvinden.

Jaarrekening

Het Nederlandse Plan International-kantoor heeft dit jaar € 59.505.000 aan inkomsten ontvangen en heeft € 58.229.000 uitgegeven, waarvan we € 52.933.000 besteed hebben aan onze doelstelling. Benieuwd naar onze inkomsten, uitgaven en begrotingen voor de toekomst? Bekijk dan onze jaarrekening die opgenomen is in ons jaarverslag.

Please find an English version of the annual report here. You can find the financial statements (in Dutch) included in the Dutch annual report.

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.