WASH SDG programma: veilig drinkwater, schone wc’s en hygiëne voor iedereen

  • 30 juni 2017

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het WASH SDG Consortium (de WASH Alliance International (WAI ), Plan Nederland en SNV) een bedrag van €59 miljoen toegekend. Met deze bijdrage gaat het consortium de sanitaire voorzieningen voor 2 miljoen mensen duurzaam verbeteren in Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia. Tegelijkertijd krijgen 450.000 mensen in de komende vijf jaar toegang tot veilig drinkwater.

Minister Ploumen draagt bij aan Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Tijdens het ‘Global Citizen Earth Day’ festival in Washington in 2015 kondigde Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen de Nederlandse ambities al aan: als bijdrage aan de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wil de Nederlandse overheid 30 miljoen mensen toegang bieden tot veilig drinkwater en 50 miljoen mensen tot schone toiletten en ander sanitair.

Veilig drinkwater en schone wc’s

Het Nederlandse WASH SDG programma gaat van start in 7 landen: Bangladesh, Ethiopië, Indonesië, Nepal, Tanzania, Oeganda en Zambia. In al deze landen wonen grote aantallen mensen die geen toiletten en andere sanitaire voorzieningen tot hun beschikking hebben. In al deze landen zijn de organisaties uit het Consortium al langere tijd werkzaam in programma’s voor drinkwater en sanitaire voorzieningen. Tegelijkertijd hebben zij ook een positie opgebouwd waarmee zij op nationaal niveau invloed uit kunnen oefenen.

Iedereen heeft recht sanitaire voorzieningen en hygiene

Ariette Brouwer, algemeen directeur van Simavi , penvoerder van het Consortium: “Ik ben ontzettend blij dat we zoveel Nederlandse kennis bij elkaar hebben weten te brengen om problemen waar kansarme gemeenschappen mee kampen, gezamenlijk aan te pakken. Zo’n samenwerking is uniek in de wereld! We streven ernaar om veilig drinkwater, verbeterde sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen duurzaam beschikbaar te maken. Zoals de missie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen al zegt: ‘leave no one behind’. Dat betekent dus ook dat we drinkwater en toiletten realiseren voor gezinnen die het moeilijkst te bereiken zijn, de allerarmsten en gemeenschappen in zeer afgelegen gebieden of sloppenwijken, of ze nu man of vrouw zijn.”

Het Consortium ziet erop toe dat de faciliteiten en diensten voor tenminste 15 jaar zullen functioneren, dat ze klimaatbestendig zullen zijn, oog hebben voor de behoeften van mannen en vrouwen en niemand uitsluiten. Het Consortium belooft verder dat voor elke euro die de Nederlandse overheid investeert, lokaal ook een euro bijgedragen wordt. Bijvoorbeeld door investeringen van huishoudens, de private sector en door middel van financiering door lokale en nationale overheden. Het programma is daarmee in lijn met de WASH strategie 2016-2030 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie

WAI

The WASH Alliance International is een netwerk van meer dan 100 partners wereldwijd. We werken samen met lokale NGOs, overheden en bedrijven om ervoor te zorgen dat iedereen op deze aarde duurzame toegang heeft tot water en sanitaire voorzieningen. We zien een wereld voor ons waar iedereen dat heeft. Een wereld waar alle mensen in hygiënische omstandigheden kunnen leven en hun gezondheid, waardigheid en economische levensstandaard kunnen verbeteren. https://wash-alliance.org/

Plan Nederland

Plan Nederland is lid van Plan International. Plan werkt aan duurzame armoedebestrijding en blijvende verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen, met speciale aandacht voor gelijke rechten en kansen voor meisjes. Plan doet dit door het uitvoeren van kindgerichte gemeenschapsprojecten in 51 ontwikkelingslanden. Plan komt wereldwijd op voor betere naleving van het VN-verdrag voor de Rechten van het Kind.

SNV

SNV is een internationale organisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 1965. Ons hoofdkantoor is in Nederland en wij zijn actief in dertig van de armste landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Wij vinden dat niemand in armoede hoeft te leven. Daarom biedt ons mondiale team van experts gemeenschappen, bedrijven en organisaties handvatten om hun inkomen te vergroten en toegang te verkrijgen tot diensten op het gebied van water, sanitatie, energie en landbouw.  www.snv.org

 
 
 
 
 

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.