Het programma: Safer Cities for Girls

Met de Nacht Tegen Seksueel Geweld halen we geld op om steden wereldwijd veilig te maken voor meisjes en jonge vrouwen. Dat doen we met het Safer Cities for Girls-programma.

Meisjes en jonge vrouwen in steden wereldwijd lopen dagelijks risico op seksuele intimidatie en/of seksueel geweld, thuis, onderweg, op school en op andere plekken. Ze voelen zich onveilig, ontwijken parken of donkere straten en kiezen bewust hun zitplaats in het openbaar vervoer uit. Met het Safer Cities for Girls-programma zetten we ons in steden over de hele wereld in om de veiligheid van jonge vrouwen te verbeteren.

Samen met gemeenschappen, gemeenschapsleiders en jongeren werken we aan een veiligere omgeving om (seksueel) geweld en straatintimidatie tegen meisjes en jonge vrouwen te voorkomen.

In het kort

Het belangrijkste doel van het Safer Cities for Girls-programma is om de veiligheid van meisjes en jonge vrouwen in wijken te verbeteren. Dat doen we op verschillende manieren:

  • identificeren van gevaarlijke plekken in wijken en deze veiliger maken;
  • trainingen geven aan ouders, docenten en andere betrokkenen over gedragsverandering, preventiemaatregelen en hoe om te gaan met meldingen;
  • jongens betrekken om hen te leren over gelijke rechten en hoe ze respectvol met meisjes omgaan;
  •  lobbyen voor een beter rechtssysteem en gemeenschapsleiders, politie en andere gezaghebbers aansporen om meer te doen om de wijken veiliger te maken;
  • voorlichting geven aan meisjes over hun rechten en wat zij kunnen doen in een gewelddadige situatie;
  • meisjes en jonge vrouwen ondersteunen om zelf veranderingen in stad teweeg te brengen;
  • lessen geven in zelfverdediging en psychosociale en gezondheidszorg bieden.
Safety Walk met bewoners in een wijk in Kampala

Het Safer Cities for Girls-programma heeft gezorgd voor meer zelfvertrouwen van meisjes en meer veiligheid in mijn buurt.

Safety walks: de wijk door de ogen van meisjes en jonge vrouwen

Eén van de belangrijkste onderdelen van het Safer Cities for Girls-programma zijn de safety walks. Samen met meisjes, jongens, gemeenschapsleiders en andere betrokkenen brengen we de onveilige plekken in de wijk in kaart. Daardoor krijgt iedereen de kans om de wijk door de ogen van meisjes en jonge vrouwen te zien en de problemen te begrijpen. Waar lopen meisjes tegenaan, waar worden ze lastiggevallen, waar lopen ze gevaar, waar voelen ze zich onveilig? En op welke plekken gaat het wel goed en waarom?

Al deze dingen brengen de deelnemers van de safety walks in kaart tijdens een uitgebreide wandeling door hun wijk. Ze denken ook mee over oplossingen. Soms zijn dat simpele oplossingen, zoals het aanbrengen van straatverlichting. Maar ook ingewikkeldere oplossingen, zoals het aanstellen van wijkouders die in gesprek gaan met jongeren die op het criminele pad zijn beland en zorgen voor onveiligheid.

Door de safety walk begrepen de jongens die ons lastigvielen wat de gevolgen zijn van hun gedrag.

Kaart met onveilige plekken die tijdens de safety walk zijn gemarkeerd © Plan International

Normen en gewoontes moeten veranderen

Eén van de oorzaken waardoor meisjes worden lastiggevallen en te maken hebben met (seksueel) geweld zijn normen en gewoontes die vrouwen op de tweede plek zetten. Daarom geven we voorlichting aan ouders, docenten, gemeenschapsleiders en de jongeren zelf om te laten zien hoe deze normen bijdragen aan geweld tegen vrouwen. En hoe belangrijk het is dat meisjes en jongens gelijk zijn en dezelfde kansen krijgen.

Het betrekken van jongens is een belangrijk onderdeel daarvan. Zij ervaren op hun manier ook druk om aan de normen te voldoen, ze voelen bijvoorbeeld groepsdruk om meisjes lastig te vallen. Het gaat ook om jongens die, vaak door armoede en uitzichtloosheid, in criminele bendes zijn beland. Door juist deze doelgroep te betrekken, bijvoorbeeld bij de safety walks, kunnen we echt verandering teweegbrengen.

Als we het samen doen, kunnen we een veilige omgeving creëren waar meisjes en vrouwen zonder angst over straat kunnen.

Wijken veiliger maken in Kampala

Plan International voert het Safer Cities for Girls-programma uit in landen wereldwijd. Uganda is een van die landen. In de hoofdstad Kampala zijn enorme buitenwijken waar het onveilig is voor meisjes en vrouwen.

Drie vragen aan… Lillian Nabwire, project officer Safer Cities for Girls in Uganda.

  1. Wat zijn de omstandigheden in de wijken in Kampala?

We werken in de dichtbevolkte buitenwijken van Kampala. Door armoede, het gebrek aan schoon water en omdat mensen dicht op elkaar wonen zijn de omstandigheden slecht. Overal ligt afval, een groot deel van de kinderen gaat niet naar school en veel mensen zijn werkloos. Sommigen hebben de hele dag niks te doen en gebruiken drugs en alcohol. Berovingen, diefstal en verkrachtingen zijn aan de orde van de dag.

 2.  Hoe is het voor meisjes en jonge vrouwen om hier te leven?

Meisjes worden continu lastiggevallen en hebben te maken met geweld, door culturele normen die vrouwen op de tweede plek zetten. Het is heel normaal voor meisjes om hun lichaam als ruilmiddel in te zetten om meer kans te maken op een baan. Gezinnen leven in kleine huizen zonder binnenmuren, waardoor de kans op misbruik groot is. Veel seksueel misbruik vindt dan ook binnenshuis plaats. Meisjes die melding maken van ongewenst seksueel gedrag of geweld, worden uitgelachen door de politie. En vaak houden ouders en gemeenschapsleiders meisjes tegen om naar de politie te stappen, om ‘de reputatie van de dader te beschermen’.

 3. Wat kan het Safer Cities for Girls-project veranderen aan deze situatie?

Het belangrijkste doel is het veiliger maken van de wijken, in het bijzonder voor meisjes en jonge vrouwen. Dat doen we onder meer door bewustwording, kennis en vaardigheden te vergroten bij meisjes en jongens over het voorkomen van straatintimidatie en seksueel geweld en het veranderen van culturele normen. Ook het betrekken en verantwoordelijk maken van lokale overheden, wijkhoofden, politie en ouders is een belangrijk onderdeel. Zij moeten opstaan voor de rechten van meisjes.

Iedereen moet veilig over straat kunnen

Seksueel geweld moet stoppen

Word nu donateur
 
 
 
 
 

Geef jouw moeder een cadeau met betekenis

Op zoek naar cadeau met een goed doel? Met een symbolisch cadeau uit onze webshop maak je meerdere mensen blij! De opbrengst besteden we aan één van onze projecten wereldwijd.

Geef een moederdagcadeau met impact!

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.