Terugblik op het succes van de Girls Advocacy Alliance

  • 12 november 2021

Het Girls Advocacy Alliance-programma (GAA) is officieel afgerond! Met trots kijken we terug op de behaalde resultaten van het vijfjarige programma (2016-2020). Plan International werkte samen met Terre des Hommes en Defence for Children-ECPAT, in partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan het uitbannen van geweld tegen meisjes en jonge vrouwen wereldwijd. De kracht van het programma waren de jongerenactivisten, die door middel van lobby en advocacy hun kansen en positie in de samenleving versterkten. De GAA heeft zo in de tien programmalanden op lokaal, nationaal en internationaal niveau grote stappen kunnen zetten.

De Girls Advocacy Alliance werd uitgevoerd in Ethiopië, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kenia, Uganda, India, Bangladesh, Nepal en de Filipijnen. Door middel van lobby, het versterken van maatschappelijke organisaties en werken met youth advocates zorgde het programma voor betere wetgeving en beleid, en betere uitvoering van bestaande regels door overheden en bedrijven. Onze jongerenactivisten hebben zich op de hoogste politieke podia, zoals de Verenigde Naties in New York en Genève, uitgesproken over het belang van meisjesrechten in hun thuislanden.

Flexibele aanpak en langdurige resultaten

De flexibele aanpak van het programma heeft gezorgd voor resultaten die ook na de afronding van de GAA effectief blijven. We hebben een aantal voorbeelden van betekenisvolle verandering door de GAA op een rij gezet:

Invloed op overheden

De Girls Advocacy Alliance heeft door overheden op verschillende niveaus te benaderen grote stappen kunnen zetten voor meisjesrechten in de programmalanden. Zo heeft dit in de Filipijnen ertoe geleid dat de leeftijdsgrens voor verkrachting van een minderjarige is veranderd van 12 naar 16. Lobby van de GAA heeft er in Uganda toe geleid dat het ministerie van Gender, Arbeid en Sociale Ontwikkeling in maart 2020 een nationaal actieplan heeft ingevoerd om kinderarbeid tegen te gaan. Dankzij de inspanningen van lokale maatschappelijke organisaties trad er in Sierra Leone in 2020 een nieuwe onderwijswet in werking die inclusiviteit centraal stelt. Zwangere meisjes en tienermoeders worden niet langer uitgesloten van onderwijs.

Youth advocate Ayesha (21) uit Sierra Leone
Youth advocate Ayesha (21) uit Sierra Leone sprak in 2019 op het High Level Political Forum van de Verenigde Naties in New York

Invloed op gemeenschappen

De resultaten op gemeenschapsniveau laten zien dat er steeds meer inzet is vanuit de samenleving om gendergerelateerd geweld en economische uitsluiting van meisjes en jonge vrouwen aan te pakken. Zo heeft de GAA in Ethiopië geholpen om lokale commissies op te zetten die in 2020 alleen al bijna 350 kindhuwelijken hebben voorkomen. In India hebben 10 invloedrijke religieuze leiders in het Krishna district zich openlijk uitgesproken tegen kindhuwelijken. Toen de scholen werden gesloten tijdens de coronapandemie benadrukten deze leiders hoe belangrijk het is om meisjes terug naar school te laten gaan wanneer het weer kan.

Lees hier hoe jongerenactiviste Jyoti tegen kindhuwelijken strijdt in India

Invloed op bedrijven

De organisaties binnen de Girls Advocacy Alliance zijn in gesprek gegaan met lokale bedrijven om gendergerelateerd geweld en de economische positie van vrouwen te bespreken. De rol van vrouwen binnen de bedrijven en de rol van bedrijven in het voorkomen van intimidatie en geweld tegen vrouwen werd onder de loep genomen. Het GAA-programma heeft lokale ondernemingen in contact gebracht met kwetsbare jongeren om banen te creëren voor deze groep. In Bangladesh heeft de lobby bij bedrijven er bijvoorbeeld voor gezorgd dat een aantal textielfabrieken in 2019 commissies hebben opgezet om seksuele intimidatie tegen te gaan.

jongerenactivisten GAA
Jongerenactivisten tijdens een trainingssessie over kindhuwelijken in Libanon in 2019.

Het GAA-programma tijdens corona

De coronapandemie heeft een grote impact gehad op het GAA-programma. Sinds het begin van de pandemie nemen wereldwijd kindhuwelijken, seksueel misbruik en andere vormen van gendergerelateerd geweld toe. Meisjes en jonge vrouwen zijn extra hard getroffen door de lockdowns en tijdelijke sluiting van scholen. In veel landen waren GAA-organisaties betrokken bij de ontwikkeling van nationale en regionale coronamaatregelen, om te zorgen dat er tijdens de crisis speciaal aandacht is voor de positie van meisjes en jonge vrouwen. Zo hielp de GAA in Sierra Leone bij het opzetten van een nationale aanpak tegen gendergerelateerd geweld, psychosociale problematiek en voor veiligheid van kinderen tijdens de coronapandemie. Ondanks de beperkingen tijdens de pandemie heeft de GAA ook in 2020 positieve verandering teweeg gebracht.

jongerenactivisten GAA
Meisjesactivisten strijden voor gendergelijkheid in de politiek en de maatschappij in Ghana.

Vervolg: She Leads

Nu de Girls Advocacy Alliance is afgerond zetten we ons werk voort met She Leads, waar de stemmen van meisjes en jonge vrouwen nog sterker centraal staan. Het nieuwe programma van Plan International, Defence for Children-ECPAT, FEMNET en Terre des Hommes is 1 januari 2021 van start gegaan. Ook dit programma wordt uitgevoerd in strategisch partnerschap met het ministerie van Buitenlandse Zaken. She Leads bouwt voort op de resultaten en lessen van het GAA-programma in Ethiopië, Ghana, Kenia, Liberia, Sierra Leone en Uganda. Daarnaast wordt het programma ook uitgevoerd in Mali, Jordanië en Libanon, en op regionaal niveau in het Midden-Oosten.

 

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.