Hulporganisaties achter Giro555 steunen actie Nederlandse Rode Kruis voor Sint Maarten

  • 11 september 2017

De hulporganisaties achter Giro555 steunen de actie van het Nederlandse Rode Kruis Nederlandhelptsintmaarten.nl. Zij monitoren de situatie voor bewoners in het hele Caribisch gebied dat deze dagen volop wordt getroffen door orkanen.

Orkaan Irma

Orkaan Irma heeft Sint Maarten grotendeels verwoest. De overheid, in het bijzonder het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Defensie, werkt voor de hulpverlening nauw samen met het Rode Kruis. Het Rode Kruis heeft een goede lokale aanwezigheid op het eiland, net als op de overige Nederlandse Antillen. Gezamenlijk hebben zij vooralsnog voldoende hulpverleningscapaciteit voor de schaal van de ramp, maar het Rode kruis geeft aan dat het extra geld nodig heeft om alle noden te kunnen ledigen.

Giro555 steunt het Rode Kruis

De hulporganisaties achter Giro555 steunen de actie van het Nederlandse Rode Kruis en roepen mensen in Nederland op financieel bij te dragen om die hulpverlening te financieren via het gironummer 5125 of www.nederlandhelptsintmaarten.nl. Vanuit het Nationaal Rampenfonds is inmiddels 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de wederopbouw. De Nederlandse overheid is erin geslaagd de eerste hulpgoederen af te leveren op het eiland. Hulporganisaties achter Giro555 hebben aangegeven dat het Nederlandse Rode Kruis altijd een beroep op hen kan doen voor expertise en menskracht, indien nodig.

Orkaan Irma

Intussen monitoren de hulporganisaties de situatie in het Caribisch gebied. Wat de omvang is van de schade en de situatie voor de slachtoffers in de rest van de regio (Haïti, Cuba, Dominicaanse Republiek) is nog niet te overzien, bovendien is de nieuwe orkaan José op komst. De hulporganisaties zijn volop bezig met voorbereidingen om ook in die overige getroffen gebieden hulp te kunnen bieden. De meeste hulporganisaties zijn in deze gebieden lokaal aanwezig en kunnen daarom snel in actie komen. Zij houden gezamenlijk ook een vinger aan de pols om te kijken of een gezamenlijke fondsenwervende actie nodig is.

Hieronder vindt u een overzicht welke bij Giro555 aangesloten hulporganisaties waar actief zijn:

Plan International

Plan International is actief op Haïti en Dominicaanse Republiek. Plan bereidt zich voor op het geven van hulp voor de slachtoffers van de orkaan. Op dit moment doet de organisatie volop assessments om de nood in kaart te brengen. In het noorden van Haïti zullen tentzeilen worden verstrekt, in Dominicaanse Republiek zullen de provincies Higüey and Puerto Plata noodhulp krijgen.

CARE

CARE heeft noodhulpteams in Haïti en Cuba. In Cuba staat CARE klaar om met lokale organisaties samen te werken aan de hulpverlening. Als nodig kan CARE direct beroep doen op leveranciers van noodhulpgoederen. CARE is in Haïti in 8 van de 10 provincies aanwezig met voorraden voedsel, waterzuiveringstabletten en tentzeilen klaarleggen. De teams bereiden zich voor op het uitdelen van warme maaltijden en drinkwater aan mensen in schuilplaatsen.

Cordaid

Cordaid werkt op Haïti, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico en Cuba. Cordaid verzorgt daar eerste levensbehoeften voor de slachtoffers, zoals water, onderdak, gezondheidszorg en voedsel. Caritas Antillen is verantwoordelijk voor de hulp op de (kleine) bovenwindse eilanden, deze hulp komt nu langzaam op gang. Begin volgende week vertrekken specialisten van Cordaid naar Sint Maarten, onder meer om tentdoeken te verstrekken.

ICCO/Kerk in Actie

ICCO en Kerk in Actie werken vanuit ACT Alliance in Haïti, Dominicaanse Republiek en Cuba.

Oxfam

Oxfam bereidt zich voor om hulp te bieden in de Dominicaanse Republiek en Haïti. Oxfam richt zich op voedsel, water en sanitaire voorzieningen en advocay.

Rode Kruis

Het Internationale Rode Kruis is actief op Antigua en Barbuda, Anguilla, Guadeloupe, Saint Kitts en Nevis, Dominicaanse Republiek, Puerto Rico, Cuba en de United States Virgin Islands (USVI). Tot op heden heeft het Internationale Rode Kruis vrijwilligers gemobiliseerd, noodhulpteams gestuurd naar de getroffen gebieden, eerste hulp verleend, search en rescue teams geactiveerd en worden goederen gedistribueerd aan getroffenen. Daarnaast heeft het Internationale Rode Kruis ondersteund bij evacuaties van mensen. Op dit moment worden nog veel assessments gedaan om de noden in kaart te brengen, waar nodig zal opgeschaald worden en er staan noodhulpspecialisten stand-by om snel ingezet te kunnen worden.

Save the Children

Save the Children werkt in Haïti, Dominicaanse Republiek en Cuba. Alle teams staan paraat.

Unicef

UNICEF heeft in Haïti een landenkantoor en de noodhulpteams zijn in staat van paraatheid gebracht. Noodhulpvoorraden voor 10.000 mensen liggen klaar. In de Dominicaanse Republiek heeft UNICEF een landenkantoor. De overheid geeft tot nu toe aan dat VN hulpverlening niet nodig is. Als nodig zal UNICEF zich richten op WASH, kinderbescherming en onderwijs. In Cuba heeft UNICEF een landenkantoor dat druk bezig is met voorbereidingen: waterzuiveringstabletten, watertanks en hygiënepakketten worden in gereedheid gebracht voor snelle distributie. Onderwijs en kinderbescherming, inclusief traumaverwerking, behoren ook tot de prioriteiten van UNICEF op Cuba.

Terre des Hommes

Terre des Hommes werkt in Haïti. Heeft een team paraat staan dat kan worden ingevlogen voor het geval daar behoefte aan is voor Sint Maarten, Saint Martin of de Dominicaanse Republiek. Dit team kan een waterzuiveringsinstallatie bouwen met een capaciteit voor 4.000 – 5.000 mensen.

World Vision

World Vision werkt in de Dominicaanse Republiek en in Haïti. World Vision heeft noodhulpgoederen klaarstaan om direct noodhulp te kunnen verlenen. Teams in de Dominicaanse Republiek en in Haïti staan klaar met voedsel en hygiëne kits die direct uitgedeeld kunnen worden als de storm voorbij is. De voorraad hulpgoederen is genoeg om 15.000 families te voorzien van de eerste behoeften, zoals materiaal om tenten te maken en om aan schoon drinkwater te komen: emmers, purificatietabletten etc.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.