Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, zoals het Verdrag officieel heet, werd op 20 november 1989 aangenomen door de Verenigde Naties. Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen. Een onafhankelijk VN-kinderrechtencomité houdt toezicht op de naleving van het Verdrag en onderzoekt de kinderrechtensituatie in de landen die het Verdrag hebben ondertekend.

Lees hoe Plan International wereldwijd opkomt voor betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Rechten voor alle kinderen

Het Verdrag voor de Rechten van het Kind geldt voor alle kinderen ongeacht ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale, etnische of maatschappelijke afkomst, welstand, handicap, geboorte of andere omstandigheid van het kind of van haar of zijn ouder of wettige voogd. Het Verdrag bevat 54 gedetailleerde artikelen. Centraal hierin staan het recht op (over)leven, bescherming, participatie en voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en verzorging. Een aantal artikelen richt zich specifiek op de rechten van kinderen in een extreem moeilijke situatie, zoals kinderen die in aanraking komen met justitie.

De betekenis van het Kinderrechtenverdrag

Ondanks dat bijna alle landen ter wereld het Verdrag ondertekenden, worden de rechten van kinderen nog steeds dagelijks geschonden. Maar we zien gelukkig ook verbetering. Sinds de ondertekening staan kinderrechten wereldwijd op de agenda. Het Verdrag heeft impact op het realiseren van betere voorzieningen voor kinderen. Staten kunnen immers worden aangesproken op kinderrechtenschendingen in hun land. En organisaties zoals Plan International kunnen regeringen aanspreken en ontlenen recht van actie aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Recht op een toekomst

Ook heeft het Verdrag gezorgd voor een omslag in denken over het werk van Plan International en andere ontwikkelingsorganisaties. Werken aan een betere wereld voor kinderen die het moeilijk hebben, is geen kwestie van liefdadigheid. Kinderen hebben recht op alle steun die ze nodig hebben om een toekomst op te bouwen!

Lees hoe Plan International met kinderrechtenactivist Diane (19) uit de Filipijnen strijdt tegen seksuele uitbuiting van kinderen in de buurt.

Kinderrechten in Nederland

Nederland ondertekende Het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op 8 maart 1995. Elk jaar bekijkt Kidsrights Index hoe goed landen zich inzetten voor kinderrechten. In samenwerking met de Erasmus Universiteit wordt er jaarlijks een ranglijst gemaakt van de prestaties van landen. Er wordt gekeken naar hoeveel tijd en moeite landen investeren in het verbeteren van de rechten van het kind.

Nederland stond in 2015 nog op de tweede plek, maar is in twee jaar tijd gedaald naar plek vijftien. Dit komt onder andere doordat kinderen minder toegang hebben tot jeugdzorg en doordat de kwaliteit van jeugdzorg niet overal goed is. Ook is het aantal kinderen dat in armoede leeft toegenomen. Doordat ons land weinig actie heeft ondernomen, staat Nederland nu onder landen als Tunesië en Thailand. Dit zijn landen waar de levensomstandigheden van kinderen misschien minder zijn, maar waar wel veel wordt gedaan om dat te verbeteren.

Geef kinderen de kansen die ze verdienen

Elk kind heeft recht op een toekomst

Ja, ik wil kinderen een kans geven!
 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.