Zo heeft Plan slachtoffers hongersnood geholpen met Giro555-geld

 • 17 mei 2018

Een jaar na de Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ hebben meer dan twee miljoen mensen in Zuid-Sudan, Noordoost-Nigeria, Somalië, Jemen en de omringende landen hulp ontvangen met dank aan Giro555-geld. Tijdens de actie werd in totaal 34,7 miljoen euro gedoneerd. Dat bedrag is inmiddels volledig besteed aan hulp aan de slachtoffers van de hongersnood. Het grootste deel van de opbrengst ging naar voedsel (43 procent), levensonderhoud (23 procent) en water en sanitatie (17 procent). Met de ruim 2 miljoen euro die Plan hiervan ontving zijn noodhulpactiviteiten uitgevoerd in Nigeria, Zuid-Sudan en Ethiopië. Hieronder lees je wat Plan voor de slachtoffers heeft kunnen doen.

Zuid-Sudan

De voedselhulp in Zuid-Sudan was gericht op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

 • 5.080 kinderen en 128 leerkrachten kregen elke dag een maaltijd op school.
 • 761 mensen uit de meest kwetsbare huishoudens namen deel aan geld-voor-werk-programma’s. Zij bouwden o.a. faciliteiten in scholen.
 • 6.879 familieleden uit boerenfamilies kregen droogtebestendige zaden en landbouwgereedschappen.
 • Ook kregen ruim duizend families een training in klimaatgerichte agricultuur.

Naast voedselhulp is er gezorgd voor toegang tot schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en goede hygiëne om ziekten te voorkomen.

 • Op vier scholen werden toiletten gebouwd met faciliteiten om handen te wassen. Dit heeft bijgedragen aan het behoud van schoolgaande kinderen, voornamelijk meisjes.
 • 553 meisjes, 20 vrouwelijke leraren en 1.488 jongens van vijf scholen kregen hygiënepakketten.
 • 63 leraren op vijf scholen werden getraind om les te geven in goede hygiëne.

Giro555 hongersnood

Noordoost-Nigeria

In Nigeria kregen slachtoffers voedselhulp om ondervoeding te voorkomen en werden ondervoede slachtoffers behandeld.

 • De behandelingen werden uitgevoerd vanuit acht mobiele gezondheidscentra en er werd één Stabilization Centre opgezet in een bestaand ziekenhuis, voor de behandeling van de meest ernstige gevallen van ondervoeding.
 • In totaal zijn 37.487 (groot)ouders getraind in het voorkomen van ondervoeding, hygiëne en het voorkomen van cholera.
 • 10.660 huishoudens met zwangeren en vrouwen die borstvoeding gaven kregen informatie over het voeden van jonge kinderen.
 • 29 personen zijn getraind in het behandelen van gecompliceerde ondervoeding.
 • 60 vrijwilligers uit de gemeenschap zijn getraind als voedingsdeskundige en het checken op oedeem.
 • 24.366 kinderen tussen de 6-59 maanden werden onderzocht op ondervoeding.
 • 1.015 meisjes en 899 jongens zijn opgenomen en behandeld tegen ondervoeding.

Naast het bieden van voedselhulp heeft Plan ook de volgende hulp geboden:

 • 10.660 moeders en verzorgers in voedingscentra kregen hygiënepakketten met daarin o.a. wasbakken (20 liter), jerrycans, zeep en waterzuiveringstabletten.
 • 5.730 mannen en 5.963 vrouwen kregen na een screening geld om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien (zogenaamde cash transfers). De bevolking heeft dit geld gebruikt voor het kopen van voedsel en om activiteiten te starten om een eigen inkomen te genereren en zo de voedselinname van de familie te verbeteren.
 • 40 gezondheidswerkers en medwerkers van Plan International werden getraind op het gebied van kindbescherming en de ontwikkeling van jonge kinderen.
 • 40 personen met een geestelijke stoornis werden geïdentificeerd en doorverwezen naar het neuro-psychiatrisch ziekenhuis voor verder onderzoek en behandeling.

Lees hier meer over cash transfers

Ethiopië

In Ethiopië heeft Plan de volgende hulp kunnen bieden:

 • 4.325 ondervoede kinderen jonger dan vijf jaar oud kregen speciale bijvoeding.
 • 5.093 zwangeren en vrouwen die borstvoeding gaven profiteerden van speciale bijvoeding om ondervoeding van kinderen tegen te gaan. Aan deze groep mensen is 23.565 kilo Corn Soya Blend en 37.672 liter soja olie uitgedeeld.
 • Om de toegang tot schoon drinkwater te verbeteren zijn watertanks hersteld die water leveren aan 2.884 huishoudens in Siminto en Hadhesa Kebele.
 • In Haro Fata zijn watertanks geïnstalleerd met water voor 2.000 huishoudens.
 • Handpompen voor 1.617 huishoudens werden hersteld.
 • 3.210 huishoudens kregen waterzuiveringstabletten en er zijn 4.710 jerrycans uitgedeeld.
 • 34.132 mensen kregen informatie over goede hygiëne.
 • Op 20 scholen werden in totaal 43.464 stukken zeep uitgedeeld.
 • Omdat het vee in deze gebieden van groot belang is voor de voedselvoorziening, kregen 10.000 huishoudens medicatie voor hun vee of hulp van dierenartsen.
 • Zes dierenartsenpraktijken kregen materialen, waar 3.215 huishoudens van profiteerden. 68 dierenartsen werden getraind op het gebied van vee beheer en veeziekten.
 • Er is 750 kg graszaden verspreid over 1.300 hectare weiland. Door verbetering van weidegrond is de veestapel toegenomen (in productie en productiviteit). Er was meer melk en de verbeterde voeding voor het vee zorgde voor betere fysieke conditie, wat zorgde voor verhoging van de waarde van het vee.

Lees welke hulp alle elf samenwerkende hulporganisaties hebben geboden met de opbrengst van de Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.