Investeren in sociaal ondernemerschap in Jordanië

Veel meisjes en jonge vrouwen in Jordanië hebben weinig financiële mogelijkheden. Meer dan veertig procent van de jongeren is werkloos en de arbeidsparticipatie van vrouwen ligt zelfs onder de vijftien procent. Door sociaal ondernemerschap te ondersteunen worden kansen op werk en doorgroeimogelijkheden voor vrouwen en meisjes gecreëerd.

Sinds 2019 ondersteunt Plan International jonge ondernemers in Jordanië in het verdienen van een inkomen met hun eigen bedrijf om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. In de eerste twee jaar van het Mubaderoon project zijn 59 sociale ondernemingen opgezet en/of versterkt. Het grootste deel van deze bedrijven wordt geleid door jonge vrouwen van verschillende achtergronden. Door hun bedrijfsplan financieel te ondersteunen en hen ondernemerstrainingen aan te bieden konden de bedrijven doorgroeien. Hierdoor ontstonden 352 nieuwe banen. Daarnaast hebben de producten en diensten die deze bedrijven aanbieden ook een positieve impact op de gemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan een net opgezet remedial teaching centrum waar kinderen met ADHD of dyslexie geholpen worden.

Obstakels

Jordanië staat voor grote sociaaleconomische uitdagingen. De economische groei in het land is laag en sluit daardoor niet goed aan bij de jonge beroepsbevolking in het land. Daarnaast hebben COVID-19 en de instroom van vluchtelingen de werkloosheidscijfers nog verder opgedreven.

Jongeren en vrouwen worden nog zwaarder getroffen door het gebrek aan werk, zeker als ze uit achtergestelde gemeenschappen komen. Het is voor hen moeilijk om passend werk te vinden. Ook krijgen jonge vrouwen, vluchtelingen en mensen met een handicap vaak te maken met discriminatie en intimidatie, wat hun kansen op de arbeidsmarkt verder in de weg staat.

Nieuwe kansen

Mede dankzij het Mubaderoon-project is al een deel van deze obstakels weggenomen. Mubaderoon leidt tot meer baankansen en innovatie en zorgt dat meer meisjes en vrouwen bij kunnen dragen aan de economie. Ook is de basis gelegd voor een ecosysteem waarin sociale ondernemingen in Jordanië kunnen groeien.

In de volgende fase van het Mubaderoon-project zal dit ecosysteem voor sociaal ondernemerschap verder worden versterkt. Geleerde lessen worden in de praktijk gebracht en er wordt nauw samengewerkt met lokale en nationale overheden en partners in Jordanië. Jonge mannen en vrouwen in kwetsbare omstandigheden zullen ondernemersondersteuning krijgen. 24 ondernemers ontvangen financiële steun om hun eigen bedrijf op te zetten of verder uit te breiden. De ondernemers krijgen trainingen en coaching in centra die door Plan International zijn opgezet, zodat zij succesvol kunnen ondernemen en nog meer kansen kunnen creëren voor zichzelf en voor anderen.

Verder zullen ten minste 24 andere vrouwen en mannen in deze of andere bedrijven een baan krijgen. Het Mubaderoon-project richt zich met name op vrouwen, mensen met een handicap, jongeren en vluchtelingen.

 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.