Kinderrechten

Alle kinderen hebben rechten. Denk aan het recht op onderwijs, gezondheid, vrijheid van geloof en meningsuiting en het recht op bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Deze kinderrechten gelden voor alle personen onder de achttien en staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties.

Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind

Op 20 november 1989 werd het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aangenomen door de Verenigde Naties. Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Centraal hierin staan het recht op (over)leven, bescherming, participatie en voorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg en verzorging.

Kinderrechten worden wereldwijd nog steeds geschonden

Ondanks dat bijna alle landen ter wereld het verdrag ondertekenden, worden de rechten van kinderen nog steeds dagelijks geschonden. Bijvoorbeeld omdat zij misbruikt of uitgebuit worden, niet naar school gaan of omdat ze geen toegang hebben tot goede gezondheidszorg.

Gelukkig zien we ook verbetering. Sinds de ondertekening staan kinderrechten wereldwijd op de agenda. Het Verdrag heeft impact op het realiseren van betere voorzieningen voor kinderen. Staten kunnen immers worden aangesproken op kinderrechtenschendingen in hun land. En organisaties zoals Plan International kunnen regeringen aanspreken en ontlenen recht van actie aan het Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Kinderrechten

Zo komt Plan International op voor de rechten van kinderen

Kinderen en jongeren staan aan de basis van wat Plan International doet. We komen wereldwijd op voor hun rechten en voor een betere naleving van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Dat doen we met speciale aandacht voor meisjes en jonge vrouwen. We doen dit door de achtergestelde positie van meisjes en jonge vrouwen op te heffen zodat zij dezelfde kansen en rechten hebben als jongens. Vaak ligt aan de schending van kinderrechten armoede of ongelijkheid ten grondslag. Plan International pakt de oorzaken van armoede en ongelijkheid daarom bij de basis aan, op meerdere terreinen tegelijkertijd. Daarbij luisteren we naar kinderen. Zij weten namelijk heel goed wat ze nodig hebben voor hun ontwikkeling.

Onze werkgebieden

Participatie van kinderen, ecologische duurzaamheid en gelijkheid tussen jongens en meisjes zijn in alle programma’s geïntegreerd. Daarbij betrekken we niet alleen vrouwen en meisjes, maar ook mannen en jongens.

De programma’s van Plan International zijn toegespitst op de onderstaande werkgebieden:

  • Bescherming tegen geweld
  • Onderwijs
  • Inkomen en voedselzekerheid
  • Water, sanitatie en hygiëne (WASH)
  • Noodhulp

Geef kinderen de kansen die ze verdienen

Kom op voor kinderrechten!

Sponsor een kind
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.